Paieška » lietuvi

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Lietuvos Respublikos konstitucija" - Politologija - Referatas
Kas yra konstitucija? Konstitucijos istorinė raida Pirmoji rašytinė konstitucija Konstitucijos priėmimas Išvados
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Nuomos sutarties parengimas ir teisinė analizė" - Teisė - Analizė
Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų reikalavimus parengimas ir sutarties sąlygų teisinė analizė. Nuomos sutarčių samprata ir rūšys. Nuomos sutarties turinys. Nuomos sutarties dalykas. Sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygų teisinė analizė. Sutarties šalys. Sutarties objektas. Nuomos terminas ir atsiskaitymas už nuomą. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Kitos sąlygos.
Komentarų (0) Apimtis (27)Išsamiau »
"Komenskio Logo" - Informatika - Konspektas
Logo – universali mokymosi programa, pagrindinis „Komenskio Logo“ langas, komandos. Logo kalba. Jos tikslas – išmokyti naudotis kompiuteriu, kūrybiškai taikyti naujausias programavimo kalbų idėjas. Todėl Logo nėra įprasta programavimo kalba. Ji keičiasi drauge su kompiuterių programine įranga, nuolat atsižvelgiama į naujai atsiradusius reiškinius ar sampratas. Lietuvos mokykloms turime dvi Logo sistemas: „LogoWriter“, skirtą darbui DOS aplinkoje, ir „Komenskio logo“ – „Windows“ operacinei sistemai. Pastarąją panagrinėsime išsamiau
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Informacija ir teisė" - Informatika - Konspektas
Informacija ir teisė, intelektinio turto apsauga, teisė į informaciją, kompiuterinės informacijos apsauga Lietuvoje.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Visuotinio kompiuterinio raštingumo problemos" - Informatika - Prezentacija
Europos kompiuterinio raštingumo programa (ECDL), ECDL programos tikslai, ECDL pažymėjimas, Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos, Narystė ECDL Fonde, ECDL dabartinė situacija Lietuvoje, Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programa, Tolesni ECDL vystymo planai.
Komentarų (0) Apimtis (46)Išsamiau »
"Informacinė visuomenė - euforijos ir baimė" - Informatika - Prezentacija
Informacinė visuomenė - euforijos ir baimė, Lietuvos humanitarai, gandai internete.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Socialiniai informacinės visuomenės kūrimo aspektai" - Informatika - Prezentacija
Socialiniai informacinės visuomenės kūrimo aspektai, užburtas skurdo ir atsilikimo ratas, situacija Lietuvoje, Informacijos nepasiekimumo sukeliamos socialinės problemos.
Komentarų (0) Apimtis (42)Išsamiau »
"Nafta" - Chemija - Referatas
Nafta - žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Pagrindiniai pasaulio naftos telkiniai. Naftos baseinų skaičius. Pagrindiniai pasaulio naftos baseinai. Naftos gavyba. Daugiausiai naftos išgaunančios valstybės. Naftos chemija. Naftos chemijos pramonė. Naftos perdirbimo pramonė Lietuvoje. Naftos atsargos. Naftos gabenimas - pavojus gamtai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Lietuvių politinių partijų požiūris į karą" - Istorija - Referatas
Lietuvių politinių partijų požiūris į karą 1914 metais.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Istorijos paruoštukė 12 klasei" - Istorija - Špera
Istorijos paruoštukė 12 klasei apie: Baltų genčių susidarymas, Lietuvos valstybės susidarymas.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Nuo Žydų valstybės susikūrimo iki Lietuvių tautinio sąjūdžio" - Istorija - Uždaviniai
Istorijos testas. 20 klausimų su atsakymais.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Lietuvos istorija. Chronologinė įvykių lentelė" - Istorija - Konspektas
Svarbiausios Lietuvos istorijos datos nuo X tūkst. pr. Kr. iki 2004 metų.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Istorija" - Istorija - Konspektas
Lietuvos ir pasaulio istorijos konspektas su visom smulkmenom ko reikia laikant valstybinį egzaminą. Konspekto temos: Pasaulio Istorija: Mezopotamijos civilizacijos: Šumero – Akado civilizacija, Babilonas, Asirija, Egipto civilizacija, Sirijos civilizacija ir Finikija, Indijos ir Kinijos civilizacijos, Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos: Hetitai, Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta, Persijos imperija VI a. pr. Kr. – 330 m., Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos: Senovės Graikija, Senovės Roma. Krikščionybė, Bizantija, Viduramžiai, Arabai ir islamas, Frankų karalystė ir imperija, Kijevo Rusia, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas, Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas, Didieji geografiniai atradimai, Renesanso kultūra, Reformacija ir kontrreformacija Europoje, Kapitalistinių santykių atsiradimas, Nyderlandų revoliucija, Rusija XVI – XVIII a., Absoliutinė monarchija Prancūzijoje, Anglijos revoliucija, Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas, Švietimo epocha, Didžioji Prancūzijos revoliucija, Kapitalizmo raida Europoje XIX a., Napoleono epocha Europoje, Pagrindinės politinės doktrinos, Vokietijos suvienijimas, Italijos suvienijimas, Pirmasis pasaulinis karas, 1905 – 1907 m. Rusijos revoliucija, Vasario revoliucija Rusijoje, Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m., Komunistinės diktatūros raida, Totalitarizmas Vakarų Europoje, Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02, Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940 - 1941, Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. pab., Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose, Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 m., Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais, SSRS 1945 – 1953 m.,
Komentarų (0) Apimtis (110)Išsamiau »
"Olimpinės žaidynės" - Istorija - Referatas
Olimpinės varžybos ir Olimpinės žiemos varžybos, Lietuviai jose ir Olimpinių atributų atsiradimo istorija. Antikinės žaidynės, Olimpiada ir jos atributai, Olimpiniai žiedai, Žiedų spalvų interpretacija, Olimpinis devizas, Olimpinė ugnis, Olimpinio deglo estafetė, Olimpinio deglo konstrukcija, Kita atributika, Lietuva Olimpinėse žaidynėse, Lietuvos laimėjimai olimpiadose, Lietuvos sportininkai žiemos olimpinėse žaidynėse, Žiemos olimpinės žaidynės.
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Mindaugo laikų Lietuva" - Istorija - Prezentacija
Mindaugo laikų Lietuva: valstybės sukūrimas, Mindaugo ir jo šeimos pasikrikštyjimas, Lietuvos Karalius, Voruta, Kova dėl Mindaugo palikimo, Viduramžių Lietuvos palikimas, Baltarusija, Ukraina.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Saugomos teritorijos, rezervatai, nacionaliniai parkai, draustiniai" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie valstybės saugomas teritorijas Lietuvoje. Rezervatai, draustiniai, nacionaliai parkai ir t.t.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Branduolinė energetika Lietuvoje" - Fizika - Referatas
Branduolinė energetika Lietuvoje, Branduolinės energijos pozicija Lietuvoje, Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE skleidžiama radiacija.
Komentarų (0) Apimtis (23)Išsamiau »
"Elektrinės ir jų tipai" - Fizika - Referatas
Elektrinės ir jų tipai. Lietuvos elektrinių raida (nuo pokario). Elektrinėms keliami reikalavimai. Hibridinių mikroelektrinių tipai. Saulės ir vėjo jėgainių galių santykio parinkimas. Šiluminė elektrinė ir jos tipai. Šiluminė elektrinė. Kauno šiluminė elektrinė. Mažeikių šiluminė elektrinė. Šiluminių elektrinių tipai. Dyzelinės elektrinės. Šiluminės elektrinės. Atominės elektrinės. Geoterminės elektrinės. Saulės terminės elektrinės. Pagal pirminės energijos gamybos būdą šiluminė elektrinė gali būti. Kondensacinės šiluminės elektrinės schema. Kongenracinė elektrinė. Elektrinės įrenginiai. Svarbiausieji elketrinės įrenginiai. Redukcinis aušinimo įrenginys. Garo turbinų elektrinės technologinė schema. Šiluminės elektrinės technologinio proceso schema. Šiluminės elektrinės ir jų taršą.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Vėjo energija" - Fizika - Prezentacija
Vėjas. Vėjo privalumai. Trūkumai. Vėjo panaudojimo būdai. Vėjo energetika. Kainos. Kur vėjas naudojamas plačiausiai. Vėjo energijos panaudojimas Lietuvoje. Vėjo energijos potencialas.
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Matematikos didaktika" - Matematika - Referatas
Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos. Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui. Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje. Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai. Matematikos vadovėlis. Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata. Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas. Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata. Mokslinio pažinimo metodai. Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis mąstymas. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis komunikavimas. Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas. Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas. Matematikos mokymo metodai ir formos.
Komentarų (0) Apimtis (36)Išsamiau »
"Kompiuterio valdymo balsu analizė" - Informatika - Referatas
Mikrofonų tipai: anglinis ir lempinis mikrofonai, ainaminis ir kondensatorinis mikrofonai. Balso atpažinimas: trys lietuviškos atpažinimo problemos, balso technologijų vystymosi prognozės, atpažinimas telefonijoje ir daugialypėse terpėse, žmogaus ir kompiuterio galimybės - pirmas lietuviškas faktorius, atpažinimo plėtros tempai, fonetiniai dėsningumai - antras lietuviškas faktorius, garsynai - trečias lietuviškas faktorius, kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Hidromelioracija. Geologijos referatas" - Kita - Referatas
Hidromelioracinės (sausinimo) sistemos , jų gedimai, priežastys, naudojimas. Lietuvos TSR melioruoti plotai. SAUSINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA, REMONTAS. SAUSINIMO SISTEMŲ GEDIMO PRIEŽASTYS. DRENAŽO GEDIMAI BEI JŲ PRIEŽASTYS.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Marketingas. Reklama." - Kita - Diplominis
projektas apie "Reklamą". Relamos klasifikacija, Reklamos klasifikacija pagal turinį, Reklamos požymiai, Tarpdiscipliniškumas, Reklamos funkcijos, Epocha "iki marketingo": nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid., Masinių komunikacijų epocha: iki XX a. pr., Tyrimų epocha, Reklamos socialinės funkcijos, Reklamos ekonominės funkcijos, Komunikacijos procesas, IMK (integruotų marketingo komunikacijų sistema), IMK planavimo etapai, IMK modelis, Procesas, Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai: Iš viršaus į apačią, Iš apačios į viršų, Verslo plėtros koncepcijos reklama. Prekės ženklas, Prekės diferencijavimas, Svarbu sukurti ne kainą, o vertę. Google, Zara, Starbuck. Konkurencinė reklama. Reklamos kartojimas Marketingo faktoriai ir reklamos kartojimas, Reklamos žinutė ir kartojimų skaičius, Reklamos skleidimo priemonės ir kartojimų skaičius, ELM (panašumo į tiesą tikslinimo modelis) Elaboration Likelihood Model, Centrinis įtikinimo būdas, Periferinis įtikinimo būdas. Centrinis informacijos apdorojimas, ELM tyrimai, Kognityvinės reakcijos modelis, KA ir PA valdymas, Faktoriai, kurie lemia vartotojų motyvaciją ir gebėjimus apmąstyti reklamos turinįm Vartotojų poreikiai, Motyvai / poreikiai (pagal Maslow piramidę), Motyvai, Poreikių patenkinimo įvertinimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Prekių tyrimas, Rinkos tyrimas, Reklamos tyrimų laukas, Reklamos tyrimai, Vartotojų tyrimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Reklamos planavimas, Reklamos planas gali būti trijų lygių, Reklamos plane turi atsispindėti trys strategijos, Reklamos kampanijos laikas, Reklamos tikslai, Reklamos tikslas - pardavimų dydis arba pelnas, Tikslų nustatymas, Reklamos tikslai ir reklamos piramidė, Planavimas, Reklamos planavimas, Reklamos planavimas ir sprendimai, Rinkodaros planų rūšys, Informacijos vieta reklamoje, Informacijos reklamoje suvokimo procesas, Suvokimo problemos, Reklamos apgaulės ir klaidinimo tendencija, Pasąmonės reklama, Prekės ženklas kaip informacijos forma, Meninė, vaidinė informacija Kaip pvz kai nesilaikoma santykio, Reklamos informacija, Klaidinanti reklama, Kontraversiška reklama Lietuvoje ir pasaulyje. Pasirinktų pavyzdžių analizė. Reklamos etika, Reklamos personažai, Personažo naudojimo trūkumai. Kūrybos revoliucija: David Ogilvy, William Bernbach,Rosser Reeves, Appie in Spe. Reklamos kūryba, Reklamos verslo organizavimas, reklamos agentūraL struktūra ir veikla.
Komentarų (0) Apimtis (73)Išsamiau »
"Žemėtvarka" - Kita - Špera
Žemėtvarkos špera, skirta LŽŪU studentams. Žemėtvarkos terminų žodynas LIETUVOS ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMDIRBYSTĖS VYSTYMASIS. PAVELDIMOS ŽEMĖS NAUDOJIMO FORMAVIMAS. FEODALINIO ŽEMĖS VALDYMO FORMAVIMAS. 11–12 a. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS. BAŽNYTINĖ ŽEMĖVALDA. LATIFUNDIJA. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS BAJORAMS. VELDAMAI (valstiečių atidavinė-jimas bajorams). ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS IŠVAKARĖSE. ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS METU. ŽEMĖS SANTYKIAI LIETUVAI ESANT CARINĖS RUSIJOS SUDĖTYJE. ŽEMĖS SANTYKIAI IR ŽEMĖTVARKOS DARBAI LIETUVOJE 1918 – 1939 METAIS. ŽEMĖS SANTYKIAI 1940 – 1948 METAIS. ŽEMĖTVARKA ŽŪ KOLEKTYVIZACIJOS METU. 1960–1990 M ŽEMĖTVARKOS DARBAI. POSOVIETINĖ ŽEMĖS REFORMA (NUO 1991m.). UŽSIENIO ŠALIŲ ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMĖS REFORMŲ APŽVALGA. ŽEMĖTVARKOS PRINCIPAI Specialiosios žemės jų naudojimo sąlygos VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIEŽIŪRA
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Pyrago receptas" - Kita - Pavyzdys
Receptas anglų kalba su lietuvišku vertimu. Skirtas tiems, kas mokosi maisto pramonę.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
]