Nemoku.lt » Referatas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Renesansas-Barokas-Rokoko-Klasicizmas" - Dailė - Referatas
Renesansas: Renesanso laikotarpiai; Susiformavimo prielaidos; Literatūros bruožai; Filosofijos bruožai; Meno bruožai; Muzika; Istorija; Barokas: Dailė; Žymieji baroko tapybos meistrai: Antonis van Deikas, Klodas Lorenas, Nikolas Pusenas, Rembrantas, Piteris Paulius Rubensas, Diegas Velaskesas; Rokoko: taikomoji dailė; brandžioji rokoko epocha; drabužių stilius; dailininkai; Klasicizmas: antikinis menas; Klasicistiniai pastatai Lietuvoje; Bažnyčios; Visuomeniniai pastatai; Gyvenamieji pastatai;
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"XXa. I-osios pusės Lietuvių Menininkai: Adomas Varnas" - Dailė - Referatas
Referatas tema: XXa. I-osios pusės Lietuvių Menininkai, Adomas Varnas Adomas Varnas; Biografija; Kūryba; Asmenybė; Naudota literatūra.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Reliatyvumo teorija" - Fizika - Referatas
Reliatyvumo teorija: ALBERTAS EINŠTEINAS(1879 - 1955); Reliatyvumo teorija; Specialioji reliatyvumo teorija; Bendroji reliatyvumo teorija; Gravitacinės bangos;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Antanas Mackevičius, 1863-1864 m., sukilimas" - Istorija - Referatas
Antanas Mackevičius, 1863-1864 m., sukilimas: Antanas Mackevičius ; Antano Mackevičiaus veikla 1863-1864 m. sukilime; 1863-1864 m. sukilimas; 1863-1864 m. sukilimo įamžinimas; Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Malta" - Anglų kalba - Referatas
Malta; History; Middle Ages; Knights of Malta and Napoleon; British rule and World War II; Independence; Politics and government; Geography; Islands; Climate; Economy; Military; Religion; Architecture; Culture.
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Černobylis, avarija" - Fizika - Referatas
Černobylis, avarija: Įžanga; Černobylio avarija; Avarijos pasekmės; Padariniai gyvybei; Padariniai žemės ūkiui ir gyvulininkystei; Padariniai kaimo kultūrai; Pasauliniai padariniai; Padarinių likvidavimas atominėje elektrinėje; Katastrofos priežastys.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Rekvizitai" - Rašvedyba - Referatas
Rekvizitų įforminimas Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas Dokumento sudarytojo pavadinimas Įstaigos duomenys Adresatas Dokumento pavadinimas Dokumento data Dokumento registracijos numeris Dokumento sudarymo vieta Dokumento tekstas Parašas Tvirtinimo žyma specialioji žyma Priedo žyma Gauto dokumento registracijos žyma Gauto dokumento nuoroda Rezoliucija Dokumento suderinimo žyma Viza Supažindinimo žyma Dokumento rengėjo nuoroda Dokumento paieškos nuoroda Tikrumo žyma
Komentarų (0) Apimtis (27)Išsamiau »
"LIETUVIŠKIEJI INTERNETINIAI SOCIALINIAI TINKLAI" - Kita - Referatas
INTERNETINIAI SOCIALINIAI TINKLAI, One.lt, Facebook.com, SOCIALINIŲ INTERNETINIŲ TINKLŲ VERTINIMAS, Socialinių tinklų pavojai ir privalumai, KOMPIUTERINIAI TINKLAI, Interneto istorija, Interneto atsiradimas Lietuvoje.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Dalelytės" - Lietuvių kalba - Referatas
Dalelytė- nekaitoma kalbos dalis,kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasmių atspalvį. Dalelyčių paskirtis – išryškinti papildomus žodžių, jų junginių ar sakinių prasminius atspalvius. Dalelyčių vartojimas, dalelyčių rašybos ir skyrybos taisyklės.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Aplinkos tarša" - Aplinkosauga - Referatas
Oro tarša, Kovos prieš taršą būdai, Atliekų tvarkymas, Ekologinės problemos pajūrio regioniniame parke, Buvenių nykimas,
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Saules sistema" - Fizika - Referatas
12 klasės b lygio fizikos referatas apie Saulės sistemą.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Popartas" - Dailė - Referatas
Referatas tema "Popartas". Popartas Popdailė, popmenas, popartas (angl. Pop Art , popular art – paplitęs, populiarus menas) naujasis realizmas, vėlyvojo modernizmo dailės kryptis, pagrįsta masinės kultūros įvaizdžiais
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Tautinis auklėjimas" - Pedagogika - Referatas
Tautinis auklėjimas. Įvadas; Tautinio auklėjimo sąvoka ir tikslai; Tautinio auklėjimo veiksniai; Šeimos reikšmė; Tautinis auklėjimas mokykloje; Bažnyčios įtaka tautiškumui; Tautinio auklėjimo vieta padegagikoje; Išvados; Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Personalpolitik" - Vokiečių kalba - Referatas
Referatas Vokiečių kalboje apie personalo politiką. Personalwesen Personalpolitik Personalplanung Personalbedarf Personalsuche Personalverwaltung Personalentwicklung Personalentwicklung für Mitarbeiter (im mittleren Lebensalter)
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Vitrinų reklama" - Vadyba - Referatas
Referatas apie reklamą vitrinose, vizualizacinę reklamą. Įžanga; Vitrinų reklama; Lauko reklama; Šviesos reklama; Foto reklama; Šaldymo vitrinos; Vitrinų apipavidalinimas; Vitrinų apšvietimas; Akcentiniai šviestuvai; Prekių vitrinų, muziejinių eksponatų apšvietimas; Panaudota literatūra.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Teisės normos ir principai" - Teisė - Referatas
Paprastos ir sunkios bylos: teisės normos ir kiti teisės sistemos elementai Principai ir politinės nuostatos Teisės principo samprata Teisės principų funkcijos Teisės principų rūšys Bendrieji teisės principai Teisės normos, principai ir kitos nuostatos vientisos teisės teorijos požiūriu Naudota literatūra
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Baltijos šalių turizmas" - Kita - Referatas
Baltijos šalių turizmas. Kaimo turizmas Suomijoje. Kaimo turizmas Latvijoje. Lietuvos turizmo plėtotės tendencijos. Trumpa pasaulio ir Europos turizmo plėtotės apžvalga. Esamos turizmo situacijos analizė.
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Ignalinos Atominės elektrinės poveikis aplinkai" - Aplinkosauga - Referatas
Išsamus ir didelės apimties darbas apie Ignalinos atominę elektrinę ir jos poveikį aplinkai.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Oras, jo tarša ir apsauga" - Aplinkosauga - Referatas
ORAS, JO TARŠA IR APSAUGA: Oro sudėtis, Oro tarša, Smogas, Automobilių transportas, Pramonės įmonės, Šiltnamio reiškinys, Šilumos spąstai, Ozono sluoksnis, ORO TARŠA IR APSAUGA LIETUVOJE, ATMOSFEROS APSAUGA
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Žmogaus poveikis gamtai" - Aplinkosauga - Referatas
Žmogaus poveikis gamtai: Nykstantys žinduoliai, Žmogaus atsakomybė, Grėsmė žinduoliams, Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas, Nykstantys paukščiai, Padėtis įvairiose srityse, Gelbėjimo priemonės, Žmonės privalo padėti, Nykstančios rūšys, Laukinių rūšių vertingumas, Nykstantys augalai, Ką gi daryti?, Niokojantis žmogus, Perpildyta planeta, Nykstantys miškai, Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas, Kuriantis žmogus, Apsauga ir medžioklė, Gyvenamų vietų išsaugojimas, Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis, Zoologijos ir botanikos sodai, Zoologijos sodų plėtojimas, Švietimas ir moksliniai tyrimai, Safari parkai
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Šilumos siurbliai" - Aplinkosauga - Referatas
Alternatyvūs energijos šaltiniai: šilumos siurbliai, šilumos siurblio veikimo principas, šilumos siurblio efektyvumas, šilumos šaltiniai, šaldymo agentai.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Oras, jo tarša ir apsauga" - Aplinkosauga - Referatas
Oro sudėtis, oro tarša, smogas, oro tarša Lietuvoje,
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Žmogus ir gamta" - Aplinkosauga - Referatas
Apie žmogaus daromą žalą gamtai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Ekologinė žemdirbystė" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie Ekologinę Žemdirbystę Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą - labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Ekologinis ūkininkavimas - perspektyvus verslas ar socialinė parama?
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata ir problemos" - Pedagogika - Referatas
Kaip suprasti ar vaikas brandus mokyklai? Kokie faktoriai lemia vaiko brandumą ar nebrandumą, svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai. Testai, tyrimai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »