Nemoku.lt » Referatas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Branduolinė energetika Lietuvoje" - Fizika - Referatas
Branduolinė energetika Lietuvoje, Branduolinės energijos pozicija Lietuvoje, Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE skleidžiama radiacija.
Komentarų (0) Apimtis (23)Išsamiau »
"Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai" - Fizika - Referatas
Energija. Pastoviosios ir kintamosios jėgos darbas, Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis, Centrinių jėgų laukas. Konservatyviosios jėgos, Keplerio ir visuotinės traukos dėsniai. Žemės gravitacinis laukas. Jo stipris ir potencialas, Jėgos ir potencinės energijos sąryšis, Kūnų judėjimas gravitaciniame lauke.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Garo mašina" - Fizika - Referatas
Referatas tema "Garo mašina". Labai trumpas referatas apie garo mašiną bei jo išradėją Džeimsą Vatą.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Albertas Einšteinas ir jo nuoplenai" - Fizika - Referatas
Albertas Einšteinas ir jo nuoplenai. Įvadas, A. Einšteino biografija: Albert Einstein (Albertas Einšteinas; 1879 m. kovo 14 d. – 1955 m. balandžio 18 d.), Patikusios moterys. A. Einšteino nuopelnai moksle: Energingas pažinimas, Naujas mikropasaulis, Specialioji reliatyvumo teorija. Albertas Einšteinas tapo žinomas visame pasaulyje tik 1919 metais, kai jo bendroji reliatyvumo teorija buvo patvirtinta astronominiais stebėjimais. Juodoji skylė taip išlenkia erdvę, kad toji užsidaro – net šviesa nebegali išeiti. Velkama erdvė, Pasaulio formulės paieškos, Priedai: Populiariausia A. Einšteino nuotrauka tęsia savo gyvenimą ant kavos puodelių, marškinėlių, pašto ženklų. Erdvus A. Einšteino butas Berlyne buvo naudojamas šnipinėjimo tikslams. Mokslininkas to nežinojo. Einšteino kabinetas jo mirties dieną. Muzikalus: fizikas buvo laikomas puikiu smuikininku ir pianistu. FTB: taikiklyje: pacifistai yra įtartini. 1950 metais A. Einšteinas TV laidoje kritikuoja amerikiečių kuriamą vandenilinę bombą. JAV slaptosios tarnybos ištyrinėja jo praeitį ir aptinka šeimoje vieną sovietų šnipą. Išvados, Naudota Literatūra.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Elektrinės ir jų tipai" - Fizika - Referatas
Elektrinės ir jų tipai. Lietuvos elektrinių raida (nuo pokario). Elektrinėms keliami reikalavimai. Hibridinių mikroelektrinių tipai. Saulės ir vėjo jėgainių galių santykio parinkimas. Šiluminė elektrinė ir jos tipai. Šiluminė elektrinė. Kauno šiluminė elektrinė. Mažeikių šiluminė elektrinė. Šiluminių elektrinių tipai. Dyzelinės elektrinės. Šiluminės elektrinės. Atominės elektrinės. Geoterminės elektrinės. Saulės terminės elektrinės. Pagal pirminės energijos gamybos būdą šiluminė elektrinė gali būti. Kondensacinės šiluminės elektrinės schema. Kongenracinė elektrinė. Elektrinės įrenginiai. Svarbiausieji elketrinės įrenginiai. Redukcinis aušinimo įrenginys. Garo turbinų elektrinės technologinė schema. Šiluminės elektrinės technologinio proceso schema. Šiluminės elektrinės ir jų taršą.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Optiniai prietaisai" - Fizika - Referatas
Referatas tema "Optiniai prietaisai". Teleskopas, Reflektorius, Niutono židinio sistema, Didieji pasaulio teleskopai, Mikroskopas, Periskopas, Žiūronai.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Elektros srovės stipris, įtampa, varža" - Fizika - Referatas
A. M. Amperas (André-Marie Ampère, 1775–1836) – prancūzų fizikas ir chemikas. Testas be atsakymų. Kompleksinė užduotis.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Jupiteris" - Fizika - Referatas
Mitologija. Jupiteris - planeta milžinas. Atmosferos sudėtis. Jupiterio paviršius. Debesys. Palydovai. Dėmės. Jupiterio žiedai.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Plazma" - Fizika - Referatas
Plazma. Plazmos savybės. Plazma kosmose. Plazmos pritaikymas praktikoje.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Terminų bei savokų klimė" - Matematika - Referatas
Terminų bei savokų klimė, kai kurių terminų ir sąvokų kilmė, apie trikampius, apie lygiašonį trikampį. Talis Miletietis, apie trikampio kampų sumą, atkarpų skaičiavimas XVII - XVIIIa. , Euklido ,,Pradmenų” aksiomos, dvisieniai ir daugiasieniai kampai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Apie matematikus" - Matematika - Referatas
Etiudai apie pasaulio matematikus, Archimedas, Leonardas Oileris, Nikolajus Lobaeevskis.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Aritmetiniai ženklai ir žymenys" - Matematika - Referatas
Aritmetiniai ženklai ir žymenys, sudėties savybės, atimtis, daugyba, dalyba, lygybė, procentai, skliaustai, nelygybės ženklai , laipsnio rodiklis, šaknies ženklas.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai, kiti garsūs matematikai. PLANAS 1. Įvadas 2. Pitagoro biografija 3. Nealgebriniai teoremos įrodymai: a) paprasčiausias įrodymas; b) senovės kiniečių įrodymas; c) senovės indų įrodymas; d) Euklido įrodymas. 4. Algebriniai teoremos įrodymai: a) įžanga; b) pirmasis įrodymas; c) antrasis įrodymas 5. Pabaiga
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Matematikos didaktika" - Matematika - Referatas
Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos. Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui. Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje. Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai. Matematikos vadovėlis. Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata. Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas. Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata. Mokslinio pažinimo metodai. Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis mąstymas. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis komunikavimas. Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas. Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas. Matematikos mokymo metodai ir formos.
Komentarų (0) Apimtis (36)Išsamiau »
"PITAGORO TEOREMOS ĮRODYMO BŪDAI" - Matematika - Referatas
Pitagoro teoremos įrodymo būdai. Pitagoro teoremos įrodymas. Paprastesnis Pitagoro teoremos įrodymas. Ant stačiojo trikampio įžambinės nubrėžto kvadrato plotas lygus kvadratų, nubrėžtų ant trikampio statinių, plotų sumai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Pitagoro Teorema" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio įžambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai. Senovės Graikų mokslininkas Pitagoras Samietis. Trumpai apie Pitagorą.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Siuvinių kokybės reikalavimai" - Kita - Referatas
Siuvinių kokybės reikalavimai ir siuvinių laikymas, estetiniai ir higieniniai reikalavimai, drabužių forma, TRIKOTAŽO STRUKTŪRA IR SAVYBĖS, TRIKOTAŽO PREKIŲ ASORTIMENTAS, TRIKOTAŽO BALTINIAI, VIRŠUTINIS TRIKOTAŽAS, AVALYNĖS PREKĖS, ODINĖS AVALYNĖS ASORTIMENTAS, ODINĖS IR GUMINĖS AVALYNĖS LAIKYMAS
Komentarų (0) Apimtis (17)Išsamiau »
"Civilinė sauga" - Kita - Referatas
Civilinė sauga, individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės, kitos kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės, individualių apsaugos priemonių priežiūra ir laikymas.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Snukerio taisyklės (Snooker Rules)" - Kita - Referatas
Darbas, kuriame išdėstytos stalo žaidimo "Snukerio" taisyklės.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Kompiuterio valdymo balsu analizė" - Informatika - Referatas
Mikrofonų tipai: anglinis ir lempinis mikrofonai, ainaminis ir kondensatorinis mikrofonai. Balso atpažinimas: trys lietuviškos atpažinimo problemos, balso technologijų vystymosi prognozės, atpažinimas telefonijoje ir daugialypėse terpėse, žmogaus ir kompiuterio galimybės - pirmas lietuviškas faktorius, atpažinimo plėtros tempai, fonetiniai dėsningumai - antras lietuviškas faktorius, garsynai - trečias lietuviškas faktorius, kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Hidromelioracija. Geologijos referatas" - Kita - Referatas
Hidromelioracinės (sausinimo) sistemos , jų gedimai, priežastys, naudojimas. Lietuvos TSR melioruoti plotai. SAUSINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA, REMONTAS. SAUSINIMO SISTEMŲ GEDIMO PRIEŽASTYS. DRENAŽO GEDIMAI BEI JŲ PRIEŽASTYS.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Saugus vairavimas žiemą" - Kita - Referatas
Teorija apie saugų vairavimą žiemos metu. Svarbiausia - geros padangos. Varomu priekiu - lengviau. Svarbus sukibimas su keliu. Jei automobilis pradeda slysti. Artėjant posūkiui. Rankinis nereikalingas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Kontracepcija" - Medicina - Referatas
Kontraceptinis pleistras: Kas yra kontraceptinis pleistras? Kontraceptinio pleistro privalumai. Ką daryti, jei pleistras visiškai arba iš dalies atsiklijuotų? Ar dėl kontraceptinio pleistro nesutriks mano mėnesinių ciklas? 10 dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti prieš pradėdamos vartoti kontraceptinį pleistrą. Kontraceptinės tabletės: Privalumai. Trūkumai. Kontraceptinių tablečių sudėtis ir veikimo mechanizmas. Spiralės: Injekuojami progestinai. Sterilizacija: Moters sterilizacija. Vyro sterilizacija. Vyriškas prezervatyvas: Kam ir kada rekomenduotini vyriški prezervatyvai? Kaip naudotis vyriškais prezervatyvais?
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Graikų teatras" - Istorija - Referatas
Graikų antikinis teatras. Teatras Graikijoje. Vaidinimai. Kaukės.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Ignalina" - Istorija - Referatas
Apie Ignaliną. Ignalina yra Lenkijos šiaurės rytuose, 120 m. virš jūros lygio, 7 km. nuo Lidzbarko Varminskio. Čia daug kalvų, kurios liko nuo paskutinio ledynų laikotarpio. Šalia Ignalinos daug miškų, gyvena daug dailininkų, todėl šiame krašte galime pamatyti įvairias medžio skulptūras....
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »