Nemoku.lt » Pedagogika

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Socialinio pedagogo pagalba, sprendžiant tėvų ir vaikų konfliktus" - Pedagogika - Diplominis
ĮVADAS I. Socialinio pedagogo pagalba sprendžiant tėvų ir paauglių konfliktų priežastis ir sprendimo galimybes apžvalga teoriniu aspektu 1. Paauglių psicho-socialinė charakteristika 2. Tėvų ir paauglių konfliktų priežasčių analizė 3. Tėvų ir paauglių konfliktų sprendimų galimybės 4. Socialinio pedagogo pagalba II. Tėvų ir paauglių konfliktų priežastys ir sprendimo galimybės, tyrimas 1. Tyrimo metodika 2. Tyrimo rezultatų analizė 2.1.1. Tėvų ir paauglių konfliktų priežastys ir sprendimo galimybės: tėvų pozicija 2.1.2. Tėvų ir paauglių konfliktų priežastys ir sprendimo galimybės: paauglių pozicija Išvados Literatūra Ištrauka: Myers D.G. (2000, p.107) teigimu paauglystė – pereinamasis laikotarpis nuo vaikystės į suaugusiųjų pasaulį, trunkantis nuo lytinio brendimo pradžios iki savarankiško gyvenimo. Petrulytės A. (2003, p.31) teigimu, paauglystės emocinei raidai būdingas jausmų nepastovumas, padidėjęs jautrumas, jaudinimasis dėl nelabai svarbių dalykų. Kaip teigia Navaitis G. (2001, p.10), paauglio „Aš” raidą lemia brendimo ir statuso kaita. Intensyvus paauglio savęs suvokimas, vertinimas, savęs vaizdo susidarymas, pozicijos gyvenime ieškojimas formuoja identiškumą. Anot Myers D.G. (2000, p.107) jis formuojasi plečiantis paauglio patyrimui ir pajėgumui svarstyti, susidaryti sąvokas, vertinti įvykius ir reiškinius. Kaip teigia Čiuladienė G. (2006, p. 106) vienas ryškiausių paauglystės bruožų yra konfliktiškumas. Temos aktualumas. Tėvų ir vaikų konfliktai yra itin sena ir nuolatos aktuali problema, todėl jos tyrinėjimas yra ganėtinai sudėtingas reiškinys. Plačiai paplitusi nuomonė, kad paauglystės laikotarpiu jauni žmonės linkę konfliktuoti su tėvais, priešintis jų pristatomiems gyvenimo reikalavimams. Paauglio elgesys šeimoje dažnai nagrinėjamas „konfliktų“ požiūriu. Paauglių sąveika su aplinka yra vienas iš veiksnių, nulemiančių paauglių krizės pobūdį ir mąstą. Sėkmingai socializuodamasis bendruomenėje paauglys neišgyvena didelės įtampos, jaučiasi reikalingas – vertinamas „kaip žmogus, sugebantis savo veikla ir idėjomis praturtinti bendruomenės gyvenimą“ (Uzmonienė M., 2003, p. 30). Ir atvirkščiai, socializacijos nesėkmės lemia atstumtos, nereikalingos, savo elgesiu keliančios bendruomenės nariams baimę ir nepasitikėjimą asmenybės formavimąsi. Tada paauglys išgyvena įtampą, provokuoja konfliktus, kartu ir pedagogines problemas (Čiuladienė G., 2006, p. 106). Tėvų ir vaikų konfliktas nuolatinis ir amžinas. Turbūt jis vyks tol, kol egzistuos žmonija. Tačiau kiekvienu laikmečiu tarp tėvų ir paauglių kylančių konfliktų priežastys yra skirtingos, ir yra sprendžiamos savaip, dažnai įsikišant ir socialiniui pedagogui. Socialinis pedagogas yra tėvų ir vaikų socialinės aplinkos trečiasis dalyvis, turintis tikslą taip paveikti juos, kad pastarieji kuo sėkmingiau galėtų spręsti problemas ir integruotis į socialinę aplinką. Atsižvelgiant į šeimos nesutarimus, socialiniam pedagogui keliamas tikslas- padėti tėvams ir paaugliams spręsti iškilusių konfliktų problemas ir ieškoti sprendimų galimybių.
Komentarų (0) Apimtis (38)Išsamiau »
"Sekmingas mokymasis" - Pedagogika - Kursinis darbas
VEIKSNIAI LEMIANTYS SĖKMINGĄ MOKINIŲ MOKYMĄ(-SI) Mokytojo asmenybė Profesiniai reikalavimai mokytojui Mokytojų kūrybiškumas Mokytojo autoritetas ir pašaukimas Mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai Tai, ko mokiniai tikisi iš mokytojų
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Socialinio pedagogo portretas" - Pedagogika - Referatas
Socialinio pedagogo portretas: Įvadas; Socialinis pedagogas - darbo su linkusiai į agresyvią elgseną paaugliais, organizatorius; Socialinio pedagogo veiklos refleksija; Socialinio pedagogo savybės; Socialinio pedagogo gebėjimai; Išvados; Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Tautinis auklėjimas" - Pedagogika - Referatas
Tautinis auklėjimas. Įvadas; Tautinio auklėjimo sąvoka ir tikslai; Tautinio auklėjimo veiksniai; Šeimos reikšmė; Tautinis auklėjimas mokykloje; Bažnyčios įtaka tautiškumui; Tautinio auklėjimo vieta padegagikoje; Išvados; Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata ir problemos" - Pedagogika - Referatas
Kaip suprasti ar vaikas brandus mokyklai? Kokie faktoriai lemia vaiko brandumą ar nebrandumą, svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai. Testai, tyrimai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Vaiko brandumas mokyklai" - Pedagogika - Tyrimas
Vaiko brandumo mokyklai tyrimai. Referatas apie ikimokyklio amžiaus vaikų ypatumus. Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos tyrimai, ugdymo sistemos.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"VAIKO VEIKSMŲ SU DAIKTAIS YPATUMAI" - Pedagogika - Diplominis
Vaiko veiksmai su daiktais - savitas vaikystės fenomenas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo raidos vystymasis. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui. Pagrindinė ikimokyklinuko veikla - žaidimas. Aplinkos įtaka vaiko veiksmams su daiktais. Pedagogo vaidmuo vaikui veikiant su daiktais. Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslas, hipotezė, uždaviniai, metodai. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų atliekami veiksmai su daiktais. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo amžiaus. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo lyties. Kompetencijų ugdymas vaikams veikiant su daiktais. Pedagogų nuomonė apie vaiko veiksmus su daiktais.
Komentarų (0) Apimtis (47)Išsamiau »
"Ugdymo sistemos" - Pedagogika - Špera
Be teisės gyventi. Viduramžiai. Pirmieji krikščionybės amžiai. XVIIIa. pab. gydytojai. XIXa. Marija Montessori. Pirmieji integruoto ugdymo bandymai. Neįgalumo samprata. Socialinė neįgalumo samprata. Specialiųjų poreikių klasifikacija. Intelekto sutrikimas. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Regimojo suvokimo sutrikimas. Girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimai. Kinestezino suvokimo sutrikimas. Audiovizualinio suvokimo sutrikimas. Percepcinių motorinių ryšių sutrikimas. Audiomotoriniai sutrikimai. Atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai. Klausos ir komunikacijos sutrikimai. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Fonetinės kalbos sutrikimai. Kalbos tempo ir ritmo sutrikimai. Rašomosios kalbos sutrikimai. Komunikacijos sutrikimai. Regos sutrikimai.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"ŠIUOLAIKINIO MOKYMO(SI) BŪDAI IR APLINKA" - Pedagogika - Esė
Šiuolaikiniai mokymo būdai ir aplinka. Didaktika – tai mokslas apie mokymą ir jo santykį su mokymųsi. Didaktika analizuoja sistemą, sudarytą iš tokių pagrindinių elementų: mokymo tikslas ir uždaviniai, mokymo metodai ir formos, mokymo turinys, mokytojas ir mokinys (Šiaučiukienienė). Klasikinė mokymo sistema sutelkta į mokytoją ir orientuota į informacijos perteikimą. Tačiau šiuolaikiniam žmogui sunku atsirinkti reikalingą informaciją, jau nekalbant apie jos įsisavinimą. Todėl savo darbe dėmesį atkreipsiu į šiuolaikinio mokymo(si) būdus ir aplinką, nes būtent šiuolaikiniai mokymo(si) metodai orentuoti į mokinius, skatina bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą, bei padeda jaunam žmogui nepasimesti begalinės informacijos srautuose...
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »