Nemoku.lt » Elektronika

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Elektrotechnikos terminų žodynėlis" - Elektronika - Konspektas
Abipusė indukcija - Elektrovaros atsiradimas vienoje elektrinėje grandinėje, kintant srovei šalia esančioje elektrinėje grandinėje Akimirkinė galia - Kintamosios srovės galia, išreiškiama formule: p=ui; čia u – akimirkinė įtampa, i – akimirkinės srovės stipris. Ampermetras - Elektros srovės stiprio matuoklis Anizotropinė medžiaga - Medžiaga, kurios savybės įvairiomis kryptimis yra skirtingos Aplinka - Visa, kas neįeina į nagrinėjamąją sistemą Arklio galia - Nesisteminis galios matavimo vienetas. Žymimas AG: 1AG=735,5W Laidininkas - Gerai elektros srovę praleidžianti medžiaga; 20˚C temperatūroje kietųjų laidininkų savitoji elektrinė varža ρ mažesnė negu 10-5 Ωm. Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis) - Medžiagos magnetinio srauto tankio vertė, kai magnetinio lauko stipris lygus nuliui.
Komentarų (0) Apimtis (27)Išsamiau »
"Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. Šaltinių jungimo būdai ir Kirchhofo dėsniai." - Elektronika - Laboratorinis darbas
Nuolatinės srovės grandinių tyrimas kompiuteriu. Šaltinių jungimo būdai ir Kirchhofo dėsniai. I Kirchhofo dėsnis mazgams a ir b Mazgas A: I2=I1+I3 1.809=0.319+1.489 1.809=1.808 Mazgas B : I1+I3=I4+I5 0.319+1.489=0.404+1.404 1.808=1.808
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Feromagnetikų HISTEREZĖS REIŠKINIO TYRIMAS" - Elektronika - Laboratorinis darbas
Turinys: Užduotis. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Eksperimentinis stendas. Matavimo rezultatai. Išvados. Ištrauka: Užduotis: Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose, išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo. Eksperimento teorinis pagrindimas Feromagnetikų savybės yra nulemtos jų domeninės struktūros. Domenai – tai mažos (~10-3 cm) sritys, kuriose atomų sukinio momentai yra orientuoti viena kryptimi. Vieno atomo magnetinį momentą, pavyzdžiui, geležies, nulemia keturi išoriniai atomo elektronai. Šie momentai sudėtingai sąveikauja su kitų į domeną įeinančių atomų sukinių momentais, todėl jie suorientuojami viena kryptimi ir taip sudaro stiprius mikromagnetus. Skirtingų domenų magnetiniai laukai dėl kristalų defektų ir kitų netobulumų išsidėstę netvarkingai, ir didelio feromagnetiko gabalo suminis magnetinis momentas yra lygus 0...
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"matavimai" - Elektronika - Špera
Komentarų (0) Išsamiau »
"LED mirksiukas" - Elektronika - Kursinis darbas
Turinys Anotacija Įvadas Analitinė dalis Užduoties analizė Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga PIC mikrovaldiklių funkcionavimo ir programavimo ypatumai Pojektinė dalis Sandaros schemos parinkimas Valdymo programa Ekspermentinio tyrimo rezultatai Darbo rezultatai. Išvados ir siūlymai vartotojui Informacijos šaltinių sąrašas Grafiniai darbai (schemos, brėžiniai, plakatai, diagramos), maketai LED mirksiuko sandara Elektros principinė schema Veikiantis maketas Įvadas Viena iš būdingiausių šiandieninės mokslinės-techninės pažangos ypatybių yra platus mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio srityse. Mikroprocesorinėje technikoje išsiskiria savarankiška didelių integrinių grandynų klasė – vieno kristalo mikrokompiuteriai (mikrovaldikliai), skirti įvairios paskirties įrenginių “intelektualizacijai”. Jų architektūra – tai mikroprocesorių ir mikroprocesorinių sistemų architektūros evoliucijos rezultatas, užtikrinantis žymiai mažesnę sistemos aparatinės dalies apimtį bei kainą. Jų panaudojimas supa mus kiekviename žingsnyje. Pramoniniai valdikliai - intelektualūs jutikliai, elektros variklių valdymas, pramoniniai robotai, temperatūros, drėgmės, slėgio ir t.t. reguliatoriai. Automobilinėje elektronikoje: įpurškimo ir degimo valdymo sistemos, autosignalizacijos, lokacijos detektoriai, mikroklimato valdymas, prietaisų paneles, kombinuoti matavimo prietaisai. Buitinėje technikoje: signalizacijos sistemos, matavimo prietaisai, dujų, elektros energijos, vandens skaitikliai, jonizacinio spinduliavimo detektoriai, žaislai, audio sistemos, CD grotuvai, kalbos sintezatoriai, distancinio valdymo sistemos, teletekstas, palydovinio TV dekodavimo kortos ir t.t. Ryšių technikoje: Mikro ATS, autoatsakikliai, numerio atpažintojai, bevieliai ir mobilūs telefonai, akumuliatorių pakrovimo įtaisai, fakso aparatai, modemai, radiomodemai, gavikliai (peidžeriai). Dažnai į sistemos valdymo procesą įjungiamas ir žmogus, kuris stebi sistemos būseną ir, esant reikalui, koreguoja jos darbą. Be sistemos valdymo, yra informacijos išvedimas, įvedimas. Sistemoms valdyti, informacijai išvesti naudojami šviesos diodai, 7 segmentų indikatoriai, matricos. PIC mikrovaldikliai tai labai populiarūs ir paplitę programuojami valdikliai. Kursinio darbo metu, aš pirmą kartą susidūriau su PIC16F628A mikrovaldikliu. Šis mikro valdiklis labai panašus į PIC16F84, turi tiek pat prievadų, taip pat yra 8 bitų.Projekte panaudojau PIC16F628A mikrovaldiklį. Su šiuo mikrovaldiklu pagaminsiu LED mirksiuką, kuris yra ne įprasto dizaino, tai iš 8 LED šviesos diodų ir 8 skirtingų programos tipų, su reguliuojamu mirksėjimo greičiu , aštounkampio formos, mirksiuką. Kiekvienas LED šviesos dioas yra tiesiogiai valdomas PIC mikrovaldikliu. Mano tikslas atliekant šį kursinį darbą yra kuo daugiau praplėsti savo turimas žinias apie programoujamus PIC mikro valdiklius, jų sandarą, veikimo principus, bei elektronikos srities žinias. Padidinti patirtį PCB (spausdintinių plokščių) gamyboje su UV(ultraviolet) lempa. Šis pojektas man puikiai tinka norint įsigilinti į PIC mikrovaldiklių veikimą, bei padididinti elektronikos žinias. Projekto tikslai: 1. Padidinti žinias apie PIC programujamus mikrovaldiklius 2. Pagerinti elektronikos žinias 3. Įgyti patirties PCB plokščių gamyboje
Komentarų (0) Apimtis (19)Išsamiau »
"Elektrotechnikos spera" - Elektronika - Špera
Turinys: 1. NUOLATINĖS SROVĖS GRANDINĖS OMO KIRC.DES 2. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. 3. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. 4. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. 5.Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas 6. KINTAMOSIOS SROVĖS GRANDINĖS 7. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. 8. Idealių imtuvų savybės, galia ir energija 9. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės 10.Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. 11. Kintamosios srovės grandinės galia. Kompleksinė galia; galių balansas 12. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. 13. Trifazes sroves grandines Trifazių grandinių savybės, šaltiniai ir imtuvai. 14. Žvaigžde sujungtų imtuvų grandinė. 15. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. 16.Trifazių grandinių galia. Simetrinis imtuvas 17. Pereinamieji procesai Pereinamųjų procesų svarbiausios charakteristikos. 18. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su kondensatoriumi. Kondensatoriaus įkrovimas 19.Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. 20. MAGNETINES GRANDINES.Magnet. laukas 21. MAGNET. Kintamos srovės grandinės. 22. LYGINTUVAI Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkių laidumas 23. Lyginimo diodai 24. Tranzistoriai. 25. Tiristoriai. 26. Integralinės mikroschemos. 27. Vakuuminiai elektronikos elementai. 28. Vienfazei lygintuvai. 29. TRANSFORMATORIAI 30. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai ir atstojamosios schemos. 31. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. 32. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINOS. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. 33. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas mech ch-ka. 34. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. 35. Generatorių ypatybės ir charakteristikos. 36. Nepriklausomo žadinimo generatorius. 37. Lygiagretaus žadinimo generatorius. 38. Asinchronines masinos. Statoriaus magnetinis laukas 39. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara . 40. Vienfaziai asinchroniniai varikliai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"impulsine kodine moduliacija" - Elektronika - Prezentacija
Trukdžių poveikis signalams, moduliuotiems impulsine kodine moduliacija
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"ĮMONIŲ ELEKTROS SISTEMOS" - Elektronika - Kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis, žiniaraštis, įrenginių specifikacija, medžiagų specifikacija, darbų klasifikacija Įvadas Profesinių kompetencijų sąrašas Darbo tikslai ir uždaviniai Darbo objekto aprašymas Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga Aprašymo skyrius Cecho charakteristika Skaičiavimo skyrius Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas Cecho elektros apkrovų skaičiuotė Transformatorinės pastotės parinkimas, transformatorių skaičiaus ir galios skaičiuotė Cecho magistralinio ir paskirstomojo elektros tinklo skaičiuotė (laidų , kabelių, paskirstymo skydų ir apsaugų parinkimas parinkimas) Reaktyviosios galios kompensacija Trumpojo jungimo srovių skaičiuotė Įžeminimas Darbo saugos ir aplinkosaugos skyrius Darbų sauga Išvados ir rekomendacijos Darbo anotacija
Komentarų (0) Apimtis (37)Išsamiau »
"Lydmetaliai ir klijai" - Elektronika - Prezentacija
PowerPoint skaidrės apie lydmetalį ir klijus.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Elektros laidai. Laidų jungimas" - Elektronika - Konspektas
Trumpai apie elektros laidus, elektros laidų jungimo būdus.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Loginai elementai" - Elektronika - Konspektas
Trumpas Konspektas apie loginius elementus , kurie atlieka kokią nors loginę operacija.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Litavimo procesas" - Elektronika - Konspektas
Litavimo etapai, trumpai.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »