Nemoku.lt » Filosofija » Naujųjų laikų filosofija

Aprašymas

Naujųjų laikų samprata ir esmė
Dekarto ontologija ir jos įtaka tolimesnei filosofijos plėtrai
Metafizikos posūkis link gnoseologijos ir subjektyvumo
Sielos ir įgimtų idėjų problema Dekarto metafizikoje
NAUJŲJŲ LAIKŲ RACIONALISTINIS IDEALIZMAS
Monistinės pan(en)teistinės B. Spinozos filosofijos esmė
Leibnizo monadologija
NAUJŲJŲ LAIKŲ EMPIRISTINĖS FILOSOFINĖS KONCEPCIJOS
Materializmas.
Subjektyvusis idealizmas, arba imaterializmas
Agnosticizmas.
ŠVIETIMO FILOSOFIJA
Švietimo samprata.
Džono Loko politinė filosofija
Volteras ir laisvamanybė
Žanas Žakas Ruso
VOKIEČIŲ KLASIKINĖ FILOSOFIJA
Imanuelio Kanto kritinė filosofija
Apriorizmas. Erdvė ir laikas
Intelektas ir kategorijos. Reiškiniai ir daiktai savaime (noumenai)
Protas ir idėjos
Etika. Kategorinis imperatyvas
Georgo Hegelio panlogistinė sistema


Detalės

Nr.:1045
Paskelbta:2010-12-28
Kategorija:Filosofija
Tipas:Konspektas
Apimtis:30
Failo tipas:docx (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: