Nemoku.lt » Kita » Viešasis administravimas

Aprašymas

Viešasis administravimas. Špera - konspektas.
1. Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politin požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis?
2. Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriausfunkcijosreguliavimas,perskirstymas,paskirstymas,institucijų formavimas,paslaugų teikimas?
3. Viešosios gėrybės
4. Kokias problemas nagrinėjo viešojo admin. klasikai? viešojo ad raida
5. Gulickas
6. Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo JAV viešojo administravimo?
7. Kaip nuo 18a. liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje?
8. Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir “naujosios dešinės” valstybės teorijose?
9. Kaip plėtojosi “gerovės valstybė” įvairiose šalyse nuo 19a. ir kokie yra skirtingi “gerovės valstybės” modeliai?
10. Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus.
11. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose.
12. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės?
13. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis.
14. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus.
15. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą.
16. (Turime) aptarkite viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priezžiūros, kultūros, sporto ir kt. teikimą Lietuvoje.
17. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus.
18. aptarkite NVO teisinį reglamentavimą Lietuvoje.
19. kokios yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai?
20. Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai?
21.(turime) kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžios Lietuvoje?
22. (turime) Apibūdinkite savivaldybių valdymo institucijas Lietuvoje, jų sandarą ir įgaliojimus (tarybą, valdybą, merą)
23. (turime) kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1990m.?
24. Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas?
25. Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą?
26. Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai?
27. Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje?
28. Aptarti skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus – veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą ir teisingumą.
29. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą?
30. Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos?
31. Kaip viešąsias organizacijas aiškina žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės(kontigencinės)teorijos?
32. Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose?
33. Aptarti viešųjų organizacijų personalo valdymo etapus?
34. Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje.
35. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės?
36. Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai?
37. Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai?
38. Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos?
39. Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai?
40. Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir “naujojo viešojo administravimo” sampratą.
41. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos vieš.admin?


Detalės

Nr.:384
Paskelbta:2009-12-29
Kategorija:Kita
Tipas:Špera
Apimtis:3
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus komentaras:Susikarpai ir eini į egzaminą :) Keleta klausimų neatsakyta.
Lankytojų vertinimas: