Nemoku.lt » Istorija » Sutrumpinta Senovės Egipto istorijos medžiaga, padedanti pasiruošti egzaminui

Aprašymas

Turinys:
Senovės Egipto valstybės, ūkio ir visuomenės sandara.
HORAS, OZIRIS, PTAHAS, ANUBIS TOTAS, GEBAS, ATUMAS SETAS, HAPIS KITI, ŽEMESNI IR NE TOKIE SVARBŪS DIEVAI.
Medicina
Vaistai
Balzamavimas
Pagrindiniai mumifikacijos etapai
Kapavietės
Mastabos
Kapai uolose
Anatomija
Gyvenimo būdas Naujosios Egipto karalystės laikais
Šventės
Būstas, gyvenamoji aplinka
Drabužis ir apavas
Maistas ir gėrimai
Šeima
Etika
Echnatono religinė reforma
Sąvokos
Įvykiai
Asmenybės
Žymiausi statiniai
Svarbiausi šaltiniai


Ištrauka:

Senovės Egipto valstybės, ūkio ir visuomenės sandara.
Valdžia faraonų rankose, bet šalį valdo pareigūnai, kuriems vadovauja du viziriai. Šalis suskirstyta į provincijas – nomus. Juos valdo nomarchai.
Socialinė struktūra:
Privilegijuotieji: karalius-faraonas, viziriai, žyniai, kilmingieji, kariai, valdininkai, raštininkai.
Neprivilegijuotieji: gydytojai, amatininkai, pirkliai, žemdirbiai.
Neturintys jokių teisių: vergai.
Tačiau nepriklausomai nuo to, kad buvo laikomasi gan engėjiško požiūrio į žemesnio rango žmones, egiptiečiai gana rimtai žiūrėjo į etikos normas. Raštuose randama daug informacijos apie būtinąją šeimos, miestelio visuomenės etiką, etišką tarpusavio elgesį. Tiesa šių normų reikalauta laikytis tik savo luomo ribose.

Vyriausias faraonų valstybės tarnautojas buvo viziris. Jis atlikdavo visas administracines faraono funkcijas, išskyrus religines. Viziris skirdavo patarėjus. Šie vizituodavo vietinius valdytojus, vadinamus nomarchais. Domėdavosi, kaip renkami mokesčiai, apžiūrėdavo žemę, irigacinius įrengimus, inspektuodavo įgulas, tikrindavo, ar vietos valdžia nespaudžia gyventojų. Paskui pateikdavo ataskaitas apie provincijų reikalus viziriui.
Be faraono ir jo šeimos , aukščiausią padėtį visuomenėje užėmė žyniai ir didikai. Žyniai perduodavo duoklę dievams. Laikui bėgant jie sukaupė didelius turtus ir ėmė daryti įtaką šalies valdymui. Didikai tarnavo faraonui. Jie buvo sričių valdytojai, mokesčių rinkėjai, kariuomenės vadai, ministrai ir kt. Namuose, be vietinio valdytojo administracijos, valdė ir paties faraono paskirti inspektoriai. Per juos buvo kontroliuojami nomarcho skiriami valdininkai. Visai valstybei bendrą valdžios struktūrą gerai papildė tokia pat bendra kariuomenės organizacijos sistema. Nuo anksčiausio Egipto istorijos laikotarpio žinoma karinė prievolė. Visi egiptiečiai vyrai, vadovaujami vietinio kariuomenės viršininko, tam tikrą laiką tarnaudavo kariuomenėje. Nomai savo ginkluotų pajėgų neturėjo.


Detalės

Nr.:1219
Paskelbta:2012-11-01
Kategorija:Istorija
Tipas:Konspektas
Miestas:Ukmergė
Klasė/Kursas:12
Pristatymo metai:2012-09-12
Apimtis:21
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: