Nemoku.lt » Referatas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Informacinių technologijų taikymo problemos ir galimybės" - Informatika - Referatas
Informacinių technologijų taikymo problemos ir galimybės, pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies turinys, nuotolinio mokymosi pagrindai.
Komentarų (0) Apimtis (38)Išsamiau »
"Duomenų gavyba, Data mining" - Informatika - Referatas
Duomenu išgavimas iš duomenų bazių. Duomenų gavybos pritaikymas ir panaudojimo galimybės. Duomenų gavybos sistema Verslo intelekto grandinė Duomenų gavybos programinė įranga Duomenų gavybos algoritmai Žinių išgavimo iš duomenų sistemos Integruota duomenų gavyba Žinių išgavimas iš duomenų bazės Duomenų gavybos panaudojimo galimybės
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Kompiuteris kasdieniniame gyvenime" - Informatika - Referatas
Referatas apie kompiuterį ir jo naudojimą kasdieniniame gyvenime. Referatą sudaro: Kas yra kompiuteris? Kaipip kompiuteris naudojamas moksle? Kaip kompiuteris naudojamas bibliotekoje? Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internetu. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Referatas naudingas ne tik gauti gerą pažymį bet ir naujokams susipažinti su kompiuteriu ir jo funkcijomis.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Išoriniai kompiuterio įrenginiai" - Informatika - Referatas
Išorinių kompiuterio įrenginių įvairovė: asmeninio kompiuterio vienetą sudarančių elementų sąrašas; monitoriai; klaviatūros; pelės; USB; skeneriai; skaitmeniniai fotoaparatai; web kameros (angl. webcams); kompiuterių išorinių įrenginių panaudojimo problemos.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Kompiuterių tinklai" - Informatika - Referatas
Referatas tema "Kompiuterių tinklai" su anotacija, įvadu ir išvadomis bei žodinėliu ir literatūros sąrašu. Kas yra kompiuterių tinklas. Vietinis kompiuterių tinklas. Teritorinis kompiuterių tinklas. Visuotinis kompiuterių tinklas. Ryšio kanalai. Ryšių linijų tipai. Kompiuterių ryšys naudojant telefono liniją. Išvados.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Kompiuterio architektūra ir sandara" - Informatika - Referatas
Kompiuterio architektūra ir jo sandara. Procesorius, jo sandara, funkcijos ir paskirtis. Kompiuteriu atmintys. Vidinė atmintis ir jos rūšys. Išorinė atmintis ir jos rūšys. Motininė plokštė. Magistralės. Vaizdo plokštė. Garso plokštė.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Nuotolinio mokymosi aplinka" - Informatika - Referatas
Nuotolinio mokymosi aplinka. Virtualioji mokymosi aplinka. Virtualiosios mokymosi aplinkos samprata. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikacija. Virtualiųjų mokymosi aplinkų naudojimas pasaulyje. Mokslas informacinėje visuomenėje.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Alchemija" - Chemija - Referatas
Išsamus referatas apie alchemija , jos istorija, žymiausius alchemikus. Ištrauka: Alchemija yra ankstyvosios gamtos filosofijos šaka, ezoterinis menas, apimantis chemijos, fizikos, astrologijos, menų, semiotikos, metalurgijos, medicinos, misticizmo bei religijos elementus. XVII – XVIII a. alchemiją pakeitė šiuolaikiniai chemijos ir farmakologijos mokslai.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Vandenilis" - Chemija - Referatas
Vandenilis, Fizikinės bei cheminės savybės, gavimas, naudojimas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Vanduo" - Chemija - Referatas
Referatas apie vandes tarša, teršimo poveikį gamtai ir žmogaus sveikatai.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Nafta" - Chemija - Referatas
Nafta, dižiausi jos telkiniai pasaulyje, naftos paplitimas, naftos naudojimas.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Nemetalai" - Chemija - Referatas
Nemetalų rušys, jų panaudojimas, gavimas, fizikinės ir cheminės savybės.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Teršalų poveikis žmogaus organizmui" - Chemija - Referatas
Referatas apie teršalų poveikį-nitratai, nitritai- žmogaus organizme. Teršalų migracija aplinkoje, Teršalų poveikis žmogaus sveikatai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Aliuminis" - Chemija - Referatas
Aliuminio savybės: Fizikinės savybės,Cheminės savybės. Aliuminio istorija. Aliuminio radimas ir gamyba. Aliuminio panaudojimas: Aliuminis ir jo tara, Aliuminis ir elektra, Aliuminis oro pramonėje. Ekologija: Aliuminis gyvuosiuose organizmuose, Aliuminio perdirbimas.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Cinkas" - Chemija - Referatas
Referatas apie cheminį elementą cinką.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Geležis" - Chemija - Referatas
Iš geležies istorijos Geležies atominė sandara Geležies rūda Pagrindinės geležies rūdos Geležies paplitimas Geležies junginiai ir jų panaudojimas Geležies cheminės ir fizinės savybės Geležis žmogaus organizme Kryžiažodis
Komentarų (9) Apimtis (11)Išsamiau »
"Li, Na, K, Rb, Cs" - Chemija - Referatas
Cheminės medžiagos Li, Na, K, Rb, Cs. Gavimas, Savybės, Panaudojimas, Junginiai, Oksidai, Hidroksidai, Deguoninių rūgščių druskos.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Sidabras" - Chemija - Referatas
Sidabras (Argentum), Ag , periodinės elementų sistemos 1 grupės cheminis elementas. Metalas. Atomų skaičius 47 , atominė masė 107,868. Oksidacijos laipsnis junginiuose +1, labai retai +2 , +3. Gamtoje randama 2 stabilūs sidabro izotopai107 Ag (51,35%) ir109 Ag (48,65%) ; jie sudaro 10-5% Žemės plutos masės.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Deguonis" - Chemija - Referatas
Deguonis tai labiausiai paplitęs žemės paviršiuje, sudaro 23 atmosferos %, 46% litosferos, 86% hidrosferos. Sutinkamas grunas ir daugybėje junginių. Pramonėje gaunamas suskystinto oro frakcine distiliacija -183oC, o laboratorijoje dažniausiai elektrolizinant KOH vandeninį tirpalą
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Vandenilio halogenidai (HX)" - Chemija - Referatas
Vandenilio halogenidai (HX) Elementų halogenidai Interhalogeniniai junginiai Halogenų oksidai Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai Halogenatinės rūgštys ir halogenatai (HOXO2 = H XO3)
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Sieros halogenidai ir okso halogenidai" - Chemija - Referatas
Sieros halogenidai ir okso halogenidai Sierosoksidai Sieros deguoninės rūgštys Sieros junginiai su azotu
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Akmens anglis" - Chemija - Referatas
Akmens anglies rūšys, Akmens anglies kasyba, Akmens anglies panaudojimas, Akmens anglies Perdirbimas, Akmens anglies Geologija
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Bendroji chemija" - Chemija - Referatas
Referatas apie bendrąją chemiją. "Atomo sandara. Cheminės jungties tipai. Medžiagų sandara. Cheminė termodinamika ir tremochemija. Metalų savybės. Polimerai ir t.t."
Komentarų (1) Apimtis (17)Išsamiau »
"Medžiagotyra: dielektrikai" - Chemija - Referatas
Dujinės ir skystosios elektroizoliacinės medžiagos. Žėrutis, stiklas ir keramika. Polimerinės elektroizoliacinės medžiagos. Elektroizoliaciniai lakai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Geležis" - Chemija - Referatas
Geležis, geležies junginiai, geležies pritaikymas.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »