Nemoku.lt » Vadyba » Elektroninė komercija

Aprašymas

Turinys:

1. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS SAMPRATA 2
1.1. Elektroninės komercijos sąvoka 2
1.2. Elektroninės komercijos reikalavimai 3
1.3. Elektroninė prekyba 4
2. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS KATEGORIJOS 6
3. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS ĮTAKA 8
4. ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS VEIKLA 8
5. NAUDA IŠ ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS 10
5.1 Nauda gamintojams 10
5.2. Nauda didmeninės prekybos įmonėms 11
5.3 Nauda mažmeninės prekybos įmonėms 11
5.4 Nauda paslaugas teikiančioms įmonėms 11
6. Elektroninės komercijos pavyzdžiai 12
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16

Įvadas:


Elektroninę komerciją galima būtų apibrėžti kaip verslo formą, kada šalys bendrauja elektroniniu būdu, be fizinio ryšio. Elektroninė komercija - bendra sąvoka, aprėpianti verslo sandorius, valdomus elektroniniu būdu, naudojant telekomunikacijų tinklus.
Elektroninė komercija yra kurianti, vadovaujanti ir plečianti komercinius santykius internetu. Šis naujas verslas pasižymi sparčiai besiplečiančiomis pasiūlos galimybėmis, didėjančia visuotine konkurencija bei milžiniškais vartotojų lūkesčiais. Visame pasaulyje verslas keičia savo organizacines struktūras bei operacines formas: sena hierarchija pamažu nyksta, mažėja barjerų tarp įmonės klientų ir tiekėjų. Kad būtų įveiktos įsisenėjusios kliūtys, verslo procesai yra reorganizuojami, o į pačią reorganizaciją dažnai įtraukiama visa įmonė, jos partneriai, klientai ir net tiekėjai. Elektroninė komercija yra priemonė sudaryti sąlygas tokiems pasikeitimams bei juos paremti pasauliniu mastu. Ji leidžia įmonėms efektyviau ir lanksčiau atlikti vidaus operacijas, artimiau dirbti su tiekėjais bei jautriau reaguoti į klientų poreikius ir lūkesčius.
Sėkmingi elektroninės komercijos sumanymai gali apimti pirkimus, plėtrą ir produktų projektavimą, vadovavimą produkcijai ar gamybos rinkodarą, pardavimus, aptarnavimą, bendradarbiavimą versle, produktų platinimą, mokslinius tyrimus, informacijos skleidimą, komercinių bendruomenių steigimą, mokymą, renginius ir dar daug kitų verslo sferų. Pateiksiu keletą elektroninės komercijos veiklos pavyzdžių:
vartotojai apie produktus daugiau sužino internete prieš pirkdami juos "realiame pasaulyje";
vartotojai užsisako produktus tinklu ir juos gauna visuomeniniu pristatymu (paštu) ar per internetą;
studentai dalyvauja nuotolinio mokymo programose internete (on-line) ir taip gauna išsilavinimą ar įgyja profesiją;
piliečiai, tinklu bendraudami su valstybės institucijomis, pakeičia savo vairuotojo pažymėjimus, registruoja automobilius, moka mokesčius, prašo leidimų statybai ar dalyvauja kituose procesuose;
firmos parduoda produktus ar paslaugas vartotojams arba kitoms firmoms;
firmos randa tinkle projektus arba atsisiunčia elektroninius failus (vaizdelius, duomenis, įrašus arba tekstinius failus) per internetą;
firmos teikia techninę informaciją arba klientus aptarnauja 24 valandas per dieną 7 dienas per savaitę;
internete pateikiama informacija apie pramogas ir kitus įvykius;
vyriausybė ir jos institucijos apdoroja prašymus ir pasiūlymus ir kitus internete pateiktus dokumentus.
Elektroninė komercija pakeitė pačios prekybos sampratą:
elektroninė komercija gerina įmonių organizacinę ir vadybos kontrolę;
lengvina transakcijų sudarymą, mažina jų vykdymo išlaidas tiekėjams ir vartotojams;
plečia vartotojų rinkas suteikiant didesnę pasirinkimo galimybę;
teikia išsamią informaciją vartotojams, gerina paslaugų teikimą ir kita.


Detalės

Nr.:1186
Paskelbta:2012-04-14
Vardas:Akihito
Kategorija:Vadyba
Tipas:Referatas
Gautas įvertinimas:10/10
Apimtis:13
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus vertinimas:10/10
Lankytojų vertinimas: