Nemoku.lt » Laboratorinis darbas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. Šaltinių jungimo būdai ir Kirchhofo dėsniai." - Elektronika - Laboratorinis darbas
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. Šaltinių jungimo būdai ir Kirchhofo dėsniai. I Kirchhofo dėsnis mazgams a ir b Mazgas A: I2=I1+I3 1.809=0.319+1.489 1.809=1.808 Mazgas B : I1+I3=I4+I5 0.319+1.489=0.404+1.404 1.808=1.808
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Feromagnetikų HISTEREZĖS REIŠKINIO TYRIMAS" - Elektronika - Laboratorinis darbas
Turinys: Užduotis. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Eksperimentinis stendas. Matavimo rezultatai. Išvados. Ištrauka: Užduotis: Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose, išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo. Eksperimento teorinis pagrindimas Feromagnetikų savybės yra nulemtos jų domeninės struktūros. Domenai – tai mažos (~10-3 cm) sritys, kuriose atomų sukinio momentai yra orientuoti viena kryptimi. Vieno atomo magnetinį momentą, pavyzdžiui, geležies, nulemia keturi išoriniai atomo elektronai. Šie momentai sudėtingai sąveikauja su kitų į domeną įeinančių atomų sukinių momentais, todėl jie suorientuojami viena kryptimi ir taip sudaro stiprius mikromagnetus. Skirtingų domenų magnetiniai laukai dėl kristalų defektų ir kitų netobulumų išsidėstę netvarkingai, ir didelio feromagnetiko gabalo suminis magnetinis momentas yra lygus 0...
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Kompiuterių tinklų VLAN konfigūravimas" - Informatika - Laboratorinis darbas
Komandos: Switch>ena Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name VLAN10 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name VLAN20 Switch(config-vlan)#exit... Komutatoriaus konfigūracija Switch#sh run Building configuration... Current configuration : 1151 bytes ! version 12.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec... Komandos Išvados: Konfigūruodamas naudojausi Cisco2950 komandomis, bei internetiniais šaltiniais, nes sukonfigūruoti buvo sudėtinga.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Informaciju sistemos" - Informatika - Laboratorinis darbas
Turinys: Įvadas Įmonės veiklos aprašymas Organizacijos UAB „XXX“ savybių analizė Įmonės organizacinė struktūra Organizacijos veiklos aprašas Esybių ir procesų suvestinė Aukščiausio lygio kontekstinė diagrama Nulinio lygio kontekstinė diagrama Pirmojo lygio kontekstinė diagrama Išorinis sistemos aprašymas Vidinis sistemos aprašymas Duomenų srauto analizė informacijos valdymo problemas Organizacijos informacijos poreikius Išvados Ištrauka: Klientas užsako prekės arba gamini pas didmeninio arba mažmeninio skyriaus vadybininkus. Didmeninio arba mažmeninio skyriau vadybininkai kontaktuoja su didmeninio skyriaus sandėlininkų patikrindami ar užsakytos prekes yra didmeninio skyriaus sandėlį. Didmeninio skyriaus sandėlininkas atsako ar prekes yra, jeigu prekes yra sandėlį, jos siunčiamos didmeninio arba mažmeninio skyrių vadybininkams ir parduodamos klientams. Jeigu didmeninio skyriaus sandėlį reikiamu priekiu nėra, didmeninio arba mažmeninio skyrių vadybininkai kontaktuoja su tiekėjais ir užsako reikiamas prekes. Užsakytos prekes atvažiojai pas didmeninio arba mažmeninio skyrių vadybininkus iš kur parduodamos klientams. Jeigu klientas užsako gamini, tada didmeninio arba mažmeninio skyriaus vadybininkai kontaktuoja su gamybos vadovu, užklausdami reikiamo kieko gaminio, gamybos vadovas kontaktuoja su gamybos sandėlininkų, gamybos sandėlininkas atsako gamybos vadovui ar reikalingas kiekis gaminiu yra šio metu sandėlį. Jeigu reikiamas kiekis yra, gamybos vadovas siunčia ji didmeninio arba mažmeninio skyriaus vadybininkams. Jeigu reikiamo kieko nėra gamybos sandėlį, gamybos vadovas duoda nurodymą gamybos skyriaus darbuotojui pagaminti reikiama kieki gaminio. Gamybos skyriaus darbuotojas pagaminęs reikiama kieki gaminio nusiunčia ataskaita gamybos vadovui, o gamybos vadovas siunčia reikiama kieki priekiu didmeninio arba mažmeninio skyriaus vadybininkams, o tie parduoda jas klientams. Visi užsakymai registruojami didmeninio arba mažmeninio skiriu užsakymo knygose, ir bet kurio metu didmeninio ir mažmeninio skyrių vadybininkai gali paimti informacija iš tu knygų. Didmeninio skyriaus vadybininkas ir mažmeninio skyriaus vadybininkas tarpusavyje ne kontaktuoja. Didmeninio skyriaus vadybininkas gali paimt arba įdėt informacija tik i didmeninio skyriaus užsakymu knyga. Mažmeninio skyriaus vadybininkas gali paimt arba įdėt informacija tik i mažmeninio skyriaus užsakymu knyga.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Lempos galios priklausomybės nuo įtampos nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
LEMPOS GALIOS PRIKLAUSOMYBĖS NUO ĮTAMPOS NUSTATYMAS Fizikos laboratorinis darbas Nr. 4 Darbo tikslas: Praktiškai įsitikinti, kad galia proporcinga įtampos kvadratui. Klausimai: 1. Išvesti galios formulę. 2. Kokiais vienetais matuojamas galingumas? 3. Kaip laidininko varža priklauso nuo temperatūras? Darbo priemonės: 1. Reguliuojamas srovės šaltinis su voltmetru ir ampermetru. 2. Tiriamoji lempa. 3. Ampermetras. 4. Voltmetras. 5. Sujungimo laidai.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Įtampos nuostolių laiduose nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
ĮTAMPOS NUOSTOLIŲ LAIDUOSE NUSTATYMAS Fizikos laboratorinis darbas Nr. 5 Darbo tikslas: Stebėti ir išmokti apskaičiuoti nuostolius elektros perdavimo linijose. Klausimai: 1. Ką vadiname įtampos nuostoliais? 2. Kokie yra leistini imtuvų įtampos svyravimai? 3. Kokios medžiagos naudojamos elektros laidams? Darbo priemonės: 1. Reguliuojamas maitinimo šaltinis. 2. Elektros lempų rinkinys. 3. Elektros laidus imituojantys rezistoriai. 4. Voltmetrai. 5. Ampermetras.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"reakcijos laiko tyrimas" - Psichologija - Laboratorinis darbas
Turinys ĮVADAS Metodika Rezultatai ir jų analizė IŠVADOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI Individualaus reakcijos laiko tyrimo duomenys Pasirinkti tiriamieji Įvadas Dar nesusikūrus psichologijos mokslui buvo vykdomi reakcijos laiko tyrimai. Šiais tyrimais fiziologai bandė išmatuoti impulso sklidimo nervu greitį. Plėtojant tyrimus matuojama ne vien impulso sklidimas nervu, bet ir laikas, nuo tam tikro stimulo pateikimo iki reakcijos. Šį laiką išmatavo H. Helmholcas 1850 metais. Taigi XIXa. buvo pradėtas reakcijos laiko matavimas. Reakcija apibrėžiama, kaip ,,bet kuris organizmo atsakas į išorės ar vidaus pokyčius“ (Psi-chologijos žodynas, 1993, p.248) , o reakcijos laikas - tai ,,laiko tarpas nuo kokio nors signalo pateikimo pradžios iki tiriamojo individo atsakymo į tą signalą pradžios.“ (Psichologijos žodynas, 1993, p.248). Reakcijos skirstomos į: paprastas ir sudėtingas. Paprastos reakcijos, kai reaguojama į stimulo pateikimą, pakitimą, išnykimą. Pvz: greitas stabdžio pedalo paspaudimas užsidegus raudonai šviesoforo šviesai. Matuojant paprastosios reakcijos laiką, galima nustatyti stimulų ypatybių ir tiriamųjų individualių savybių reikšmę atsako trukmei. Reakcijos laikas į pateiktą stimulą gali kisti keletą kartų, kai dirgiklio intensyvumas keičiamas vos nuo juntamo iki didžiausio dar adekvačiai suvokiamo lygio (V.Martišius „Psichologijosmetodai“, 1999, p.118). Sudėtingos reakcijos - tai reikalingo atsakymo pasirinkimas iš kelių galimų.(Z. Bagdonavičius ir kt. „Eismo dalyvių psicho-fiziologija“, 2007, p.45). Pvz: pasirodžius pėsčiajam kelyje vairuotojas turi stabdyti automobilį, pasukti vairą ar naudoti garsinį signalą. Reakcijos laikas yra psichofiziologinis reiškinys, kadangi yra sąryšis su reflekso lanku, kuriame galima išskirti dvi dalis: iš pradžių tai fiziologinis reiškinys, o vėliau į jį įsitraukia ir psichika. Psi-chofiziologija - tai psichologijos šaka, tirianti biologinių savybių (ypač nervų sistemos) ir jų visu-mos reikšmę, taip pat jų vaidmenį nulemiant psichinę veiklą, individualius psichologinius skirtu-mus. Medicinoje atsiradus daugiau techninių tyrimo prietaisų padaugėjo galimybių psichines būse-nas matuoti lygiagrečiai su fiziniais pokyčiais bei daryti jiems įtaką. Reakcijos laikas siejamas su jutimo grupe. Jutimas - tai procesas, kuris vyksta , kai mūsų juti-mo receptoriai ir nervų sistema priima bei pateiki aplinkos dirgiklių energiją. Viskas prasideda nuo sąlyčio su dirgikliais (šiame tyrime naudojamas garsinis dirgiklis). Dirgiklis - bet kuris materialus veiksnys sukeliantis orga-nizmo būklės pakitimus. (Psichologijos žodynas, 1993, p.59).Ši sąvoka giminiška ,,stimulo“ są-vokai - įvykis, sukėlęs organizmo būklės pokytį laikomas stimulu. Taigi tarpas tarp tam tikro sti-mulo atsiradimo ir reakcijos į jį susidaro dėl laiko , kurio reikia aferentiniam signalui pasiekti sme-genis ir smegenims pasiųsti eferentinį signalą raumenims, šiuo atveju nuo tada kai žmogus išgirsta spragtelėjimą ausinėse iki tol kol paspaudžia mygtuką. Reakcijos laikas yra skirtingas skirtingiems žmonėms bei priklauso nuo situacijos. Dažniausiai, kai žmonės žino ko tikėtis, išsiaiškina tam tikrus tyrimo dėsningumus ar sistemą, jų reakcijos laikas paprastai sutrumpėja. Šis reakcijos laiko sutrumpėjimas atspindi tai, kad žmonės išmoksta. Išmokimas - individualios patirties įgijimas, tam tikrų įgūdžių susiformavimas. Išmokimas gali būti sąmoningas, kada siekiama įgyti naujų žinių, mokėjimų, įgūdžių; ir nesąmoningas - kada nėra tikslo įgyti naujos patirties. Prieš keliant klausimą, kas ir kaip bus tiriamas, reikia atsakyti į klausimą, kokį dalyką tirsime. Bendriausias atsakymas į šį klausimą būtų: ,,kintamąjį“, t.y. kintamus kokios nors situacijos požymius. Kintamieji -,, tai mokslą dominantys kriterijai, ženklai, simptomai, apibūdinimai arba požymiai, konstruojami iki tam tikro laipsnio.“(H.Benesch ,,Psichologijos atlasas“2001,p.25). Šiame laboratoriniame darbe kintamasis yra reakcijos laikas ir jis skirtas pademonstruoti, kaip lengvai ir greitai žmonės gali išmokti. Labo-ratoriniam darbui naudojami dviejų rūšių garsiniai stimulai – atsitiktiniai ir fiksuoto (pastovaus) intervalo. Tikslas . Palyginti reakcijos laikus esant dviem skirtingoms eksperimentinėms sąlygoms: fiksuotam stimulo pateikimo intervalui ir atsitiktiniam stimulo pateikimo intervalui. Uždaviniai . 1. Išsiaiškinti kaip kinta reakcijos laikas, kai pateikiami atsitiktiniai bei fik- suoti stimulai. 2. Palyginti savo rezultatus su pasirinktais dešimčia grupės narių.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Free Pascal (FP). Funkcijos. Vyriausio mokinio amžiaus skaičiavimas dienomis." - Informatika - Laboratorinis darbas
2.1. Užduotis: Žinome klasės mokinių gimimo datas (metai, mėnuo, diena). Rasti vyriausią mokinį ir atspausdinti, kiek dienų jis jau pragyveno. Skaičiavimo momento metus, mėnesį ir dieną įvesti klaviatūra (arba paimti kompiuterio datą). Parašyti funkciją, skaičiuojančią mokinio amžių dienomis. Pageidautina įvertinti keliamuosius metus.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Free Pascal (FP). Triženkliai, kurie dalijasi iš nurodytų skaičių" - Informatika - Laboratorinis darbas
Užduotis: rasti, kiek yra sveikųjų triženklių skaičių, kurie be liekanos dalijasi iš duotų teigiamų skaičių s1 ir s2.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"inercijos momentas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas - Žiedo inercijos momento nustatymas
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Duomenų kodavimas - dekodavimas 4 Laboratorinis darbas" - Informatika - Laboratorinis darbas
4-am Laboratoriniui darbui realizuoti pasirinkau Visual Basic 6.0 programavimo kalbą nes antrame kurse mes mokinomės šia kalbą ir man pasirodė tinkamiausia atlikti dėstytojo nurodytai užduočiai, renkantis iš objektinio programavimo kalbų. Sukurta šifravimo sistema pateikta dėstytojui, kartu su šia ataskaita
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
""Steganografija“" - Informatika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas - Steganografija
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Duomenų apsauga" - Informatika - Laboratorinis darbas
Microsoft Office duomenų apsauga Failo apsaugojimas Apsaugą slaptu raktu Meo Encryption software Užšifravimas Atšifravimas Pilno dokumento ir jo dalių apsaugą Apsauga nuo spragų (Naujinimas) Microsoft Baseline Security Analyzer Ištrintų failų atstatymas Undelete Plus Recuva Windows Defender Asmens duomenų apsauga LR Įstatymai ES Įstatymai ir teisės aktai Naudota Lietaratūra
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Pašto programų konfigūravimas" - Informatika - Laboratorinis darbas
ELEKTRONINIO PARAŠO BRUOŽAI Kas yra elektroninis parašas? Elektroninio parašo infrastruktūra Duomenų šifravimas Parašų kūrimas ir tikrinimas Sertifikatai Sertifikatų centrai Laiko žymos tarnybos El. parašo infrastruktūros reglamentavimas ELEKTRONINIO PARAŠO PLĖTRA LIETUVOJE El. parašo įstatymas El. parašo įstatymo pakeitimas El. parašo naudojimas EL. PARAŠO ĮSIGALĖJIMO PROBLEMOS Ateities uždaviniai
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Internetinės svečių knygos sukūrimas (programavimas)" - Informatika - Laboratorinis darbas
Hipertekstinių sistemų ir internetinių technologijų namų darbas "Internetinės svetainės svečių knygos sukūrimas". Turinys. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Instrukcija vartotojui. Išvados ir pasiūlymai. Programos algoritmas.
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Duomenų bazės - laboratorinis darbas" - Informatika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas susipažinimui su duomenų bazėmis. Lentelių sudarumas pagal klausimyną, duomenų užpildymas ir elementariosios sql užklausos. Turinys. Trumpas įmonės veiklos aprašymas . Klausimynas. Esybių ryšiai (ER diagrama). Esybių aprašymai. Duomenų bazė . Duomenų bazės užpildymas. Užklausos informacijai išrinkti.
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Mano ebinhausas. ATMINTIES SAVYBIŲ TYRIMAS" - Psichologija - Laboratorinis darbas
METODIKA Tiriamieji Tyrimo priemonės Tyrimo eiga Duomenų registravimas, apdorojimas REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"vienmatis masyvas" - Informatika - Laboratorinis darbas
Labaratonis darbas vienmatis masyvas
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Algoritmų kūrimas ir analizė. Kruskalo algoritmas" - Informatika - Laboratorinis darbas
Algoritmų kūrimo ir analizės Laboratorinio darbo Nr.5 ataskaita. Užduotis: Reikia realizuoti Kruskalo algoritmą, kai duomenų struktūra masyvas. Atlikti tyrimus fiksuojant laikus ir operacijų skaičių. Tam paimti penkis taškus.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Druskų hidrolizė" - Chemija - Laboratorinis darbas
Laboratorinis chemijos darbas apie druskų hidrolizę studentams. Druskų hidrolizės pokytis. Temperatūros įtaka drukų hidrolizei.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr.20 Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Su kontroliniu klausimu atsakymais. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga ir skaičiavimai. --- Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės: dielektriko šiluminio laidumo koeficiento matavimo kalorimetriniu metodu įrenginys, dielektriko plokštelė, slankmatis, sekundometras, menzūra.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Slydimo trinties koeficiento matavimas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas: Slydimo trinties koeficiento matavimas. Tikslas: remiantis formule, rasti medine liniuote slystančio tašelio trinties koeficientą. Priemonės: 1) medinis tašelis ; 2) medinė liniuotė ; 3) svarmenų rinkinys.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Bendroji fototechnika" - Kita - Laboratorinis darbas
Bendrosios fototechnikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1 - Negatyvų apdorojimo technologija. Laboratorinis darbas Nr. 2 - Kontaktinis nuotraukų spausdinimas. Laboratorinis darbas Nr. 3 - Nuotraukų spausdinimas projekciniu būdu. Laboratorinis darbas Nr. 4 - Ekspozicijos pokyčių įvertinimas. Laboratorinis darbas NR. 5 - Objekto fotografavimas skirtingo židinio nuotolio objektyvais. Laboratorinis darbas Nr. 6 - Objekto fotografavimas skirtingo židinio nuotolio objektyvais išlaikant mastelį.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
]