Nemoku.lt » Matematika

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Netiesinis programavimas" - Matematika - Kursinis darbas
ĮVADAS „Žmonėmės būdinga siekti optimalumo, ir todėl natūralu, kad rinkdamiesi vieną iš kelių galimybių, jie nori išsirinkti geriausią. Kyla uždavinys, kaip rasti tą geriausią galimybę, optimalų sprendinį.“ (Čiočys ir kt., 1990, 4p.) Dažnai optimizavimo uždaviniuose nežinomieji turi būti sveikieji skaičiai. Tai yra taikoma sprendžiant uždavinius, kur ieškomi dydžiai yra pavyzdžiui traukiniai, automobiliai, knygos, pieštukai ir t. t. Formuluojant tokius uždavinius būtina pridėti sveikųjų kintamųjų sąlygą. Pridėjus tokią sąlygą, gausime sveikaskaičio programavimo uždavinį. Šiuolaikiniame gyvenime matematinio programavimo arba optimizavimo, kaip ir fizikos, chemijos, mechanikos ar kitų klasikinių disciplinų, žinios yra labai svarbios kiekvienam įstaigos vadovui ar vadybininkui. Taikyti optimizacijos metodus įvairiose praktinės veiklos srityse būtina rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turėtų sugebėti racionaliai mąstyti ir priimti optimalius sprendimus ne tik intuityviai, bet ir taikydami matematinio programavimo metodus. 1950 - 1960 metais Amerikos matematikų Dzh. Dantsiga ir R. Homory darbuose atsirado sveikaskaitis programavimas. Šio darbo tikslas yra susipažinti su netiesinio programavimo uždavinių pavyzdžiais ir jų sprendimu, išanalizuoti ir palyginti jų sprendimo efektyvumą, naudojant programavimo paketus: Excel sistemos Solver, taip pat specializuotas WinQSB, Maple ir WolframAlpha programas. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti literatūrą apie netiesinio programavimo uždavinius, įsisavinti tyrimų metodikas. 2. Ištirti konkrečius netiesinio programavimo uždavinius. 3. Išspręsti šiuos uždavinius, panaudojant Excel sistemos Solver, taip pat specializuotas WinQSB, Maple ir WolframAlpha programas. 4. Įvertinti panaudotų programų efektyvumą. Turinys: ĮVADAS 4 1. MATEMATINIS PROGRAMAVIMAS 5 2. UŽDAVINIŲ KLASIFIKACIJA 6 3. NETIESINIS PROGRAMAVIMAS 7 3.1. Iškilojo programavimo uždavinių sprendimo algoritmas 8 4. PROGRAMŲ APŽVALGA 10 4.1. Paketas Microsoft Office Excel 11 4.2. WinQSB programa 12 4.2.1. Netiesinio programavimo modulio NP naudojimas 14 4.3. Sistema Maple 9.5 15 4.4. „WolframAlpha“ programa 16 5. UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS 18 5.1. Uždavinių sprendimas Excel sistemos Solver programa 18 5.2. Uždavinių sprendimas WinSQB programa 25 5.3. Uždavinių sprendimas sistema Maple 9.5 30 5.4. „WolframAlpha“ programa 32 IŠVADOS 36 LITERATŪRA 37
Komentarų (0) Apimtis (37)Išsamiau »
"Statistikos užduotis, santykiniai dažniai" - Matematika - Uždaviniai
Užduotis: Pagal pateiktus lentelėje duomenis apskaičiuokite kiekvieno gyvūno ar augalo santykinius dažnius pagal tai kokiuose nacionaliniuose parkuose jie yra. Nubrėžkite kiekvienos duomenų eilutės (viena eilutė – žinduoliai, kita – pauksčiai ir t.t.) grafikus. Grafikai turi būti kiekvienai eilutei skirtingi (pvz. žinduoliams pavaizduoti nubrėžkite skritulinę diagramą ir t.t.). Pastaba: Visas uždavinio sprendimas turi būti atliktas MS WORD. Užduotis: Nubrėžti 2 grafikus, kur pajamos turi būti atvaizduotos linijine diagrama, o įmonių skaičius – stulpeline diagrama.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Tikimybių teorijos ir statistikos tyrimas "Dirbantys studentai"" - Matematika - Tyrimas
Tikimybių teorija ir statistika. Dirbantys studentai. Tyrimas. Dirbantys studentai. Ižanga. Dažnių lentelės ir duomenų analizė. Diagramos ir jų analizė. Visų studijų formų studentų pasiskirstymas pagal specialybes. Dirbančių ir nedirbančių studentų pasiskirstymas pagal kursus. Dirbančiųjų ir nedirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytis. Dirbančiųjų studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietas iki studijų. Dirbančiųjų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą iki studijų ir darbo pradžią pagal kursus. Dirbančių ir nedirbančių studentų stipendijos. Dirbančiųjų ir nedirbančiųjų nuomonė apie darbo įtaką studijoms. Uždarbio histograma. Išvados. Priedai.
Komentarų (0) Apimtis (25)Išsamiau »
"Nusirašinėjimo problema Vilniaus Kolegijoje" - Matematika - Tyrimas
Tikimybių teorijos ir statistikos darbas tema: Nusirašinėjimo problema Vilniaus Kolegijoje ĮVADAS DĖSTYMAS Anketos klausimai bei apibendrinti apklausos rezultatai iliustruoti grafiškai Rezultatų analizė Nusirašinėjimo priežastys: Nesažiningų studentų kiekis, kurie gauna stipendiją Kas dažniau nusirašinėja vaikinai ar merginos? Kas dažniau nusirašinėja vakarinio ar dieninio kurso studentai? Ar galima teigti, jog tie studentai, kuriems patinka tai ką jie studijuoja, nusirašinėja rečiau? Kas dažniau nusirašinėja antrakursiai ar trečiakursiai? Kaip sumažinti nusirašinėjančių studentų kiekį? IŠVADOS
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Matematikos teorija ir formulės .doc formatu" - Matematika - Referatas
Teorija Uždavinio sprendimas Sprendimo punktai Apibrėžimo sritis Reikšmių sritis Lyginumas Periodiškumas Tolydumas ir trūkio taškai Asimptotės Išvestinė Monotoniškumas ir ekstremumo taškai Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai Grafikai Literatūros sąrašas
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Gretasieniai" - Matematika - Konspektas
Gretasienis: Statusis gretasienis; Pasvirasis gretasienis; Stačiakampis gretasienis; Kubas;
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Briaunainiai" - Matematika - Konspektas
Briaunainis: Iškilusis briaunainis; Prizmė; Trikampė prizmė; Pasviroji prizmė; Stačioji prizmė; Prizmės aukštinė; Prizmės įstrižainė; Prizmės įstrižinis pjūvis; Piramidė; Trikampė piramidė; Taisyklingoji piramidė; Nupjautinė piramidė.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Įvairios matematikos formulės" - Matematika - Konspektas
Sutrumpintos daugybos formulės; Trikampio lygumo pažymiai; Funkcijos (parabolės ir hiperbolės); Funkcijų grafikai; Laipsniai ir šaknys; KVADRATINĖS FUNKCIJOS SPRENDIMAS; Geometrinių figūrų plotų formulės; Pitagoro teorema; Talio teorema; Funkcija; Funkcijos grafikas; Aritmetine progresija; Aritmetinės progresijos skirtumu; Aritmetinės progresijos n-tojo nario formulė; Ekvivalenčios lygtys; Trikampio vidurinė linija; Trapecijos vidurinė linija; Trikampio aukštinė; Trikampio pusiaukraštinė; Trikampio pusiaukampinė; Veiksmai su paprastosiomis trupmenomis; Skaidymas dauginamaisiais; Skaičių palyginimas; Aritmetinė progresija; Geometrinė progresija;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Tiesinės funkcijos" - Matematika - Špera
Tiesinių funkcijų uždaviniai ir sprendimai. Špera.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Terminų bei savokų klimė" - Matematika - Referatas
Terminų bei savokų klimė, kai kurių terminų ir sąvokų kilmė, apie trikampius, apie lygiašonį trikampį. Talis Miletietis, apie trikampio kampų sumą, atkarpų skaičiavimas XVII - XVIIIa. , Euklido ,,Pradmenų” aksiomos, dvisieniai ir daugiasieniai kampai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Apie matematikus" - Matematika - Referatas
Etiudai apie pasaulio matematikus, Archimedas, Leonardas Oileris, Nikolajus Lobaeevskis.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Aritmetiniai ženklai ir žymenys" - Matematika - Referatas
Aritmetiniai ženklai ir žymenys, sudėties savybės, atimtis, daugyba, dalyba, lygybė, procentai, skliaustai, nelygybės ženklai , laipsnio rodiklis, šaknies ženklas.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai, kiti garsūs matematikai. PLANAS 1. Įvadas 2. Pitagoro biografija 3. Nealgebriniai teoremos įrodymai: a) paprasčiausias įrodymas; b) senovės kiniečių įrodymas; c) senovės indų įrodymas; d) Euklido įrodymas. 4. Algebriniai teoremos įrodymai: a) įžanga; b) pirmasis įrodymas; c) antrasis įrodymas 5. Pabaiga
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Lygtys su vienu kintamuoju" - Matematika - Konspektas
Lygtys su vienu kintamuoju.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Galvosūkiai" - Matematika - Uždaviniai
Įvairūs matematikos galvosūkiai.
Komentarų (1) Apimtis (1)Išsamiau »
"Elipsės" - Matematika - Špera
Elipsių špera. Formulės ir apibrėžimai.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Matematikos statistika "Vaikų batų dydžiai"" - Matematika - Prezentacija
Matematikos statistika apie vaikų batų dydžius. Prezentacija matematikos pamokai. Imtis-surinkti duomenys. Variacinė eilutė- surašomi visi duomenys didėjimo tvarka. Imtiems dydis-surinktų duomenų skaičius. Imties plotis-skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio imties duomenų. Mediana-imties variacinės eilutės vidurinysis skaičius, kai imties dydis nelyginis dviejų viduriniųjų skaičių. Aritmetinis vidurkis- kai imties dydis, lyginis skaičius. Vidurkis gaunamas duomenų sumą padalinti iš duomenų skaičiaus. Turint daug pasikartojančių duomenų, jų vaizdavimą ir skaičiavimą palengvina dažnių lentelė. Statistika nagrinėja kaip rinkti duomenis, juos analizuoti, daryti išvadas apie visumą.
Komentarų (1) Apimtis (10)Išsamiau »
"šeimos biudžetas" - Matematika - Pavyzdys
Atlyginimų skaičiavimas, palūkanų skaičiavimas, valiutų kursai, pajamos, išlaidos, biudžetas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Matematikos didaktika" - Matematika - Referatas
Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos. Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui. Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje. Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai. Matematikos vadovėlis. Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata. Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas. Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata. Mokslinio pažinimo metodai. Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis mąstymas. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis komunikavimas. Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas. Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas. Matematikos mokymo metodai ir formos.
Komentarų (0) Apimtis (36)Išsamiau »
"PITAGORO TEOREMOS ĮRODYMO BŪDAI" - Matematika - Referatas
Pitagoro teoremos įrodymo būdai. Pitagoro teoremos įrodymas. Paprastesnis Pitagoro teoremos įrodymas. Ant stačiojo trikampio įžambinės nubrėžto kvadrato plotas lygus kvadratų, nubrėžtų ant trikampio statinių, plotų sumai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Simetrija tiesės atžvilgiu" - Matematika - Konspektas
Dvi figūros yra simetriškos tiesės atžvilgiu, jeigu kiekvienas vienos figūros taškas yra simetriškas kitos figūros taškui tos tiesės atžvilgiu.
Komentarų (1) Apimtis (6)Išsamiau »
"Duomenų registravimas" - Matematika - Namų darbas
Batų dydžių analizė ir duomenų registravimas. 8 klasės namų darbas.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Pitagoro Teorema" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio įžambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai. Senovės Graikų mokslininkas Pitagoras Samietis. Trumpai apie Pitagorą.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
]