Nemoku.lt » Sociologija » Gyvenimo kokybes problemos Lietuvos kaime

Aprašymas

Turinys:

ĮVADAS
Kaimo demografinė situacija
Gyventojų skaičius
Gimstamumas
Amžius
Santuokos ir ištuokos
Problemos gyvenant kaime
Užimtumas ir nedarbas kaime
Išsilavinimas
Kaimo kultūrinis gyvenimas
Ekologinio žemės ūkio raida ir plėtros perspektyvos
Žemės ūkio praeitis ir dabartis
Gyvenimo kokybės gerinimas kaime
IŠVADOS
Literatūros sąrašas

ĮVADAS

Kaimas – tai kur kas mažesnė už miestą teritorija, kurioje apytiksliai suskaičiuojama iki 5 tūkstančių gyventojų. Pirmtakais laikomos pirmos nuolatinės gyvenvietės, atsiradusios tuo laikotarpiu, kai buvo imtasi plačiau verstis gyvulininkyste ir žemdirbyste. Kaimas visiškai išsiskyrė XIVa. kaip apgyvendinimo tipas, kai buvo imtasi iš gyvenviečių teisiškai išskirti miestus. Esminių pokyčių kaime įvyko 1990 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pasikeitė kaimo gyventojų socialinė padėtis.
Kursiniame darbe bus tyrinejama kaimo žmonių demografiniai rodikliai, gyvenimo būdo problemos, pokyčiai, gyvenimo kokybės ir gyventojų kokybės skirtumai ir t.t. , kadangi Lietuvos kaime dažnai yra susiduriama su gyvenimo kokybės problemomis. Tokiomis kaip : žemas darbo našumas, dideli valstybės įsiskolinimai žemdirbiams, nepakankamai išvystyta kaimo socialinė infrastruktūra, neaiški kaimo ateities perspektyva. Šie veiksniai atsiliepė ekonominei ir socialinei kaimo gyventojų būklei : sumažėjo užimtumas, išaugo nedarbas, smuko gyvenimo lygis, pablogėjo demografiniai rodikliai, prastėjo švietimo sąlygos, sveikatos apsaugos, laisvalaiko, kultūros srityse, išaugo nusikalstamumas. Kaimo gyventojų pajamos yra žymiai mažesnės už miestiečių. Šias problemas būtina spręsti, kadangi kaimo vietovės turi tapti žymiai patogesnėmis gyventi, dirbti ir ugdyti naujai augančią kartą.


Objektas – Lietuvos kaimas;

Tikslas - išanalizuoti Lietuvos kaimo gyvenimo kokybės problemas ;

Uždaviniai :
1. Apžvelgti kaimo demografinę situaciją ;
2. Išanalizuoti kaimo socialines problemas ;
3. Aptarti kas gerintų gyvenimo kokybę kaime .

Metodai : mokslinė literatūra, bei dokumentų analizė.


Detalės

Nr.:1147
Paskelbta:2011-12-12
Kategorija:Sociologija
Tipas:Kursinis darbas
Apimtis:23
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: