Nemoku.lt » Istorija » istorijos konspektas egzaminui

Aprašymas

Turinys:
Mezopotamijos civilizacijos
Šumero – Akado civilizacija
Babilonas
Asirija
Egipto civilizacija
Sirijos civilizacija ir Finikija
Indijos ir Kinijos civilizacijos
Indo civilizacija
Senoji Kinijos civilizacija
Artimųjų Rytų civilizacijos
Hetitai
Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta
Persijos imperija VI a. pr. Kr. – 330 m.
Egėjo civilizacija
Heleninės civilizacijos
Senovės Graikija
Senovės Roma
Krikščionybė
Bizantija
Viduramžiai
Istorijos matmenys
Civilizacijų tipai
Arabai ir islamas
Frankų karalystė ir imperija
Kijevo Rusia, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas
Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas
Didieji geografiniai atradimai
Renesanso kultūra
Reformacija ir kontrreformacija Europoje
Kapitalistinių santykių atsiradimas
Nyderlandų revoliucija
Rusija XVI – XVIII a.
Absoliutinė monarchija Prancūzijoje
Anglijos revoliucija 62
Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas
Švietimo epocha
Didžioji Prancūzijos revoliucija
Kapitalizmo raida Europoje XIX a.
Napoleono epocha Europoje
Pagrindinės politinės doktrinos
Vokietijos suvienijimas
Italijos suvienijimas
Pirmasis pasaulinis karas
1905 – 1907 m. Rusijos revoliucija
Vasario revoliucija Rusijoje
Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje
Komunistinės diktatūros raida
Totalitarizmas Vakarų Europoje
Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02
Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940 - 1941
Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. pab.
Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose
Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 m.
Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais
SSRS 1945 – 1953 m.


Ištrauka:

Mezopotamijos civilizacijos

Mesopotamija – teritorija tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Šiandien ši teritorija priklauso Irakui.
Pirmasis Mesopotamijos tyrinėtojas - Neapolio pirklys Pjetras de la Valė.
1802 vokietis Georgas Frydrichas Grotefendas pirmasis iššifravo dantiraštį (skyliaraštį).
Upių civilizacijos – Egiptas, Mesopotamija, Indija, Kinija.
Politinė Mesopotamijos civilizacijų raida:
I Šumero – Akado etapas (3500 – 2000 m. pr Kr.)
Šumerų genezė:
• Miestų – valstybių susikūrimas;
• Sistemingos drėkinimo sistemos sukūrimas;
• Tvirta valdžia;
• Išorės priešų grėsmė;
• Nelygybės atsiradimas;
• Vidaus ir užsienio prekybos atsiradimas.
Akadai 2300 – 2200 m. pr Kr. Sargonas I. Dezintegracija:
• Dažni tarpusavio karai tarp šumerų ir arkadų;
• Religinė reforma (tradicijų laužymas, nes vienas Sargono (keturių pasaulio šalių valdovo) įpėdinių Naramsinas sumanė tapti dievu);
• Užplūdo gutų gentys, po to laikinai XXI a. pr Kr. atsikuria (Urnamu), tačiau šimtmečio sausra alina šumerus...

Krikščionybė

Krikščionybės susiformavimas ir paplitimas Romos imperijoje:
1. krikščionybės pagrindas – esėjų (judaistinės sektos) religinė doktrina: išpažino vieną dievą, tikėjimą pasaulio pabaiga ir ateisiančiu išganytoju.
2. I a. (valdant imperatoriui Tiberijui) Judėjoje atsirado didis mokytojas – Jėzus iš Nazareto, kuris pradėjo platinti naująjį tikėjimą, padariusį perversmą žmonijos istorijoje;
3. “Jėzus” – tai asmens vardas, kuris reiškė: “Dievas yra išgelbėjimas”. “Kristus” – nėra asmenvardis, o pašaukimas ar pareigos įvardinimas. Jis reiškia dievo pašventintą ir vykdantį dievo užmojus asmenį (pateptasis).
4. Jėzus gimė 4 m. pr. Kr. prieš pat Judėjos karaliaus Erodo Didžiojo mirtį, gimė Judėjoje, karaliaus Dovydo mieste Betliejuje, jo vaikystė prabėgo Egipte, viešąją veiklą pradėjo Galilėjoje.
5. INRI – Jėzus Nazarietis, žydų karalius.
6. svarbiausi Jėzaus religinio mokymo teiginiai:
• Dangaus Karalystės doktrina (Dangaus Karalystėje nėra išrinktųjų);
• Dievas – visos gyvybės tėvas, skleidžiantis savo meilę visiems be išimties.
7. pirmaisiais dviem amžiais krikščionybė paplito visoje Romos imperijoje – apaštalų amžius, nes krikščionybę platino Jėzaus mokiniai – apaštalai, kuriems padėjo misionieriai ir dvasininkai.
• Apaštalas – pasiuntinys: skelbė Evangeliją ir teikė sakramentus: krikštijo, atleisdavo nuodėmės, kartojo Paskutinės vakarinės, t. y. Eucharistijos paslaptį.
• Bažnyčios hierarchiją apibrėžė 3 apaštalų įvesti dvasininkijos laipsniai: diakonai, presbiteriai, vyskupai...

Detalės

Nr.:1271
Paskelbta:2013-06-03
Vardas:violeta
Kategorija:Istorija
Tipas:Konspektas
Apimtis:108
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:10/10
Lankytojų vertinimas: