Nemoku.lt » Ekonomika » Valstybės bankroto samprata

Aprašymas

ĮVADAS
1. KAS YRA VALSTYBĖS BANKROTAS?
2. VALSTYBĖS BIUDŽETAS
3. KREDITAS
4. VALSTYBIŲ SKOLINIMOSI PRIELAIDOS
5. VALSTYBĖS BANKROTO PRIEŽASTYS
5.1. Valstybės bankroto vidinės priežastys
5.2. Valstybės bankroto išorinės priežastys
6. RESTRUKTŪRIZAVIMAS
6.1. Restruktūrizavimo samprata
6.2. Įmonių restruktūrizacija Lietuvoje
7. VALSTYBIŲ BANKROTŲ RAIDA PASAULYJE
8. VALSTYBĖS BANKROTO PAVYZDŽIAI
8.1. Argentinos bankrotas
8.2. Islandijos bankrotas
8.3. Zimbabvės bankrotas
8.4. Graikija – šalis ant bankroto ribos
9. LIETUVOS BANKROTO VARIANTAI
9.1. Lietuvos bankroto variantai pagal prof. Romą Lazutką
9.2. Lietuvos bankroto variantai pagal prof. Rimantą Rudzeikį
IŠVADOS
LITERATŪRA

Įvadas:

Ekonominės krizės metu vis dažniau girdime apie valstybės bankroto grėsmę kai kurioms valstybėms arba netgi apie bankrutavusias šalis. Kiekviena organizacija, pradedant šeima ir baigiant valstybe, kad tinkamiau tvarkytų reikalus, kryptingiau siektų tikslų, sudaro savo biudžetą. Tuo atveju, kai ilgą laiką šalies deficitas nesustojamai vis didėja, imami vis didesni kreditai skoloms apmokėti, tačiau nesiimama detalaus biudžeto deficito mažinimo plano, arba taikomasis yra neefektyvus (piniginiai resursai paskirstomi netinkamai), valstybei gali tapti per sunku išsimomėti skolas, ji tampa nemoki ir galiausiai bankrutuoja.

Blogiausiąjį scenarijų – bankrotą – pasirinkusioje valstybėje 6–9 mėnesius vyrauja visiškas chaosas, nes stoja ekonomika, nestabili tampa bankų sistema. Valstybių bankrotų teorija pagrįsta viena prielaida: rinkos dalyvių atmintis trumpa, jie greitai pamiršta nuostolius, o investuotojų pinigai gana greitai grįžta į tuos regionus, kur tie patys investuotojai buvo gana neseniai nusvilę.Paskutiniu metu Argentina augo greičiau nei Brazilija, kuri sugebėjo išvengti Lotynų Amerikos krizių. Pasaulio bankas, TVF ir kitos tarptautinės institucijos ir yra sukurtos, kad skolintų pinigus ir padėtų išvengti blogiausiojo scenarijaus.

Darbo problema:Valstybės bankroto reiškimasis ekonomikoje.

Tikslas: Įvertinti valstybės bankroto svarbą ekonomikai ir pateikti pavyzdžius.
Uždaviniai:
1. Aptarti valstybės bankroto sampratą ir valstybės biudžetą.
2. Pateikti valstybės bankroto priežastis ir aptarti restruktūrizavimą.
3. Pateiti valstybės bankroto pavyzdžius.
Darbo struktūra: Darbą sudaro 9 skyriai. Pirmame skyriuje aptariama valstybės bankroto samprata, antrame – valstybės biudžetas, trečiame – pagrindinis skolinimosi būdas, kretvirtame – valstybės skolinimosi prielaidos, penktame – valstybės bankroto priežastys, šeštame – restruktūrizavimas, septintame – valstybių bankrotų raida pasaulyje. Aštuntame skyriuje pateikiami trijų valstybių bankrotų pavyzdžiai, devintame aptariami Lietuvos bankroto variantai.


Detalės

Nr.:1122
Paskelbta:2011-09-18
Kategorija:Ekonomika
Tipas:Referatas
Apimtis:29
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: