Nemoku.lt » Kita » TRANZITO MUITINĖS PROCEDŪRA IR JOS YPATUMAI

Aprašymas

Turinys

Įvadas
Muitinės veikla
Muitinės procedūros
Muitinis tranzitas
Literatūra


Dauguma Lietuvos gyventojų, paklausti apie muitinės procedūras, pasakytų, kad tai – importas, eksportas ir tranzitas, o visi privalomi mokesčiai sumokami pasienyje. Kitados muitinė iš tiesų težinojo tik tokias elementarias muitinės procedūras, tačiau šiandien procedūros – tai ne tik įprastinio importo, eksporto ir tranzito įforminimo ir kontrolės būdai, bet ir ekonominiai instrumentai, kurių paskirtis – užtikrinti, kad importo mokesčiai būtų sumokami tik tada, kai prekės patenka į vidaus rinką ir gali būti vartojamos.
Lietuvos Respublikos muitinė – Lietuvos Respublikos valstybės institucija, atsakinga už jos kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su importu, eksportu ir tranzitu susijusių teisės aktų įgyvendinimą, importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą. Vykdydama šiuos svarbius uždavinius muitinė nuosekliai taiko jos veiklą reglamentuojančio Muitinės kodekso nuostatas, kitus nacionalinius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir konvencijas, siekia teigiamų poslinkių teikiant paslaugas per valstybės sieną prekes vežantiems verslo atstovams ir per ją vykstantiems keleiviams.
Metodai, kuriais Lietuvos muitinė vadovaujasi vykdydama savo funkcijas, įtakoja visuomenės gyvenimo kokybę, nacionalinės pramonės gyvybingumą, politinį stabilumą ir bendrą ekonomikos pažangą.

Darbo tikslas: Išanalizuoti vieną iš muitinės procedūrų - tranzitą, panagrinėti jos ypatumus.

Darbo uždaviniai:

Darbo metodai: teisės aktų analizė, literatūros ir Lietuvos muitinės interneto svetainėje pateiktos medžiagos analizė,


Detalės

Nr.:1146
Paskelbta:2011-12-12
Vardas:nenuorama
Kategorija:Kita
Tipas:Referatas
Pristatymo metai:2011
Apimtis:10
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: