Nemoku.lt » Tyrimas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Informacinės technologijos įmonės veikloje" - Informatika - Tyrimas
Turinys: ŽAGARĖS GIMNAZIJA ĮRANGA 5 Techninė ir programinė įranga 5 Duomenų apsauga 5 Empirinio tyrimo rezultatų analizė 7 IŠVADOS LITERATŪRA IR ŠALTINIAI PRIEDAI Ištrauka: Mokykla kaip mokymo institucija turi mokyti gyventi sparčiai besikeičiančioje realybėje. Mokslo ir technikos vystymasis pažengė tiek toli, kad iš esmės keičiasi visuomeninis gyvenimas ir vienokie ar kitokie pokyčiai tampa nuolatiniu reiškiniu. Informacinių technologijų teikiamų galimybių išnaudojimas ugdymo procese, besiformuojančioje informacijos (žinių) visuomenėje tampa ypač aktualiu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ypatumus Žagarės gimnazijoje. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti institucijos veiklą, struktūrą, bei teikiamas paslaugas. 2. Išanalizuoti techninę bei programinę įrangą naudojamą įmonės veikloje. 3. Išanalizuoti, kokie metodai taikomi įstaigoje informacijos saugai užtikrinti. 4. Nustatyti informacinių komunikacinių technologijų poreikius įstaigoje. Tyrimo metodai: 1. Empiriniai – kiekybinis tyrimas, vykdant Žagarės gimnazijos darbuotojų apklausą. 2. Statistiniai – statistinė empirinių duomenų analizė Microsoft Excel kompiuterine duomenų apdorojimo programa.
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"How to make our planet a better place for future generations" - Anglų kalba - Tyrimas
Tema is Premium knygu B1 lygio. 191 zodis
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Verslo planas pagal affiliate marketing programą" - Vadyba - Tyrimas
VERSLO APRAŠYMAS Paslaugų aprašymas Marketingo planas Įmonės trūkumai ir privalumai Reklama ir rėmimas Finansai Pastebėjimai, patarimai. Vadyba Rizikos veiksniai
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Tikimybių teorijos ir statistikos tyrimas "Dirbantys studentai"" - Matematika - Tyrimas
Tikimybių teorija ir statistika. Dirbantys studentai. Tyrimas. Dirbantys studentai. Ižanga. Dažnių lentelės ir duomenų analizė. Diagramos ir jų analizė. Visų studijų formų studentų pasiskirstymas pagal specialybes. Dirbančių ir nedirbančių studentų pasiskirstymas pagal kursus. Dirbančiųjų ir nedirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytis. Dirbančiųjų studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietas iki studijų. Dirbančiųjų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą iki studijų ir darbo pradžią pagal kursus. Dirbančių ir nedirbančių studentų stipendijos. Dirbančiųjų ir nedirbančiųjų nuomonė apie darbo įtaką studijoms. Uždarbio histograma. Išvados. Priedai.
Komentarų (0) Apimtis (25)Išsamiau »
"Growing up with computer" - Anglų kalba - Tyrimas
Tyrimas anglų kalba "Growing up with compute". INTRODUCTION. QUESTIONNAIRE. ANALYSIS. Respondents gender. Respondents age. Start using computers. Have computer at home. Have internet connection at home. Places where usually use the computer. Reasons of computer usage. Usage frequency. Time people spend using computer. Legal software. Online shopping. CONCLUSION.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"El. bankininkytės ir el. prekybos sistemų vertinimas" - Informatika - Tyrimas
El. bankininkytės ir el. prekybos sistemų vertinimas Turinys. Vertinimo kriterijų apibūdinimas ir parinkimo pagrindimas. Suvestinės rezultatų lentelės. Bankų svetainių suvestinė rezultatų lentelė. El. parduotuvių suvestinė rezultatų lentelė. Rezultatų interpretavimas. SEB banko svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas. “SwedBank“ svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas. “Snoras“ banko svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas. “Pigu.lt“ svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas. “GeraKaina.lt“ svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas. “Padangos.lt“ svetainės įvertinimo rezultatų interpretavimas . Išvados.
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Nusirašinėjimo problema Vilniaus Kolegijoje" - Matematika - Tyrimas
Tikimybių teorijos ir statistikos darbas tema: Nusirašinėjimo problema Vilniaus Kolegijoje ĮVADAS DĖSTYMAS Anketos klausimai bei apibendrinti apklausos rezultatai iliustruoti grafiškai Rezultatų analizė Nusirašinėjimo priežastys: Nesažiningų studentų kiekis, kurie gauna stipendiją Kas dažniau nusirašinėja vaikinai ar merginos? Kas dažniau nusirašinėja vakarinio ar dieninio kurso studentai? Ar galima teigti, jog tie studentai, kuriems patinka tai ką jie studijuoja, nusirašinėja rečiau? Kas dažniau nusirašinėja antrakursiai ar trečiakursiai? Kaip sumažinti nusirašinėjančių studentų kiekį? IŠVADOS
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Veberio-Fechnerio tyrimas" - Psichologija - Tyrimas
Veberio-Fechnerio tyrimas Tyrimo metodika; Tiriamieji; Darbo priemonės; Darbo vieta, laikas; Darbo eiga; Duomenų registravimas ir apdorojimas; Rezultatai ir analizė; Serija; Pirmos ir antros serijų palyginimas; Konstantos nustatymas; Konstanta pagal Vėberio dėsnį; Konstanta pagal Fechnerio dėsnį; Išvados; Literatūra; Priedai.
Komentarų (0) Apimtis (23)Išsamiau »
"Vaiko brandumas mokyklai" - Pedagogika - Tyrimas
Vaiko brandumo mokyklai tyrimai. Referatas apie ikimokyklio amžiaus vaikų ypatumus. Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos tyrimai, ugdymo sistemos.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"NUOSTATŲ Į REIŠKINIUS : MEILĘ, DRAUGYSTĘ, DALYKINĮ BENDRAVIMĄ, MATAVIMAS" - Psichologija - Tyrimas
Nuostatų į reiškinius: meilę, draugystę, dalykinį bendravimą, matavimas. “Nuostata” - tai žmogaus parengtis parengtis, arba predispozicija, specifiniu būdu atsakyti į tam tikrus poveikius. Jos būna daiktų, reiškinių, situacijų, žmonių atžvilgiu. Jų turinys ir sąmoningumo lygiai labai įvairūs, todėl kartais nelengva atskirti jas nuo kitų asmenybės savybių. Amerikiečių psichologas M. Šerifas nuostatų apibrėžimą papildė tokiais požymiais:
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Ar reikalinga mirties bausmė?" - Sociologija - Tyrimas
Referatas tema "Mirties bausme". Ar reikalinga mirties bausme? Temos pasirinkimo priežastis; Tyrimo objektas; Tyrimo dalykas; Tyrimo tikslas; Tyrimo uždaviniai; Tyrimo hipotezės; Nusikaltimų prevencijos ir bausmės; Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija; Vykdymas; Mierties bausmė pasaulyje; Mirties bausmė Lietuvoje; Lietovje užregistruoti tyčiniai nužudymai; Mirties bausmė S. Jusseinui pasaulyje vertinama skirtingai; Iranas: tai irakiečių pergalė; Rusija: mirties bausmės įvykdymas - tragiška klaida; J. Olekas: kariams teks būti budresniems; Egzekucija vertinama skirtingai; ES - prieš mirties bausmę; Mirties bausmės samprata; Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai; Tyrimo metodas; Tyriamoji visuma - generalinė visuma; Atrankos metodas; Anketa Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Apimtis (22)Išsamiau »
"SOCIOLOGINĖ APKLAUSA ORGANŲ DONORYSTĖ IR TRANPLANTACIJA" - Sociologija - Tyrimas
Sociologinė apklausa. Organų donorystė ir transplantacija. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų operacionalizavimas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Tėvystės atostogas besirenkantys vyrai" - Sociologija - Tyrimas
Tyrimo projektas - tėvystės atostogas besirenkantys vyrai. Tyrimo tema, tikslas, uždavinys, hipotezė ir tyrimo metodas. Šiuolaikinės šeimos pareigų pasidalijimas. Tėvystės atostogų teikiami pliusai. Lietuvos vyrų nuostata į saviraišką tėvystėje tyrimas. Tiriamieji. Tirtų vyrų amžius. Tirtų vyrų padėtis. Tyrimo apklausos.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Ar egzistuoja NSO?" - Astronomija - Tyrimas
NSO - neatpažinti skraidantys objektai (angl. UFO - Unidentified Flying Objects). Kas slepiasi po šiuo visuotinį susidomėjimą keliančiu reiškiniu?
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Dispersija" - Fizika - Tyrimas
Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Elektronų judėjimo tyrimas Bušo metodu" - Fizika - Tyrimas
Darbo tikslas: Eelektrono specifinio krūvio nustatymas magnetinio fokusavimo, arba Bušo, metodu.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Tremtis - Žurnalistinis Tyrimas" - Lietuvių kalba - Tyrimas
Konkursinis darbas apie tremtį
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"STUDENTŲ POMĖGIS KRAMTYTI KRAMTOMĄJĄ GUMĄ PASKAITOS METU TYRIMAS" - Lietuvių kalba - Tyrimas
Kokią kramtomąją gumą studentai mėgsta labiausiai. Tyrimas
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
]