Nemoku.lt » Lietuvių kalba » Vincas Krėvė - Mickevičius analizė

Aprašymas

Išsami analizė Vinco Krėvės - Mickevičiaus kūrybos.

Kūrybos ypatybės.
Personažų ypatybės.
"Skirgaila": romantiška Lietuvos istorija.
Istorinis kontekstas.
Įvadas.
Dramos situacija.
Pagrindinė kūrinio tema.
Problemos.
Idėja.
Erdvė.
Laikas.
Žanras.
Kompozicija.
I d. - "Tarp dviejų pasaulių".
II d. - "Aistrų sūkury".
III d. - "Palūžusios sielos".
IV d. - "Bedugnė".
Dramos veikėjai.
Dramos apibendrinimas.
Kūrybos apibendrinimas.

Vincas Krėvė-Mickevičius, prozininkas ir dramaturgas, savo raštais sukūrė Lietuvos legendą, kuri XX a. pradžioje teikė stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai, atgaivino Lietuvos valstybingumo idėją. Romantiški Krėvės raštai nustelbė tikrąją, kur kas proziškesnę Lietuvos istoriją; meniškai įtaigiai ir talentingai pavaizduota tautos praeitis lietuviams tapo nacionaliniu epu, kurio valstietiškoji kultūra neturėjo ar buvo praradusi. Rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai nepalankioje istorijoje.


Detalės

Nr.:62
Paskelbta:2009-12-17
Vardas:Ema
Kategorija:Lietuvių kalba
Tipas:Analizė
Apimtis:25
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: