Nemoku.lt » Ekonomika » Žmogiškasis kapitalas, jo formavimas

Aprašymas

Turinys:
ĮVADAS.
ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS KAIP EKONOMINĖ KATEGORIJA
Žmogiškojo kapitalo samprata
Žmogiškojo kapitalo klasifikacija
ŽMOGIŠKOJO KAPITALO FORMAVIMAS
Žmogiškojo kapitalo gamyba
Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje
Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose
ŽMOGIŠKOJO KAPITALO VERTINIMAS
Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai
Žmogiškojo kapitalo vertinimo rodiklių sistema
Žmogiškojo kapitalo panaudojimo efektyvumas
IŠVADOS
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

Ištrauka:

Žmogiškojo kapitalo samprata

Žmogiškojo kapitalo sąvoka yra skirtingai interpretuojama įvairiausių autorių arba tas pats reiškinys vadinamas skirtingais vardais. Žmogiškasis kapitalas – tai organizacijos ištekliai, tačiau pastarasis terminas nepakankamai paaiškina žmonių svarbą ir vietą šiuolaikinėje organizacijoje, kurioje žmogus nėra tik išteklius ar vienas svarbiausių organizacijos išteklių, bet organizacijos konkurencinį pranašumą sukuriantis veiksnys. Tačiau ne pats žmogus daro organizaciją pranašesnę rinkoje prieš varžovus, bet žmogaus sukauptos žinios ir sugebėjimas tas žinias panaudoti reikiamais momentais (Mikulėnienė, 2000).
G. Beckeris (1964) pateikia specialiojo žmogiškojo kapitalo sąvoką, kuri apima žinias ir įgūdžius, įgytus dėl specialaus pasiruošimo ir dominančius tik tą įmonę, kur jie buvo įgyti.
V. Iljinskis išskiria tris žmogiškojo kapitalo elementus: išsilavinimo, sveikatos ir kultūros kapitalus.
B. Porth žmogiškąjį kapitalą apibūdina kaip žinias, kurios yra neišsemiamos ir tuo pačiu metu prieinamos begaliniam vartotojų skaičiui, be jokių apribojimų.
Vėliau žmogiškojo kapitalo sąvokai buvo suteikiamas vis platesnis turinys. Pavyzdžiui, P. ir R. Wonnacott (1998) teigimu žmogiškasis kapitalas – tai įgytas meistriškumas (įgūdžiai), mokslas bei išsilavinimas.
Žmogiškasis kapitalas – tai žmoguje esančių sugebėjimų, teikiančių naudą, matas. Žmogiškasis kapitalas apima ir įgimtus sugebėjimus bei talentą, o taip pat įgytą išsilavinimą bei kvalifikaciją. Woodhall nuomone, jis užtikrina pajamų augimą ateityje.
Apibendrinant įvairių autorių mintis apie tai, kas yra žmogiškasis kapitalas, galima teigti, kad – tai organizacijos žmogiškieji ištekliai, suteikiantys jai papildomą vertę sprendžiant organizacijos uždavinius savo žinių, sugebėjimų, patirties, kūrybiškumo bei sveikos gyvensenos dėka.


Detalės

Nr.:1212
Paskelbta:2012-10-20
Vardas:Anzelika
Kategorija:Ekonomika
Tipas:Referatas
Miestas:Šiauliai
Mokymo įstaiga:Šiaulių valstybinė kolegija
Klasė/Kursas:1
Pristatymo metai:2011
Gautas įvertinimas:8/10
Apimtis:15
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:6/10
Lankytojų vertinimas: