Nemoku.lt » Lietuvių kalba » Šiuolaikinė lietuvių literatūra

Aprašymas

Gintaras Patackas, Antanas Jonynas, Juozas Erlickas, Ričardas Gavelis, Jurgis Kunčinas, Parulskis Sigitas, Aidas Marčėnas, Eugenijus Ališanka, Navakas Kęstutis, Grajauskas Gintaras, Renata Šerelytė, Abrutytė Neringa, Darius Šimonis, Stankevičius Rimvydas, Čepauskaitė Daiva, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis, Donaldas Kajokas, Jurga Ivanauskaitė, Jolita Skablauskaitė, Vaidotas Daunys, Vanda Juknaitė, Antanas Ramonas, Birutė Pūkelevičiūtė, Leonardas Gutauskas, Onė Baliukonė.

Šiuolaikinės literatūros samprata, atskaitos riba, situacija; dominuojančios tendencijos ir autoriai.

Naujas požiūris į žmogaus egzistenciją ir poeziją Birutės Pūkelevičiūtės poezijoje. Mitinės pasaulio sąrangos idėja.

Mitinis – religinis pasaulio modelis Leonardo Gutausko kūryboje (poezijoje ir prozoje). Vizualinė Metaforų prigimtis.

50-ųjų m. gimimo karta. Tradicijos transformacijos poezijoje Onės Baliukonytės (Baliukonis) poezijos programa, idėjų ir temų kaita.

Gražinos Cieškaitės poezijos „filosofinis pasaulis“.


Detalės

Nr.:135
Paskelbta:2009-12-20
Kategorija:Lietuvių kalba
Tipas:Referatas
Apimtis:21
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: