Nemoku.lt » Teisė » Teisės istorija

Aprašymas

ĮVADAS


Demokratinėje teisinėje valstybėje socialinis teisminės valdžios vaidmuo yra toks, jog teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Todėl teisminei valdžiai Lietuvoje keliami svarbūs ir reikšmingi uždaviniai, kuriuos įgyvendina šalyje veikianti teismų sistema.
Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo, kad teisingumą mūsų šalyje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Bylas nagrinėjantys teisėjai vadovaujasi tik įstatymu. Jie negali taikyti Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo.
Teismo nepriklausomybė -esminė piliečių teisių garantija. Piliečiams teismas kasdieniame gyvenime - bene svarbiausia iš valdžių. Jie yra labiausiai suinteresuoti, kad šia valdžia kitos valdžios nemanipuliuotų. Teisminės valdžios nepriklausomumas ypač
svarbus tais laikotarpiais, kai ir įstatymų leidžiamąją, ir vykdomąją valdžią kontroliuoja viena politinė dauguma. Teisminės valdžios nepriklausomumas įkūnija valdžių padalijimą, ji saugo asmenį, garantuoja, kad valstybė gerbs teisę.
Mano darbo tikslas yra apžvelgti Letuvos Respublios teismų sistemą nuo Lietuvo s Didžiosios kunigaikštystės laikų iki šių dienų, tai yra, įvardinti, kokios teismų reformos vyko mūsų šalyje, kaip skirstomi Lietuvos Respublikos teismai, apžvelgti Konstitucinio teismo pareigas ir darbą.


Detalės

Nr.:1167
Paskelbta:2012-02-27
Vardas:Žydrė
Kategorija:Teisė
Tipas:Referatas
Gautas įvertinimas:7/10
Apimtis:21
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:7/10
Autoriaus komentaras:ĮVADAS
1. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS TEISMŲ SISTEMA.
1.1. Tarpukario Lietuvos tismų sistema
1.2. Sovietinės Lietuvos teismų sistema
2. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMAI
2.1. Bendrosios kompetencijos teismai
2.2. Specializuoti – administraciniai teismai
3. KONSTITUCINIO TEISMO PASKIRTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMOJE
3.1. Konstitucinio Teismo struktūra
3.2. Konstitucinio Teismo statusas
Konstitucinio Teismo sudėtis
Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai
IŠVADOS
NAUDOTA LITERATŪRA

Lankytojų vertinimas: