Nemoku.lt » Ekonomika » Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė

Aprašymas

Turinys:
Įvadas
1. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius
2. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius
3. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas įrengimų skaičius
4. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti
5. Vienetinius įkainius ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokossocialiniam draudimui pagal gaminius ir iš viso
6. Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos
7. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui
8. Įmonės darbuotojų pavaldumas
9. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti
10. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti
11. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija
12. Netiesioginės gamybos išlaidos
13. Atskirų gaminių,visos produkcijosir vieno gaminio gamybinė savikaina
14. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina)
15. Įmonės veiklos sąnaudos
16. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio komercinė savikaina
17. Planuojamas pardavimo pajamos
18. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas
19. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas
20. Nenuostolingo pardavimo mastas vertinė išraiška
Išvados
Literatūros sąrašas

Ištrauka:

Įmonė – tai, organizacija, užsiimanti ūkine veikla, kurį vykdo vieną ar kelias jai būdingas funkcijas: gaminimo, pardavimo ar paslaugų teikimo. Ji yra savo vardą turintis atskiras ūkio vienetas. Įmonės veikla yra gana sudėtinga. Šiuo metu pasaulyje yra labai daug įvairių, panašia ar visiškai skirtinga veikla užsiimančių įmonių, vienos yra didelės kitos vidutinės dar kitos mažos. Kai kurios iš jų bankrutuoja, o kai kurios klesti ir atneša didžiulius pelnus.
Visais laikais žmonėms buvo reikalingi drabužiai. Net žiloje senovėje, kai žmonės dar buvo laukiniai, dėvėdavo tam tikrą apdarą. Šiuometu Lietuvoje pramonė yra gerokai pažengusi pirmyn, todėl konkurentų skaičius yra nemažas. Tačiau ši veikla niekada nebuvo monotoniška, ji nuolat kinta kartu su mada. Keičiasi mada ir žmonės dažnai keičia savo rengimosi stilių, o tai reiškia, kad ieško naujovių. Todėl drabužiai nuolat atnaujinami.
Kursinio darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Taip pat geriau įsisavinti įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką.
Kursinio darbo uždaviniai:
- apskaičiuoti UAB „Vyrų stilius“ busimos veiklos planinius ekonominius rodiklius;
- įvertinti veiklos rezultatus.
Galutinę įmonės veiklą apibūdina pelnas, todėl turint konkrečius duomenis galima daryti išvadas ir tobulinti verslą. Suprantama, norisi kuo greičiau didinti įmonės pelningumą, tačiau tam pasiekti reikalingas aktyvus vadovavimo stilius ir rizikos esmės suvokimas (taip pat bent truputėlis sėkmės).


Detalės

Nr.:1158
Paskelbta:2012-01-29
Vardas:Alina
Kategorija:Ekonomika
Tipas:Kursinis darbas
Miestas:Vilnius
Mokymo įstaiga:Vilniaus kolegija
Klasė/Kursas:3 kursas
Pristatymo metai:2010
Gautas įvertinimas:9/10
Apimtis:32
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:9/10
Autoriaus komentaras:Kursinis darbas su dėstytojos komentarais.
Lankytojų vertinimas:
]