Nemoku.lt » Konspektas

Rikiuoti pagal: Datą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Gyvsidabris" - Chemija - Konspektas
Gyvsidabris, Gyvsidabrio termometras, Gyvsidabrio surinkimas ir nukenksminimo būdai, Pirmieji apsinuodijimo gyvsidabriu požymiai, Gyvsidabris veikia žmonių sveikatą, Teikiant pirmąją pagalbą, Gyventojai pastebėję užterštumą gyvsidabriu turi, Išsiliejus gyvsidabriui
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Dinamika" - Fizika - Konspektas
Klausimai su atsakymais, tema - Dinamika.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Darbas ir galia" - Fizika - Konspektas
Klausimai su atsakymais iš temos darbas ir galia.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Lietuvos istorija. Chronologinė įvykių lentelė" - Istorija - Konspektas
Svarbiausios Lietuvos istorijos datos nuo X tūkst. pr. Kr. iki 2004 metų.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Istorija" - Istorija - Konspektas
Lietuvos ir pasaulio istorijos konspektas su visom smulkmenom ko reikia laikant valstybinį egzaminą. Konspekto temos: Pasaulio Istorija: Mezopotamijos civilizacijos: Šumero – Akado civilizacija, Babilonas, Asirija, Egipto civilizacija, Sirijos civilizacija ir Finikija, Indijos ir Kinijos civilizacijos, Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos: Hetitai, Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta, Persijos imperija VI a. pr. Kr. – 330 m., Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos: Senovės Graikija, Senovės Roma. Krikščionybė, Bizantija, Viduramžiai, Arabai ir islamas, Frankų karalystė ir imperija, Kijevo Rusia, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas, Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas, Didieji geografiniai atradimai, Renesanso kultūra, Reformacija ir kontrreformacija Europoje, Kapitalistinių santykių atsiradimas, Nyderlandų revoliucija, Rusija XVI – XVIII a., Absoliutinė monarchija Prancūzijoje, Anglijos revoliucija, Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas, Švietimo epocha, Didžioji Prancūzijos revoliucija, Kapitalizmo raida Europoje XIX a., Napoleono epocha Europoje, Pagrindinės politinės doktrinos, Vokietijos suvienijimas, Italijos suvienijimas, Pirmasis pasaulinis karas, 1905 – 1907 m. Rusijos revoliucija, Vasario revoliucija Rusijoje, Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m., Komunistinės diktatūros raida, Totalitarizmas Vakarų Europoje, Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02, Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940 - 1941, Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. pab., Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose, Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 m., Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais, SSRS 1945 – 1953 m.,
Komentarų (0) Apimtis (110)Išsamiau »
"Senovės Baltų laidojimo papročiai, požiūris į mirtį" - Istorija - Konspektas
Senovės Baltų laidojimo papročiai, požiūris į mirtį.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Romos imperijos žlugimas" - Istorija - Konspektas
Kaip žlugo Romos imperija.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Šumerai" - Istorija - Konspektas
Istorijos referatas apie Šumerus. ...4 tukst.Pr.Kr.Pietų Mesopotamijoje apsigyveno šumerai,vadinę save "juodagalviais״. Šumerų miestai buvo vieni pirmųjų istorijoje,pradeti statyti 4 tukst.Pr.Kr.Žymiausi jų- Eridu,Ūras,Kišas,Lagašas,Nipūras....
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Nuolatinė srovė" - Fizika - Konspektas
Nuolatinė srovė. Pagrindiniai dujinio išlydžio būdai. Ampero jėga.
Komentarų (0) Apimtis (22)Išsamiau »
"Mikroskopas" - Fizika - Konspektas
Mikroskopas, mikroskopo veikimas, mikroskopų skyrstymas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Mechanikos konspektas" - Fizika - Konspektas
Mechanika. Daleliu ir kietųjų kūnų judėjimo greitis ir pagreitis. Niutono dėsniai. Kietųjų kūnų tamprumas. Kietųjų kūnų deformacija. Trinties jėgos. Slydimo ir Riedėjimo trintis. Kampinis greitis ir pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreiciai. Besisukančio kūno kinetinė energija. Inercijos momentas. Visuotinės traukos dėsnis. Huko dėsnis. Tampros, arba Jungo, modulis. Heigenso-Šteinerio teorema.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Lygtys su vienu kintamuoju" - Matematika - Konspektas
Lygtys su vienu kintamuoju.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Simetrija tiesės atžvilgiu" - Matematika - Konspektas
Dvi figūros yra simetriškos tiesės atžvilgiu, jeigu kiekvienas vienos figūros taškas yra simetriškas kitos figūros taškui tos tiesės atžvilgiu.
Komentarų (1) Apimtis (6)Išsamiau »
"Mokslo ir technikos pažanga" - Kita - Konspektas
Mokslo ir technikos pažanga, Pasiekimai biologijoje ir medicinoje, Chemijos ir fizikos raida, Technikos raida, Susisiekimo ir ryšių priemonių raida.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Liudvikas Van Bethovenas " - Muzika - Konspektas
Liudvikas Van Bethovenas: Kūrybos bruožai, Kūriniai. Liudvikas Van Bethovenas (pakrikštytas 1770 m. gruodžio 17 d., mirė 1827 m. kovo 26 d.) - vokiečių klasikinės muzikos kompozitorius, žymi figūra muzikoje pereinamajame laikotarpyje tarp klasicizmo ir romantizmo epochų. Plačiai pripažįstamas kaip vienas iš didžiausių kompozitorių, jo kūryba įkvėpė daugelį vėlesnių kompozitorių, muzikantų ir klausytojų.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"XXa. muzika" - Muzika - Konspektas
Konspektas apie dvidešimtojo amžiaus muziką.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Romantizmas" - Dailė - Konspektas
Romantizmo istorijos konspektas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Baroko istorijos konspektas" - Dailė - Konspektas
Baroko istorijos konspektas. Barokas, baroko architektūra, baroko literatūra.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Dalykinė korespondencija" - Rašvedyba - Konspektas
Dalykinės korespondencijos konspektas. Verslo laiškai, verslo pranešimai, pasiūlymai, sutartis, kontraktas. Viskas trumpai ir aiškiai. Tinks ir šperai ir prezentacijai.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Absoliutizmas" - Istorija - Konspektas
Lotynišku žodžiu absolutus vadinama tai, kas yra neribota, besąlygiška, nevaržoma, nepriklausoma. Kartais apie daug laimėjimų pasiekusį sportininką sakoma, kad jis yra absoliutus čempionas. Tačiau Europos istorijoje absoliutizmas – tai pirmiausia tam tikras valstybės valdymo būdas, kai visus valstybei svarbius sprendimus priima valstybės valdovas – monarchas (imperatorius ar karalius). Vadinamasis absoliutus monarchas už savo veiksmus ir sprendimus nėra niekam atskaitingas, išskyrus Dievą, kurio valia jis atsidūrė soste, ir, kaip Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, valdęs 1643–1715 metais, gali drąsiai sakyti, kad „valstybė – tai aš“.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Pirmas pasaulinis karas" - Istorija - Konspektas
Pirmasis pasaulinis karas. Sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Vakarų frontas. Rytų frontas. Lietuvos okupacija. Lietuvos pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Taikos sutartys. Versalio taika. JAV prezidento V. Vilsono taikos programa. Brest Litovsko taikos derybos. Kompjeno paliaubos. Naujai susikūrusios šalys. Tautų sąjungos.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Lietuva Caro valdžioje XIXa." - Istorija - Konspektas
Lietuva Caro valžioje XIXa. Rusijos politika: 1863–1905 m.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"XVI a. Lietuvos žemės ūkis" - Ekonomika - Konspektas
XV-XVI a. susiformavo žemėvaldos magnatų sluoksnis Lietuvoje, pvz: Sapiegos, Ponetovskis, B.Karpis, A.Tyzenhauzas ir t.t. Vienas iš svarbiausių XVI a. Lietuvos ekonomikoje įvykių buvo Valakų reforma. Jos priežastys buvo: siekimas suintensyvinti žemės ūkį, padidinti pajamas, įtvirtinti feodalų teises y žemę. Reformos esmė: visa ariamoji žemė sutelkiama y vieną masyvą ir iš jo valstiečiui išskiriami trys žemės rėžiai.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Mikroekonomika. Mikroekonomikos testai ir uždaviniai." - Ekonomika - Konspektas
Mikroekonomikos savarankiškas darbas. Testai ir uždaviniai. Testai: Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija ir monopsonija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos aplinka. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Išorės efektai ir visuomenės gėrybės. Uždaviniai: Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopilija ir monopsonija. Monopolinės konkurencijos rinka. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija.
Komentarų (0) Apimtis (38)Išsamiau »