Nemoku.lt » Filosofija » Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas

Aprašymas

Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas. Tikslas: Paanalizuoti žmogiškojo pažinimo šaltinius, esmę, ribas, proto ir jausmų santykį pažinime. Uždaviniai: Remiantis juslumo ir dvasinio raciolumo skirtumu palyginti dvi viena kitai priešingas filosofines pozicijas: empirizmą ir racionalizmą. Apibūdinti racionalizmą, nuvertinantį juslumą ir charakterizuojanį protą. Apibūdinti empirizmą kaip juslinį patyrimą. Tezės: Pažinimo objektas yra būtis. Tikrasis pažinimo šaltinis – proto idėjos (ekspresionizmas). ,,Mąstau – vadinasi egzistuoju” (Dekartas). Vienintelis pažinimo pagrindas yra patyrimas (racionalizmas). Betkokios žinios kyla iš patyrimo. (Dž. Lokas).


Detalės

Nr.:865
Paskelbta:2010-01-28
Kategorija:Filosofija
Tipas:Referatas
Miestas:Vilnius
Apimtis:6
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Autoriaus komentaras: Pagrindinė pažinimo problema yra tiesos problema. Kad teisingai aprašyti tikrovę, mąstymas turi būti taisyklingas. Žinodami juslumo ir racionalumo skirtumus, galime apibūdinti vieną kitai priešingas filosofines pozicijas: empirizmas suabsoliutina jausmą , racionalizmas – racionalumo aspektą.
Empiristinių ir racionalistinių pozicijų buvo visuose filosofijos istorijos epochose. Tačiau jų klasikiniai pavidalai atsirado naujųjų laikų filosofijoje iki Kanto ( 17 – 18a.). naujųjų laikų filosofijai būdingas posūkis į subjektą. Šis posūkis galėjo įvykti dvejopu būdu: kaip posūkis į subjektą, kiap juslinę būtybę (empirizmas), arba kaip posūkis į subjektą kaip protingą būtybę ( racionalizmas).
Empirizmas plito anglosaksų kraštuose, racionalizmas – europos žemyne.
Racionalizmas – prancūzų kalbos žodis ,,rationalisme” kilęs iš lotyniško žodžio ratio (protas) ir jo išvestinės rationalis (protingas) – tai filosofinę kryptis, pirmenybę teikianti protui , kuris yra pažinimo ir žmonių elgesio pagrindas.
Racionalistai pažinimo turinį kuria tirdami žmogaus prote slypinčias ikipatyrimines idėjas. Jų manymu pažinimo turinys žmogaus prote atsiranda intelektui įžvelgiant daiktuose glūdinčią temą, kuri išreiškiama bendrąją sąvoka. Bendrųjų svokų objektai – idėjos mūsų prote yra dar iki patyrimo.
Protas nepriklausomas jutiminės patirties ir patikimesnis, todėl vertingesnis pažinimo šaltinis. Tokį jo savarankiškumą racionalistai teigia matą matematikoje ir logikoje, todėl šie mokslai vadinami ,,Gyvojo proto” mokslais. Racionalistai reikalauja, kad ir kiti mokslai sugriežtintų savo tyrimus, atsisakytų indukcinio (nuo atskiro fakto prie apibendrinimo) ir vartotų dedukacinį ( nuo bendrų dėsningumų prie konkrečių išvadų ) pažinimo metodą. Racionalistų nuomone, visos mokslų sistemos privalo būti grindžiamos loginiu mąstymu - ,,amžinosiomis tiesomis”, daiktų esmėnis ir jutiminės patirties duomenimis.
Lankytojų vertinimas: