Nemoku.lt » Aplinkosauga

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Aplinkos monotoringas" - Aplinkosauga - Referatas
Turinys: Įvadas Teorinė dalis Išvados ir pasiūlymai Įvadas Kiekvienai valstybei yra būtina aplinkos apsaugos būklės diagnostinė sistema – monitoringas, sudaranti galimybes surinkti objektyvią ir laiku ekologinę informaciją. Aplinkos monitoringas tai yra stebėsena, kurios metu stebima fizikinio, radiacinio, cheminio, biologinio ir kitokio antropogeninio poveikio šaltiniai bei jų poveikis aplinkai, oro ir kritulių, paviršinio vandens , dirvožemio, žemės gelmių, biotos būklė, natūralių ir antropogeniškai veikiamų gamtinių komponentų būklė, aplinkoje vykstančių globalinių procesų kaita ir tendencijos. Aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Aplinkos monitoringas yra gamtinės aplinkos būkles vertinimo ir kokybės valdymo sistemos dalis. Pagrindinis monitoringo tikslas -sistemingai stebėti, analizuoti ir prognozuoti aplinkos būklę, nustatyti antropogeninio poveikio sąlygotus pokyčius.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"saugos taisykles darbe" - Aplinkosauga - Referatas
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Oro tarša" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie oro užterštumą, tema - Oro tarša. Turinys: Įvadas. Gamtiniai procesai teršiantys orą. Antropogeninė tarša. Teršalų poveikis atmosferai. Leistinos teršalų normos. Miesto teršalų šaltiniai. Transporto variklių tarša. Energetikos tarša. Pramonės tarša. Fizikinė tarša. Toksinų įtaka atmosferai. Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Kvėpavimo takų infekcijos. Oro taršos mažinimo būdai. Planavimo priemonės. Augalija. Išmetamųjų dujų valymo įranga. Išvados.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Transportas ir aplinka" - Aplinkosauga - Referatas
EISMO SAUGUMO PROBLEMOS TRANSPORTO POVEIKIS APLINKAI TRIUKŠMAS MIESTE
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Smogas" - Aplinkosauga - Referatas
Smogo problema Londono smogas Fotocheminis smogas Smogas, susidarantis biomasių deginimo metu Smogo telkimosi vietos Padariniai sveikatai „Švaraus oro“ aktai
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Aplinkos tarša" - Aplinkosauga - Referatas
Oro tarša, Kovos prieš taršą būdai, Atliekų tvarkymas, Ekologinės problemos pajūrio regioniniame parke, Buvenių nykimas,
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Ignalinos Atominės elektrinės poveikis aplinkai" - Aplinkosauga - Referatas
Išsamus ir didelės apimties darbas apie Ignalinos atominę elektrinę ir jos poveikį aplinkai.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Oras, jo tarša ir apsauga" - Aplinkosauga - Referatas
ORAS, JO TARŠA IR APSAUGA: Oro sudėtis, Oro tarša, Smogas, Automobilių transportas, Pramonės įmonės, Šiltnamio reiškinys, Šilumos spąstai, Ozono sluoksnis, ORO TARŠA IR APSAUGA LIETUVOJE, ATMOSFEROS APSAUGA
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Žmogaus poveikis gamtai" - Aplinkosauga - Referatas
Žmogaus poveikis gamtai: Nykstantys žinduoliai, Žmogaus atsakomybė, Grėsmė žinduoliams, Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas, Nykstantys paukščiai, Padėtis įvairiose srityse, Gelbėjimo priemonės, Žmonės privalo padėti, Nykstančios rūšys, Laukinių rūšių vertingumas, Nykstantys augalai, Ką gi daryti?, Niokojantis žmogus, Perpildyta planeta, Nykstantys miškai, Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas, Kuriantis žmogus, Apsauga ir medžioklė, Gyvenamų vietų išsaugojimas, Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis, Zoologijos ir botanikos sodai, Zoologijos sodų plėtojimas, Švietimas ir moksliniai tyrimai, Safari parkai
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Šilumos siurbliai" - Aplinkosauga - Referatas
Alternatyvūs energijos šaltiniai: šilumos siurbliai, šilumos siurblio veikimo principas, šilumos siurblio efektyvumas, šilumos šaltiniai, šaldymo agentai.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Oras, jo tarša ir apsauga" - Aplinkosauga - Referatas
Oro sudėtis, oro tarša, smogas, oro tarša Lietuvoje,
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Žmogus ir gamta" - Aplinkosauga - Referatas
Apie žmogaus daromą žalą gamtai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Ekologinė žemdirbystė" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie Ekologinę Žemdirbystę Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą - labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Ekologinis ūkininkavimas - perspektyvus verslas ar socialinė parama?
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Saugomos teritorijos, rezervatai, nacionaliniai parkai, draustiniai" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie valstybės saugomas teritorijas Lietuvoje. Rezervatai, draustiniai, nacionaliai parkai ir t.t.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »