Nemoku.lt » Vadyba » Kaimo bendruomenių bendradarbiavimo tyrimas

Aprašymas

Turinys:

ĮVADAS
DUOMENŲ PAIEŠKA
ANKETOS FORMOS PROJEKTO PARENGIMAS
DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR JŲ KOREGAVIMAS
STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ
Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas lentelėse
Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas grafikuose
Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas žemėlapiuose
INTEGRUOTOS ATASKAITOS PATEIKIMAS
IŠVADOS
LITERATŪRA
PRIEDAI

ĮVADAS

Per pastaruosius kelis dešimtmečius Europoje ir Lietuvoje įvyko daug esminių kaimo plėtros politikos pokyčių, padidėjo dėmesys bei galimybės kaimo bendruomenėms kurtis, joms stiprinti. Šiam procesui daro įtaką viena iš Europos Sąjungos bendrijų iniciatyvų – LEADER+ programa, kurios tikslas – skatinti kaimo plėtrą. Pagal šią programą remiamas kaimo vietovių atnaujinimas, skatinamas tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas ieškant naujų kaimo plėtros idėjų teigiamiems ekonominiams ir socialiniams pokyčiams kaimo vietovėse palaikyti, teikiama parama kaimo gyventojams aktyvinti. Mūsų valstybė irgi remia kaimo bendruomenes, kurios kuria ir įgyvendina vietos projektus, teigiamai veikiančius socialinius ir ekonominius pokyčius kaimuose. Kaimo bendruomenės tampa atsakingos tiek už šių vietovių ekonomiką, tiek už socialinių uždavinių sprendimą.

Kaimo bendruomenių plėtra turėtų būti grindžiama principu „iš apačios į viršų“, t. y., kad plėtros procesą turi inicijuoti patys bendruomenės gyventojai, o plėtros politiką derėtų rengti ir vykdyti taip, kad ji geriausiai atitiktų žmonių, kuriai ji yra skirta, poreikius. Yra daug kaimo plėtros galimybių, tačiau tik nuo pačių kaimo gyventojų, jų grupių bei vietos ir nacionalinės valdžios aktyvumo priklauso, kaip bus tomis galimybėmis pasinaudota.

Skatinant bendradarbiavimą, sudaromos prielaidos patiems gyventojams ieškoti būdų savo gyvenimo sąlygoms pagerinti.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti kaimo bendruomenių bendradarbiavimo ypatumus.
Tyrimo objektas – kaimo bendruomenių bendradarbiavimas.
Tyrimo uždaviniai:
• atlikti duomenų paiešką;
• pateikti duomenis lentelėse;
• pateikti duomenis grafikuose;
• pateikti duomenis žemėlapiuose.
Siekiant įgyvendinti tyrimo uždavinius ir pasiekti tikslą, naudoti šie metodai: pirminės ir antrinės kaimo bendruomenių bendradarbiavimą apibūdinančios informacijos analizė ir sintezė bei anketinė apklausa.


Detalės

Nr.:1085
Paskelbta:2011-04-13
Vardas:Neringa
Kategorija:Vadyba
Tipas:Referatas
Mokymo įstaiga:Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
Apimtis:22
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus komentaras:Turinys:

ĮVADAS 2
1. DUOMENŲ PAIEŠKA 3
2. ANKETOS FORMOS PROJEKTO PARENGIMAS 5
3. DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR JŲ KOREGAVIMAS 6
4. STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ 7
4.1. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas lentelėse 8
4.2. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas grafikuose 9
4.3. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas žemėlapiuose 11
5. INTEGRUOTOS ATASKAITOS PATEIKIMAS 13
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16
PRIEDAI 17

Lankytojų vertinimas:
]