Nemoku.lt » Teisė » Nekaltumo prezumpcija

Aprašymas

ĮVADAS
Nekaltumo prezumpcijos principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje, kuris numato, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Taip pat apie nekaltumo prezumpciją šnekama ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos šeštame straipsnyje.


Šio darbo tikslas:
- aptarti Nekaltumo prezumpcijos principą teismų sistemoje

Darbo uždaviniai:
Išsiaiškini Nekaltumo prezumpcijos reikšmę
Išanalizuoti Nekaltumo prezumpcijos pažeidimus
Rasti galimus sprendimo būdus užkertant kelią pažeidimams

Ką įtvirtina Europos žmogaus teisių konvencijos 6-asis straipsnis?

Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnis, įtvirtindamas teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, nekaltumo prezumpcijos principą bei procesines garantijas, yra laikomas vienu iš esminių Konvencijos straipsnių. Konvencijos 6 str., kartu su 5 straipsniu, yra laikomi Konvencijos pagrindu, kuriuo grindžiama didžioji dauguma peticijų. 6 str. skelbiama:
1. Nustatant kiekvieno asmens pilietines teises ir pareigas ar jam pareikštą baudžiamąjį kaltinimą, jis turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Teismo sprendimas turi būti paskelbtas viešai, tačiau spaudai ir publikai gali būti neleidžiama dalyvauti per visą teisminį nagrinėjimą ar jo dalį tiek, kiek to reikalauja visuomenės moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo interesai demokratinėje visuomenėje arba nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo interesai, ar tada, kai, teismo nuomone, būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pažeistų teisingumo interesus.


Detalės

Nr.:1270
Paskelbta:2013-05-21
Vardas:Evelina
Kategorija:Teisė
Tipas:Referatas
Miestas:Kaunas
Mokymo įstaiga:Kauno Kolegija
Klasė/Kursas:1
Pristatymo metai:2012
Gautas įvertinimas:9/10
Apimtis:12
Failo tipas:docx (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:9/10
Autoriaus komentaras:be titulinio
Lankytojų vertinimas: