Nemoku.lt » Fizika » 40 pagrindinių fizikos kurso temų

Aprašymas

Temos:

1. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis greičiai slenkamajame judėjime. Jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais (poslinkiu, pagreičiu)

2. Išnagrinėkite sukimosi linijinio ir kampinio greičių sąryšį analitiškai ir grafiškai.

3. Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis pagreičiai (normalinis, tangentinis, pilnutinis) ir jų ryšiai su kitais kinematiniais dudžiais.

4. Paaiškinkite tangentinio ir kampinio pagreičių sąryšį analitiškai ir grafiškai.

5. Jėgos ir impulso pokyčio sąryšis. Pagrindinė dinamikos lygtis slenkamajam judėjimui.

6. Paaiškinkite konservatyviųjų jėgų ir potencinės energijos sąryšį.

7. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis

8. Jėgos momento ir impulso momento pokyčio sąryšis.

9. Paaiškinkite giroskopo veikimo principą ir giroskopo precesiją.

10. Impulso tvermės ir virsmų dėsnis. Apibūdinkite sąlygas, kad šie dėsniai galioja.

11. Kinetinė kietųjų kūnų energija.

12. Paaiškinkite, kada išsilaiko impulso (judėjimo kiekio) momentas ir aptarkite bent vieną konkretų tokio išsilaikymo atveją.

13. Išvardinkite kokias mechaninės energijos formas ir rūšis žinote. Aptarkite, kada mechaninė energija išsilaiko ir kodėl gali keistis.

14. Supratimas apie specialiąją reliatyvumo teoriją: - Galilėjaus ir Lorenco transformacijos, laiko ir erdvės sąryšiai, intervalas tarp įvykių.

15. Energijos ir masės reliatyvistinis ryšys.

16. Laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Fizinė svyruoklė.

17. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis, sprendinys, svyravimų slopinimo charakteristikos.

18. Apibūdinkite jėgas, kurios lemia priverstinius svyravimus, paaiškinkite jų diferencialinę lygtį ir rezonanso reiškinį.

19. Bangos lygtis. Aptarkite parametrus aplinkos, nuo kurių priklauso mechaninių bangų sklidimo greitis.

20. Gaukite stovinčių bangų lygtį. Paaiškinkite stovinčių ir sklindančių bangų

21. Paaiškinkite, nuo ko priklauso akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas.

24. Paaiškinkite pagrindinę MKT lygtį. Kaip molekulinė kinetinė teorija aiškina dujų slėgį ir temperatūrą?

25. Paaiškinkite molekulių laisvės laipsnių skaičiaus sąvoką ir jo ryšį su dujų molinėmis šilumomis.

26. Difuzija ir klampa molekulinės kinetinės teorijos požiūriu.

27. Šilumos pernešimas MKT požiūriu.

28. Paaiškinkite šilumos kiekio sąvoką. Kada 1-asis termodinamikos principas užrašomas Q=A ? Apskaičiuokite šį darbą.

29. Apskaičiuokite darbą, atliktą adiabatinio proceso metu.

30. Karno ciklo metu atlikto darbo skaičiavimas.

31. Tipiško šiluminio variklio ir šaldymo įrenginio darbo fizikinės prielaidos.

32. Aptarkite pirmąjį termodinamikos principą izobariniam procesui.

33. Antrasis termodinamikos principas. Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose.

34. Entropijos kitimas sistemoje, kurioje vyksta izobarinis procesas.

35. Maksvelo dalelių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis.

36. Aptarkite Bolcmano pasiskirstymo dėsnį dalelėms potenciniame lauke.

37. Kurį gamtos reiškinį ir kaip analitiškai aprašo barometrinė formulė?

38. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai.

39. Realiųjų dujų lygtis. Realiųjų ir idealiųjų dujų skirtumai.


Detalės

Nr.:1156
Paskelbta:2012-01-17
Vardas:***
Kategorija:Fizika
Tipas:Špera
Miestas:Kaunas
Mokymo įstaiga:Kauno kolegija
Klasė/Kursas:1
Pristatymo metai:2011
Apimtis:6
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus komentaras:viso apie 40 pagrindiniu fizikos kurso temų.
Lankytojų vertinimas: