Nemoku.lt » Fizika

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Radioaktyvumo poveikis gyvam organizmui ir jo pritaikymas" - Fizika - Prezentacija
Turinys: Radioaktyvumo poveikis gyvam organizmui ir jo pritaikymas Žalingas radioaktyviosios spinduliuotės poveikis Radioaktyvumo poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo: α spinduliuote β spinduliuotė γ spinduliuotė Radioaktyvumo taikymas
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"40 pagrindinių fizikos kurso temų" - Fizika - Špera
Temos: 1. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis greičiai slenkamajame judėjime. Jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais (poslinkiu, pagreičiu) 2. Išnagrinėkite sukimosi linijinio ir kampinio greičių sąryšį analitiškai ir grafiškai. 3. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis pagreičiai (normalinis, tangentinis, pilnutinis) ir jų ryšiai su kitais kinematiniais dudžiais. 4. Paaiškinkite tangentinio ir kampinio pagreičių sąryšį analitiškai ir grafiškai. 5. Jėgos ir impulso pokyčio sąryšis. Pagrindinė dinamikos lygtis slenkamajam judėjimui. 6. Paaiškinkite konservatyviųjų jėgų ir potencinės energijos sąryšį. 7. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis 8. Jėgos momento ir impulso momento pokyčio sąryšis. 9. Paaiškinkite giroskopo veikimo principą ir giroskopo precesiją. 10. Impulso tvermės ir virsmų dėsnis. Apibūdinkite sąlygas, kad šie dėsniai galioja. 11. Kinetinė kietųjų kūnų energija. 12. Paaiškinkite, kada išsilaiko impulso (judėjimo kiekio) momentas ir aptarkite bent vieną konkretų tokio išsilaikymo atveją. 13. Išvardinkite kokias mechaninės energijos formas ir rūšis žinote. Aptarkite, kada mechaninė energija išsilaiko ir kodėl gali keistis. 14. Supratimas apie specialiąją reliatyvumo teoriją: - Galilėjaus ir Lorenco transformacijos, laiko ir erdvės sąryšiai, intervalas tarp įvykių. 15. Energijos ir masės reliatyvistinis ryšys. 16. Laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Fizinė svyruoklė. 17. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis, sprendinys, svyravimų slopinimo charakteristikos. 18. Apibūdinkite jėgas, kurios lemia priverstinius svyravimus, paaiškinkite jų diferencialinę lygtį ir rezonanso reiškinį. 19. Bangos lygtis. Aptarkite parametrus aplinkos, nuo kurių priklauso mechaninių bangų sklidimo greitis. 20. Gaukite stovinčių bangų lygtį. Paaiškinkite stovinčių ir sklindančių bangų 21. Paaiškinkite, nuo ko priklauso akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas. 24. Paaiškinkite pagrindinę MKT lygtį. Kaip molekulinė kinetinė teorija aiškina dujų slėgį ir temperatūrą? 25. Paaiškinkite molekulių laisvės laipsnių skaičiaus sąvoką ir jo ryšį su dujų molinėmis šilumomis. 26. Difuzija ir klampa molekulinės kinetinės teorijos požiūriu. 27. Šilumos pernešimas MKT požiūriu. 28. Paaiškinkite šilumos kiekio sąvoką. Kada 1-asis termodinamikos principas užrašomas Q=A ? Apskaičiuokite šį darbą. 29. Apskaičiuokite darbą, atliktą adiabatinio proceso metu. 30. Karno ciklo metu atlikto darbo skaičiavimas. 31. Tipiško šiluminio variklio ir šaldymo įrenginio darbo fizikinės prielaidos. 32. Aptarkite pirmąjį termodinamikos principą izobariniam procesui. 33. Antrasis termodinamikos principas. Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose. 34. Entropijos kitimas sistemoje, kurioje vyksta izobarinis procesas. 35. Maksvelo dalelių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis. 36. Aptarkite Bolcmano pasiskirstymo dėsnį dalelėms potenciniame lauke. 37. Kurį gamtos reiškinį ir kaip analitiškai aprašo barometrinė formulė? 38. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai. 39. Realiųjų dujų lygtis. Realiųjų ir idealiųjų dujų skirtumai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Lempos galios priklausomybės nuo įtampos nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
LEMPOS GALIOS PRIKLAUSOMYBĖS NUO ĮTAMPOS NUSTATYMAS Fizikos laboratorinis darbas Nr. 4 Darbo tikslas: Praktiškai įsitikinti, kad galia proporcinga įtampos kvadratui. Klausimai: 1. Išvesti galios formulę. 2. Kokiais vienetais matuojamas galingumas? 3. Kaip laidininko varža priklauso nuo temperatūras? Darbo priemonės: 1. Reguliuojamas srovės šaltinis su voltmetru ir ampermetru. 2. Tiriamoji lempa. 3. Ampermetras. 4. Voltmetras. 5. Sujungimo laidai.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Įtampos nuostolių laiduose nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
ĮTAMPOS NUOSTOLIŲ LAIDUOSE NUSTATYMAS Fizikos laboratorinis darbas Nr. 5 Darbo tikslas: Stebėti ir išmokti apskaičiuoti nuostolius elektros perdavimo linijose. Klausimai: 1. Ką vadiname įtampos nuostoliais? 2. Kokie yra leistini imtuvų įtampos svyravimai? 3. Kokios medžiagos naudojamos elektros laidams? Darbo priemonės: 1. Reguliuojamas maitinimo šaltinis. 2. Elektros lempų rinkinys. 3. Elektros laidus imituojantys rezistoriai. 4. Voltmetrai. 5. Ampermetras.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Spektrai" - Fizika - Referatas
Turinys: 1. Spektrai 2. Šiluminė spinduliuotė 3. Spektrų rūšys 4. Įkaitusių kietų kūnų spektrai 5. Įkaitusių skysčių ir dujų spektrai 6. Spektrinė analizė 7. Naudota literatūra Ištrauka: SPEKTRAI Spektru vadinamas fizikinio dydžio verčių pasiskirstymas pagal kurį nors parametrą, pavyzdžiui ; pagal dažnį masę, impulsą, greitą, garsą, energiją, bangų ilgį ir panašiai. 1666 metais anglų fizikas Izaokas Niutonas kruopščiai ištyrė ir moksliškai paaiškino baltos šviesos skaidymasi į spektrą. Niutonas įvedė „spektro“ (lotyniškai spectrum – vaizdas) terminą ir remdamasis analogija su garsooktava padalijo spektrą į septynias spalvas: raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, žydrą, mėlyną, ir violetinę, kurios palaipsniui pereina viena į kitą (1 paveikslėlis). XIX amžiujeišmatavus šviesos bangos ilgį paaiškėjo, kad pirminė spalvos charakteristika yra bangos ilgis. Spalva atsiranda tam tikro bangos ilgio spinduliams veikiant akie tinklainę ir smegenims suvokiant matomą vaizdą. Baltoje šviesoje yra visokio ilgio spindulių pradedant nuo 750nm( raudonas spektro kraštas) iki 400 nm (violetinis spektro kraštas).spektre yra ne visos spalvos. Pirmiausia čia trūksta baltos ir juodos: balta yra spalvų mišinys, o juoda – tai šviesos trūkumas. Bangos ilgis spektre kinta tolygiai ir nėra griežtų ribų tarp spalvos (bangų ilgių). 1800 metais anglų astronomas ir fizikas Fridrichas Heršelis įrodė, kad nuo violetinio spektro krašto link raudonojo temperatūra tolygiai kyla. Maža to – temperatūros maksimumas yra už raudonosios spektro ribos tai yra ten, kur žmogaus akys nieko nemato.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Mėnulio ir Saulės užtemimai" - Fizika - Prezentacija
Turinys: MĖNULIO IR SAULĖS UŽTEMIMAI Mėnulio fazės JAUNATIS PRIEŠPILNIS PILNATIS DELČIA MĖNULIO UŽTEMIMAS Saulės užtemimas DALINIS UŽTEMIMAS ŽIEDINIS UŽTEMIMAS VISIŠKAS SAULĖS UŽTEMIMAS
Komentarų (0) Išsamiau »
"inercijos momentas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas - Žiedo inercijos momento nustatymas
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Teorinės mechanikos teorija" - Fizika - Špera
KINEMATIKA TAŠKO GREIČIO NUSTATYMAS ĮVAIRIAIS BŪDAIS (Kinetiniu, natūraliuoju, vektoriniu ir kt.) BESISUKANČIO KŪNO GREIČIAI BEI PAGREIČIAI KŪNO KAMPINIS GREITIS IR PAGREITIS KAIP VEKTORIAI BESISUKANČIO KŪNO TAŠKO GREIČIO IR PAGREIČIO VEKTORINĖ FORMA PLOKŠČIAS KIETO KŪNO JUDĖJIMAS LAISVASIS KIETO KŪNO JUDĖJIMAS VIENAME TAŠKE ĮTVIRTINTO KŪNO JUDĖJIMO DĖSNIS D’ALOMBERO IR OILERIO TEOREMA SFERINIS IR LAISVASIS JUDĖJIMAS LAISVOJO KŪNO JUDĖJIMO LYGTYS. LAISVAI JUDANČIO KŪNO GREICIAI IR PAGREIČIAI MATERIALAUS TAŠKO JUDĖJIMO DIFERENCIALINES LYGTYS DINAMIKOS UŽDAVINYS TASKO JUDĖJIMO KIEKIO MOMENTO TEOREMA KORIOLIO TEOREMA ATSKIRI MPC RADIMO ATVEJAI TOLYGUS IR TOLYGIAI KINTAMAS SUKIMAS Kitos teoremos
Komentarų (0) Išsamiau »
"Elektros teorija" - Fizika - Špera
Nuolatinės srovės grandinės Kirkhofo dėsnis Elementai elektros grandinei Kintamosios srovės vienfazės grandinės Fazė, pradinė fazė, fazių skirtumas Varžų jungimas Kintamosios srovės efektinė vertė Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais Talpinis imtuvas Kintamosios srovės grandinių imtuvai Induktyvusis imtuvas Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė Ekvivalentinis imtuvas (nuosekliai) Rezonansas Srovių rezonansas Galios koeficientas Ekvivalentinis imtuvas (lygiagrečiai) Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė Galios koeficiento gerinimo būdai Kompleksinis laidumas ir laidumų trikampis
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Modeliavimo principų pritaikymas statybos objektų teritorinio išsidėstymo kiekybiniame įvertinime" - Fizika - Referatas
Vienodos nuomonės apie statybos objektų sklaidos kiekybinį įvertinimą nėra, nors šiam palyginti paprastam klausimui skirta daug darbų. Tai liudija ir didelė siūlomų rodiklių įvairovė: Statybos ir montavimo darbų koncentravimo laipsnis; Vidutinis nuotolis nuo SĮ iki statybos objektų; Vidutinė metinė darbų apimtis, tenkanti vienai statybos aikštelei; Statybos objektų vidutinė sąmatinė vertė; Darbų apimtis, tenkanti aptarnaujamos teritorijos ploto vienetui; Vienu metu statomų objektų skaičius; Statybos aikštelių skaičius ir pan. Labiausiai buvo nagrinėjamos vidutinio nuotolio nuo SĮ iki statybos objekto ar aikštelės rodiklis, kuris nustatomas taip:....
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Modeliavimo principų pritaikymas statybos technologijose ir valdyme" - Fizika - Referatas
Šiuo metu pagrindiniai statybos uždaviniai yra: efektyvus investicijų panaudojimas , aukščiausios kokybės siekimas , materialinių-techninių ir žmogaus išteklių bei statybos trukmės minimizavimas. Valdant statybų verslą tradiciniais metodais.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"nanotechnologijos" - Fizika - Referatas
Nanotechnologijos istorija Nanotechnologija – “mokslas miniatiūroje” Mažas yra nuostabus – tampa visuotinai priimtina Molekulinė skalė ir stukturizacija Nanotechnologija šiandien Ateities perspektyvos − nanotechnologijoms Nauji nanotechnologijų projektai Nanotechnologijos gali būti mirtinai pavojingos, perspėja mokslininkai
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Atomas" - Fizika - Referatas
Atomo sandara Atomą sudarančių elementariųjų dalelių savybės FIZIKA Johnas Daltonas ir atgimstantys atomo tyrimai Dž. Dž. Tomsonas ir “razinų” paaiškinimas Žymiausi atomą tyrinėję žmonės
Komentarų (0) Išsamiau »
"Fizikos egzamino špera" - Fizika - Špera
Elektros krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Potencialas Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Savasis puslaidininkių laidumas. Sandūriniai reiškiniai. Kulono dėsnis Elektrinis laukas Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Laidininkas elektrostatiniam lauke. Metalų elektroninis laidumas. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkinis diodas. Diodų taikymas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius. Dielektrikas elektrostatiniame lauke. Dielektriko poliarizacija Elektrinis bipolis ir jo laukas Kontaktinis potencialų skirtumas Kietųjų kūnų juostinė teorija Termoelektriniai reiškiniai puslaidinin-kiuose. Puslaidininkinis termoelementas. Darbas, kurį elektrinio lauko jėgos, perkeliant krūvį. Elektrinė talpa. Kondensatoriai. Elektrolitų elektrinis laidumas Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Lorenco jėga. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis Magnetinis srautas. Elektromagnetinė indukcija Elektromagnetiniai virpesiai Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius Šviesos prigimties teorijos. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Tiesaus laido, apskritiminio laido ir solenoido su srove magnetinis laukas. Dviejų lygiagrečių laidininkū, kuriais teka srovė, sąveika. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Elektromagnetinės bangos ir jų sklidimo greitis. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Šviesos atspindžio ir lūžio dėsniai. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Pagrindinės elektrodinamikos lygtys. Elektromagnetinių bangų dispersija. Elektromagnetinių bangų energija, spinduliavimas, poliarizacija ir moduliacija. Šviesos atspindys ir lūžis bangų teorijos požiuriu. Visiškas šviesos atspindys. Srovės magnetinis laukas. Šviesos šaltiniai Šviesos dispersija. Šiluminis spinduliavimas. Branduolio ryšio energija. Šviesos absorbcija. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Radioaktyvaus sklidimo poslinkis dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsnis Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Spektroskopas ir spektrografas. Šviesos interferencija. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementai. Šviesos poliarizacija. Kvantinės fizikos elementai. Boro postulatai. Kosminiai spinduliai. Vandenilio atomo spektras. Šviesos difrakcija. Sunkiuju branduoliu dalijimosi reakcija. Atomo sandara Šviesos difrakcija. Fotometriniai šviesos parametrai.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Reliatyvumo teorija" - Fizika - Referatas
Reliatyvumo teorija: ALBERTAS EINŠTEINAS(1879 - 1955); Reliatyvumo teorija; Specialioji reliatyvumo teorija; Bendroji reliatyvumo teorija; Gravitacinės bangos;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Černobylis, avarija" - Fizika - Referatas
Černobylis, avarija: Įžanga; Černobylio avarija; Avarijos pasekmės; Padariniai gyvybei; Padariniai žemės ūkiui ir gyvulininkystei; Padariniai kaimo kultūrai; Pasauliniai padariniai; Padarinių likvidavimas atominėje elektrinėje; Katastrofos priežastys.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Saules sistema" - Fizika - Referatas
12 klasės b lygio fizikos referatas apie Saulės sistemą.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Akiniai" - Fizika - Prezentacija
Prezentacija apie akinius, lęšius.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Dispersija" - Fizika - Tyrimas
Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Dinamika" - Fizika - Konspektas
Klausimai su atsakymais, tema - Dinamika.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Darbas ir galia" - Fizika - Konspektas
Klausimai su atsakymais iš temos darbas ir galia.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Elektromagnetizmas. Egzamino klausimai." - Fizika - Uždaviniai
Fizikos egzamino klausimai iš Elektromagnetizmo.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Elektronų judėjimo tyrimas Bušo metodu" - Fizika - Tyrimas
Darbo tikslas: Eelektrono specifinio krūvio nustatymas magnetinio fokusavimo, arba Bušo, metodu.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Elementariųju dalelių pasaulis" - Fizika - Referatas
Referatas apie elementariųju dalelių pasaulis, jų istoriją, dalelių klasifikaciją.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Fizikos egzamino špera" - Fizika - Špera
Gera fizikos egzamino paruoštukė.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »