Nemoku.lt » Religija

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Šintoizmas senovinė Japonų religija" - Religija - Prezentacija
Turinys: Šintoizmas Šintoizmo atsiradimas Kas yra šintoizmas Šintoizmo mitologija Pasaulio sanprata Kami dievybės
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Zapyškio bažnyčia" - Religija - Prezentacija
ISTORIJA ARCHITEKTŪRA Informacijos ir iliustracijų šaltiniai
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Indijos kultūra, religija" - Religija - Referatas
Ištrauka: Religija Indijoje susiformavo daug religijų – vedizmas, brahmanizmas, džainizmas, budizmas, induizmas. Švelnią lietuvio auselę turėtų gąsdinti tokie keisti pavadinimai. O ir keista… Vienoje šalyje tiek religijų. Archeologijos duomenimis, III – II t-metyje pr. m. e. Indijoje, prieš atvykstant į ją arijams, buvusi aukšta vietos gyventojų – davidų – kultūra. Rastos figūrėlės, amuletai liudija, kad tuo metu vietiniai gyventojai garbino Deivę Motiną, lyg ir Šyvos (vieno populiariausių induizmo dievų) prototipą, tam tikras medžių rūšis (figą), kai kuriuos žvėris (tigrą, dramblį, raganosį, jautį), kažkokias būtybes (kurių pusę sudaro žmogus, pusę gyvulys), kai kuriuos simbolius (pvz. lingą, svastiką). Daug daugiau žinoma apie arijų, maždaug II t-mečio viduryje įsibrovusių į Indiją, religiją. Žinių teikia arijų sukurta seniausia indijoje literatūra – Vedos. Todėl ir pirmoji išsivysčiusi Indijos religijos forma vadinama vedizmu. Vedizmas neturėjo šventyklų, dievų atvaizdų, svarbiausia kulto apeiga buvo aukojimas, kuriam būdingas sudėtingas maginis ritualas. Keli dievai – Agnis (Ugnis), Djausas (Dangus), Indra (Audra, Griaustinis), Prithivė (Žemė), Rudras (Riaumojantysis), Surjas (Saulė), Vajus (Vėjas), Varūna (Tvarka). I t-mečio pr m. e. I pusėje vedizmas pamažu transformuojasi į naują religiją – brahmanizmą. . Pavadinimas kilo iš ritualinių tekstų – brahmanų – rinkinio. Rėmėsi tomis pačiomis vedų knygomis, kaip ir vedizmas, tik kitaip jas traktavo. Pagal brahmanizmą, mirusio žmogaus siela persikelia į kitą, gimstantį organizmą. Periodiškai pereinama į aukštesnę padėtį užėmančio žmogaus....
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Budizmas" - Religija - Referatas
Referatas apie religiją - Budizmą. Budizmą išpažįstančios šalys; Tikslas vienas, kelių daugybė; Vadžrajanos budizmas; Lamaizmas; Dzenbudizmas; Japoniškos sektos; Doktrinos pagrindas; Šventyklos; Budizmas.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Religijos" - Religija - Referatas
Referatas apie religijas: Judaizmas, Budizmas, Islamas, Krikščionybė.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Islamas" - Religija - Referatas
Referatas apie Islamą. Kas yra Islamas. Islamo istorija. Pasnikavimas. Muhamedas. Šv. Karonas Malda - Salat. Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Senasis ir Naujasis Testamentai" - Religija - Konspektas
Senasis ir Naujasis Testamentai. Trys didžiausios pasaulio religijos: Judaizmas, Islamas, Krikščionybė. Evangelija. Adomo obuolys. Pažinimo medis. Kainas ir Abelis. Pasaulio tvanas. Nojaus arka. Sandoros ženklas. Babelio bokštas. Sodoma ir Gomora. Abaromas ir Izaokas. Mozė. Padėtoji žemė. Dovydas ir Galiotas. Saliamonas. Degantis krūmas. Išrinktoji tauta. Mana iš dangaus. Klaidžiojimas dykumoje. Dekalogas. Aukso veršis. Sinajaus Kalnas. Trys Karaliai. Erodas. Paskutinė vakarienė. Judo pabučiavimas. Trisdešimt sidabrinių. Erškėčių vainikas. Gailestingasis Samarietis. Velykų Avinėlio Kraujas. Apokalipsė.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Švenčiausia trejybė" - Religija - Referatas
Švenčiausia trejybė. Dievas Tėvas. Viešpats Jėzus tikras Dievas. Šventosios Dvasios asmuo.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Pagrindiniai Bažnyčios himnai" - Religija - Referatas
Pagrindiniai Bažnyčios himnai: Zacharijo giesmė „Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui...“ (Benedictus). Marijos giesmė „Mano siela šlovina Viešpatį...“ (Magnificat). Simeono giesmė „Dabar gali, Valdove...“ (Nunc dimittis). Padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam...“ (Te Deum laudamus). Himnas Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk...“ ( Veni, Creator Spiritus). Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik...“ (Veni, Sancte Spiritus). „Kryžiau, šventas...“ (Crux fidelis). Šv. Tomo Akviniečio himnas Švenčiausiajam Sakramentui (Pange, lingua, Gloriosi).
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Budizmas" - Religija - Konspektas
"Budizmas yra nepaprastai sena filosofija, kilusi Indijoje. Budistai netiki dieviškąja būtybe, vadinama Dievu, tačiau tiki dieviškąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu, jie nekalba maldų...."
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Indijos religijos" - Religija - Referatas
Indijos religija, Indijos kultūra: muzika, šokiai, vestuvės, apranga, gyventojai, maistas, derybos su indais, tabu. Indijos religijos: džainizmas, brahmanizmas, budizmas, vedizmas, induizmas.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Induizmas" - Religija - Referatas
Induizmas. Induizmo istorija. Vedizmas. Brahmanizmas. Dharma. Religinė praktika.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Pagonys" - Religija - Referatas
Trumpai ir aiškiai apie Pagonybę ir Pagonis. Klausimai apie Pagonis į kuriuos atsakymus rasti sunku, Baltai ir pagonybė, Pagonybė literatūroje. "Pagonys – monoteistinių Judaizmo, Krikščionybės ir Islamo religijų atstovų naudojamas terminas, apibūdinantis senųjų religijų, paprastai politeistinių, atstovus. Paprastai pagonimis vadinami senųjų Europos religijų atstovai, o Afrikos ir kitų ankstyvųjų religijų atstovai apibūdinami kaip animistai pagal jų tikėjimą."
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »