Nemoku.lt » Matematika » Galvosūkiai » Darbo peržiūra

Uždaviniai - galvosūkiai

 

1. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną?

2. Keleivis užtruko kelionėje sveiką dienų skaičių. Kasdien jis nuvažiuodavo tiek kilometrų, kiek iš viso dienų buvo kelionėje. Jei kasdien keleivis nuvažiuotų 10 km ir kas 40 km vieną dieną ilsėtųsi, kelionėje užtruktų 2 dienomis ilgiau. Kiek dienų jis keliavo?

3. Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 netikra moneta. Tiktosios monetos masė nežinoma, o kiekviena netikroji moneta 1 g lengvesnė už tikrąją. Iš dėžutės išimta viena moneta. Vienu svėrimu reikia nustatyti, kokia moneta išimta: tikra ar netikra. Sveriame svarstyklėmis, kurių rodyklė rodo lėkštėse padėtų monetų masių skirtumą.

4. Vienoje iš trijų kortelių užrašytas skaičius 23, antroje – skaičius 79, o trečioje – kažkuris natūralusis dviženklis skaičius. Suma visų šešiaženklių skaičių, kuriuos galima gauti visais galimais būdais išdėliojus tas korteles į vieną eilę, lygi 2 989 896. Kuris skaičius užrašytas trečioje kortelėje.

5. Lygiakraščio trikampio formos žemės sklype nutarta pastatyti namą ir nuo jo iki sklypo kiekvieno krašto nutiesti statmeną kraštui tiesų kelią. Kur reikia pastatyti namą, kad visų kelių ilgių suma būtų mažiausia?

6. Kiek yra triženklių skaičių, kurių paskutinis skaitmuo lygus to skaičiaus pirmųjų dviejų skaitmenų sandaugai?

7. Natūralusis skaičius baigiasi skaitmeniu 4. Jei šį skaitmenį perkelsime į skaičiaus pradžią, tai gausime skaičių, keturis kartus didesnį už duotąjį. Raskite mažiausią iš tokių skaičių.
 < Atgal