Nemoku.lt » Namų darbas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Prekes zenklo valdymas ir kurimas" - Vadyba - Namų darbas
Prekės ženklo valdymas ir kūrimas Seminaras Nr.1 1. Parašykite PŽ apibrėžimą. 2. Kokie požymiai apibūdina prekę? 3. Kokios gali būti prekės identifikavimo priemonės? 4. Nurodykite PŽ matomuosius ir nematomuosius elementus. 5. Kokias funkcijas atlieka PŽ? 6. Kokios PŽ funkcijos svarbios vartotojui? 7. Kokios PŽ funkcijos svarbios įmonei? 8. Ar gali įmonė savo prekes parduoti su kitos įmonės PŽ? Pakomentuokite. 9. Kas pradėta seniau ženklinti – gaminiai, ar paslaugos? 10. Koks pirmasis užregistruotas PŽ ? 11. Koks pirmasis užregistruotas PŽ Lietuvoje? 12. Kokioms prekėms paprastai suteikiamas tik bendrinis prekės pavadinimas? 13. Apibrėžkite, kas yra PŽ pozicionavimas. 14. Apibrėžkite, kas yra PŽ pozicija. 15. Apibrėžkite, kas yra PŽ strategija. 16. Išvardinkite pagrindinius PŽ strategijos elementus. 17. Kas sudaro PŽ identiškumą? 18. Išvardinkite pagrindines PŽ dedamąsias, kurios reikalingos PŽ kūrimui. 19. Išvardinkite etapus, kuriuos turėtų praeiti PŽ prieš patekdamas į rinką. 20. Uždavinys. Ar gali žinomas Europoje parfumerijos fabrikas įsigyti žinomą JAV skalbimo miltelių PŽ? Tiek teigiamą, tiek neigiamą atsakymą pakomentuokite. 21. Uždavinys. Ar gali paslaugą žymintys PŽ būti parduodami? Pakomentuokite. 22. Uždavinys. Ar gali keli gamintojai gaminti tokiu pačiu pavadinimu pažymėtus gaminius? Jei taip, tai pateikite pavyzdžius
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Elektroninė valdžia " - Vadyba - Namų darbas
Elektroninės valdžios samprata Elektroninės valdžios modeliai Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Elektroninės valdžios privalumai Elektroninės valdžios trūkumai ĮVADAS Pastaraisiais metais spartėjant gyvenimo tempui, didėjant laiko stokai, informacinėms technologijoms skverbiantis į visuomenės gyvenimą, atsiranda žmonėms poreikis greitai ir pigiai atlikti įvairiausio pobūdžio operacijas, gauti atsakymus į kylančius klausimus iš įvairiausių valdžios institucijų, negaištant laiko eilėse prie valdžios atstovų kabineto durų. Taip kuriama palanki terpė elektroninei valdžiai ir jos vystymuisi. Elektroninės valdžios taikymas pastaruoju metu yra viena iš svarbiausių, o neretai ir pati svarbiausia daugelio pasaulio valstybių vyriausybių strategijos dalis. Pagrindiniai e. valdžios uždaviniai yra priėjimo prie valstybinių informacinių išteklių aprūpinimas, viešųjų paslaugų gerinimas, viešųjų valdymo organų veiklos efektyvumo didinimas, demokratinių principų konsolidavimas. Daugelio šalių vyriausybės įžvelgia didelę naudą pereinant nuo viešųjų paslaugų teikimo įprastais būdais (daugeliu atvejų grįstų tiesioginiu bendravimu bei popierinių formų pildymu) prie viešųjų paslaugų teikimo elektroninėmis formomis. Darbo tikslas – išanalizuoti elektroninės valdžios sampratą ir jos modelius. Uždaviniai: atskleisti e–valdžios sampratą; išanalizuoti e–valdžios modelius; nustatyti e-valdžios privalumus ir trūkumus;
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"personalo atrankos IS" - Informatika - Namų darbas
AKTORIŲ IDENTIFIKAVIMAS Probleminės srities aprašymas SISTEMOS RIBOS Aprašas FUNKCINIAI REIKALAVIMAI Funkciniai reikalavimai ir jų scenarijai ESYBIŲ – RYŠIŲ MODELIS ESYBIŲ – RYŠIŲ APRAŠYMAS ESYBIŲ IR ATRIBUTŲ APRAŠYMAS RELIACINIS MODELIS
Komentarų (0) Apimtis (31)Išsamiau »
"ĮMONĖS PERSONALO VALDYMO DUOMENŲ BAZĖ" - Informatika - Namų darbas
REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI PROJEKTINĖ DALIS ESYBIŲ-RYŠIŲ MODELIS RELIACINIS MODELIS FIZINIS MODELIS SQL KODAS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"„XXX“ Informacine sistema" - Informatika - Namų darbas
PROJEKTO VAROVAI(PROJECT DRIVERS) Sistemos paskirtis Projekto kūrimo pagrindas(pagrindimas) Sistemos tikslai(paskirtis) Užsakovai, pirkėjai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys Vartotojai PROJEKTO APRIBOJIMAI Įpareigojantys apribojimai. Apribojimai reikalavimams Apribojimai sprendimui Sistemos kūrimo terminai- Sistemos kūrimo biudžetas Terminų žodynas FUNKCINIAI REIKALAVIMAI Veiklos sudėtis (The scope of the work) Veiklos kontekstas(pateikiama konteksto diagrama) Veiklos padalinimas Sistemos sudėtis (The scope of the product) Sistemos ribos Panaudojimo atvejų sąrašas Reikalavimai duomenims NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI Reikalavimai sistemos išvaizdai (Look and feel) Reikalavimai panaudojamumui (Usability) Reikalavimai vykdymo charakteristikoms (Performance) Reikalavimai veikimo sąlygoms (Operational) Reikalavimai sistemos priežiūrai (Maintainability and portability) Reikalavimai saugumui (Security) Teisiniai reikalavimai PROJEKTO IŠEIGA (PROJECT ISSUES) Egzistuojantys sprendimai (Off – the – Shelf Solution) Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos Naujos problemos Įtaka, jau instaliuotoms sistemoms Neigiamas vartotojų nusiteikimas Rizikos Galimos sistemos kūrimo rizikos Atsitiktinumų (rizikų) planas Vartotojo dokumentacija Idėjos ir sprendimai (Ideas for solutions)
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Dokumentų valdymas" - Ekonomika - Namų darbas
ĮVADAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PŪKAS“ CHARAKTERISTIKA PRAKTINĖS DALIES UŽDUOTIS PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ PRAŠYMAS LEISTI NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ Europass ĮSAKYMAS DĖL JULIJOS NARMONTAITĖS NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ DĖL INFORMACIJOS APIE BENDRĄ UAB „TOPOLIS“ IR UAB „ĄŽUOLAS“ VEIKLĄ PAŽYMA APIE DARBĄ DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS KOMPIUTERIO NURAŠYMO AKTAS BYLŲ PERĖMIMO AKTAS IŠVADOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI 1 PRIEDAS STRUKTŪRA 2 PRIEDAS VEIKLOS DOKUMENTŲ GRUPĖS IR RŪŠYS 3 PRIEDAS BENDROVĖS PARENGTŲ IR GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRŲ SĄRAŠAS
Komentarų (0) Apimtis (27)Išsamiau »
"Statistika" - Ekonomika - Namų darbas
STATISTIKOS UŽDAVINIAI IR JŲ SPRENDIMAI
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Teisės teorija ir civilinė teisė" - Teisė - Namų darbas
TEISĖS TEORIJA CIVILINĖ TEISĖ
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Career opportunities in internet technologies and information systems" - Anglų kalba - Namų darbas
Introdution. Job advertisements. Monitoring administrator. Software testing. Store control systems database administrator. Programmer in Vilnius. Web Designer. Internet technologies specialist. Conlusion. European form of cv. Letter of application. Litterature.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Filmo ''Patyčios- nekentėk tyloje'' interpretacija" - Psichologija - Namų darbas
REFLEKSIJA FILMO ,,PATYČIOS. NEKENTĖK TYLOJE‘‘ TEMA.
Komentarų (2) Apimtis (2)Išsamiau »
"Kinija (skaidres)" - Istorija - Namų darbas
Kinija Geografinė padėtis Trumpai apie Kinija Istorija Religija Kultūros pasiekimai Didžioji kinų siena
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Indija (skaidres)" - Istorija - Namų darbas
Indija Geografinė padėtis Sostinė Trumapai apie Indija Pavadinimo kilmė Religija Šventės Kultūra Klajojančios sielos Himalajuose
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Savianalizė" - Psichologija - Namų darbas
Savianalizė psichologijos paskaitai.
Komentarų (0) Išsamiau »
"DUOMENŲ BAZĖS IR SISTEMOS. SPAUSTUVĖS DAŽŲ DUOMENŲ BAZĖ" - Informatika - Namų darbas
Reikalavimai techninei ir programinei įrangai Projektinė dalis E-R modelis Normalizavimas ir optimizavimas Reliacinis modelis Indeksai Virtualios lentelės Duomenų bazės vartotojai SQL kodas Įvadas: Šiandien Vilniuje veikia apie 10 įmonių, užsiimančių šilkografinę spauda ant įvairių paviršių. Visų įmonių veikla yra panaši, nes gaminamas vienodas produktas, yra vienodi užsakovai ir jų užsakymai, be to naudojamos priemonės yra identiškos. Dažniausiai tokiuose įmonėse nėra įdiegta spaudos priemonių kontrolės sistema, nes įmonėje naudojamų priemonių skaičius yra ganėtinai mažas, o tokios sistemos diegimas ir priežiūra atrodo per sudėtingi. Dirbdamas vienoje tokių įmonių pastebėjau, kad joje sunaudojama daug dažų prekėms pagaminti. Padariau prielaidą, kad įmonė dažnai užsakinėdama dažus, ir neturėdama jokios sandelio duomenų bazes, negali tiksliai apskaičiuoti, kokių dažu labiausiai trūksta, kokius reikia užsakinėt ir kaip užsakytus paskirstyti sandelyje. Vadovaudamasis šia idėja pamėginau išspręsti susidariusia problemą, sukurdamas dažų sandėliavimo ir paskirstymo duomenų bazės modelį. Tokios duomenų bazės paskirtis – bet kurio metu tiksliai nustatyti, kokiu dažų trūksta, o kokiu yra pakankamai. Jei idėja būtų įgyvendinta sėkmingai, įmonės darbuotojams, atsakingiems už dažų užsakymą nereikėtų kiekvieną kartą skaičiuoti, kokius dažus užsakinėti. Sistema tai apskaičiuotu automatiškai
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"IŠKALBA" - Kita - Namų darbas
TEMA: Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai INTENCIJA: Informuoti TIKSLAS: Suteikti žinių, kokių priemonių imtis keičiant įvaizdį. PAGRINDINĖ MINTIS: Kaip padvigubinti galimybes pasinaudojant savo įvaizdžiu, darant karjerą ir ieškant darbo. Įvaizdis ir vertinumas. KALBĖTOJAS: Personalo konsultantė – psichologė. KLAUSYTOJAS: Ieškantys darbo bei karjeros siekiantys asmenys. PATALPA: Konsultacijų biuro konferencijų salė. ŽMONIŲ SKAIČIUS: apie 20. PAGALBINĖS PRIEMONĖS: Skaidrės, kuriose pažymėti svarbiausi punktai: svarbiausios pozityvaus įvaizdžio priemonės, vertinimo kriterijai, kaip kovoti su bloga nuostata apie save ir gerinti įvaizdį.. Iliustracijos, kuriose pateikti pavyzdžiai, kaip deramai atrodyti. Statistiniai duomenys.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Valdymo apskaita" - Ekonomika - Namų darbas
Iš pateiktų duomenų parengti pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitas. Apskaičiuoti 2008 m. grynąsias pajamas. Apskaičiuoti gynąsias pajamas, kai įmonė 50 000 lt skiria reklamai, nekeičiant pardavimo kainos. Pardavimo apimtis dėl to turėtų išaugti 30 %. Sudaryti nulinio, pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant: 1. Pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. 2. Ribinę savikainos skaičiavimo sistemą. Pasinaudoti aukščiausio – žemiausio lygio metodu, apskaičiuoti kintamas vienos tikrinimo valandos Išlaidas. Apskaičiuoti pastovias vieno mėnesio kokybės kontrolės išlaidas. Parengti mišrių išlaidų formulę.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Gimnastikos pamokos parengiamosios dalies planas - konspektas" - Kūno kultūra - Namų darbas
Gimnastikos pamokos parengiamosios dalies planas - konspektas Trumpas namų darbas.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Įmonė ir jos logotipas: Kaimo sodyba ,,SAGARDAS‘‘" - Vadyba - Namų darbas
Trumpas namų darbas apie įmonę. Įvadas; Apie sodybą; Teikiamos paslaugos; Įmonės valdymas; Kainoraštis; Kita informacija.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Neišparduotos prekės" - Ekonomika - Namų darbas
Referatas „Neišparduotos prekes. Kodėl taip atsitiko?“
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Sensorikos ir maisto psichologijos namų darbas" - Kulinarija - Namų darbas
Namų darbas: juodos duonos tyrimas.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Lenkijos kraštovaizdis" - Geografija - Namų darbas
Apie Lenkijos kraštovaizdį.
Komentarų (0) Išsamiau »
"MONOPOLIJOS KAINODARA" - Ekonomika - Namų darbas
Monopolijos kainodara Įvadas Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai Monopolinės firmos pelno maksimizavimas Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas Monopolinės firmos pasiūla Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis
Komentarų (0) Apimtis (20)Išsamiau »
"Rusijos geopolitinės padėties analizė" - Geografija - Namų darbas
Rusijos geopolitinės padėties analizė, Rusijos geografinė padėtis, Rusijos tarptautiniai santykiai ir karinės pajėgos, Rusijos ekonomika, Rusijos regioninė politika
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"TEISINĖ IDĖJA – TEISINĖS NORMOS PRADŽIA" - Teisė - Namų darbas
Teisinės idėjos samprata, teisinės sąmonės sąvoka, teisinės sąmonės struktūra, rūšys, teisinė sąmonė ir teisinė kultūra, teisinės sąmonės ir teisės santykis.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »