Paieška » kas yra socialinis mokslas?

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Kompiuterių tinklai" - Informatika - Prezentacija
Kas yra kompiuterių tinklas. Vietinis kompiuterių tinklas. Teritorinis kompiuterių tinklas. Visuotinis kompiuterių tinklas. Ryšio kanalai. Ryšių linijų tipai. Kompiuterių ryšys naudojant telefono liniją.
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Kompiuterių tinklai" - Informatika - Referatas
Referatas tema "Kompiuterių tinklai" su anotacija, įvadu ir išvadomis bei žodinėliu ir literatūros sąrašu. Kas yra kompiuterių tinklas. Vietinis kompiuterių tinklas. Teritorinis kompiuterių tinklas. Visuotinis kompiuterių tinklas. Ryšio kanalai. Ryšių linijų tipai. Kompiuterių ryšys naudojant telefono liniją. Išvados.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Cinkas" - Chemija - Referatas
Referatas apie cheminį elementą cinką.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Chemija" - Chemija - Špera
Gyvsidabris, Cinkas, Lydiniai, Švinas, Metališkasis ryšys, Savybės
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Akmens anglis" - Chemija - Referatas
Akmens anglies rūšys, Akmens anglies kasyba, Akmens anglies panaudojimas, Akmens anglies Perdirbimas, Akmens anglies Geologija
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Aliuminis" - Chemija - Prezentacija
Pavadinimo kilmė. Aliuminis (Al). Kas tas aliuminis? Aliuminis - žmogui ir gamtai. Aliuminio lydiniai. Trumpai apie aliuminį. Aliuminio gaminiai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Akmens anglis" - Chemija - Referatas
Akmens anglies rūšys. Akmens anglies formavimas. Akmens anglies kasyba. Akmens anglies panaudojimas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Josifas Stalinas" - Istorija - Referatas
Kas gi nežino XIX- XX a. Tarybų Sąjungos politiko, Lenino dešiniosios rankos Josifo Stalino(Džiugašvilio). Jis gimė 1879 m .nedideliame Gruzijos miestelyje Gorkyje.Abu jo tėvai buvo berasčiai valstiečiai, be to dar ir baudžiauninkai...
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Galilėjo Galilėjus" - Fizika - Referatas
Referatas apie mokslininką Galileo Galilei (Galilėjas Galilėjus; gimė 1564 Pizoje – mirė 1642 Florencijoje) - italų astronomas, matematikas, filosofas ir fizikas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Fizikos paruoštukė (špera)" - Fizika - Špera
Fizikos formulių rinkinys - špera: Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika, Slenkamojo judėjimo lygtys, Materialiojo taško pagreitis kreivaeigio judėjimo atveju, Materialaus taško kampinis greitis ir pagreitis ( momentiniai), Slenkamojo judėjimo dinamika Materialiojo taško judesio kiekis yra vektorius, Tai judesio kiekio tvermės dėsnis. Sukamojo judėjimo dinamika Materialaus taško judesio kiekio (impulso) momentas nejudančio taško atžvilgiu, Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis, Kūno judesio kiekio momento tvermės dėsnis, Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu, Heigenso ir Šteinerio teorema, Besisukančio kūno kinetinė energija, Mechaninė energija: Potencialinių jėgų laukai, Kintamosios jėgos darbas, Mechaninės energijos tvermės dėsnis konservatyviai sistemai, Visuotinės traukos (gravitacijos) dėsnis, Skysčių mechanika: Slėgis nejudančiame skystyje, Archimedo jėga, Bernulio lygtis (idealiam skysčiui), Sysčio tolydumo lygtis, Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas, Papildomas slėgimas po iškreivintu sferiniu paviršiumi, Svyravimai ir bangos: Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Harmoningai svyruojančio išilgai ašies Os kūno greičio ir pagreičio projekcijos į šią ašį, Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Logaritminis slopinimo dekrementas, Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Svyravimų amplitudės maksimumas stebimas esant rezonansiniam dažniui, Vienmatės plokščios bangos lygtis, sklindančios išilgai ašies, Stovinčios bangos lygtis, MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA: Idealiųjų dujų būsenos lygtis, Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis, Bet kokios masės m idealiųjų dujų vidinė energija, Termodinamikos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis, Antrojo termodinamikos dėsnio bendroji išraiška, Realiosios dujos, Van der Valso lygtis vienam moliui, ELEKTROMAGNETIZMAS: Kulono dėsnis, Elektrinio lauko stipris, Gauso teorema, Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos kuriamo lauko stipris, Elektrostatinio lauko taško potencialas, Jėgos atliekamas darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke, Potencialo ryšys su lauko stipriu, Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke: Dielektriko poliarizacijos vektorius (poliarizuotumas), Izotropinių dielektrikų atveju, Elektrostatinio lauko stipris dielektrike, Gauso teorema dielektrikui, Laidininko elektrinė talpa, Kondensatoriaus talpa, Plokščiojo kondensatoriaus talpa, Nuolatinė elektros srovė. Srovės stipris, Srovės tankio vektorius, Pro bet kokio ploto S paviršių tekantis srovės stipris, Omo dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Džaulio – Lenco dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Magnetinis laukas: Magnetinės indukcijos modulis, Magnetinio lauko stipris, Bio ir Savaro dėsnis, Ampero jėga, Pilnutinis srovės dėsnis, Lorenco jėga, Gauso teorema magnetiniam laukui, indukcijos srautas, Elektromagnetinė indukcija: Faradėjaus dėsnis – pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis, Surištasis srautas, Saviindukcijos elektrovaros jėga, Magnetinio lauko energija, Magnetinis laukas medžiagoje: Kūno įmagnetinimo laipsnį nusako įmagnetėjimas.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai" - Fizika - Referatas
Energija. Pastoviosios ir kintamosios jėgos darbas, Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis, Centrinių jėgų laukas. Konservatyviosios jėgos, Keplerio ir visuotinės traukos dėsniai. Žemės gravitacinis laukas. Jo stipris ir potencialas, Jėgos ir potencinės energijos sąryšis, Kūnų judėjimas gravitaciniame lauke.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Elektrostatika" - Fizika - Prezentacija
Prezentacija apie elektrostatika. Elektrostatika, Elektroskopas, Elektros krūvis, Elektros krūvio tvermės dėsnis, Elementarūs krūviai, Elektros, Krūvio savybės, Atomo krūvis, Kūnų įsielektrinimas, Jėgų linijos, Elektrinis laukas, Laidininkai ir dielektrikai, Kondensatoriai, Kondensatoriaus elektrinė talpa, Plokščiasis kondensatorius, Kulono jėga, Elektrostatinis potencialas.
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Albertas Einšteinas ir jo nuoplenai" - Fizika - Referatas
Albertas Einšteinas ir jo nuoplenai. Įvadas, A. Einšteino biografija: Albert Einstein (Albertas Einšteinas; 1879 m. kovo 14 d. – 1955 m. balandžio 18 d.), Patikusios moterys. A. Einšteino nuopelnai moksle: Energingas pažinimas, Naujas mikropasaulis, Specialioji reliatyvumo teorija. Albertas Einšteinas tapo žinomas visame pasaulyje tik 1919 metais, kai jo bendroji reliatyvumo teorija buvo patvirtinta astronominiais stebėjimais. Juodoji skylė taip išlenkia erdvę, kad toji užsidaro – net šviesa nebegali išeiti. Velkama erdvė, Pasaulio formulės paieškos, Priedai: Populiariausia A. Einšteino nuotrauka tęsia savo gyvenimą ant kavos puodelių, marškinėlių, pašto ženklų. Erdvus A. Einšteino butas Berlyne buvo naudojamas šnipinėjimo tikslams. Mokslininkas to nežinojo. Einšteino kabinetas jo mirties dieną. Muzikalus: fizikas buvo laikomas puikiu smuikininku ir pianistu. FTB: taikiklyje: pacifistai yra įtartini. 1950 metais A. Einšteinas TV laidoje kritikuoja amerikiečių kuriamą vandenilinę bombą. JAV slaptosios tarnybos ištyrinėja jo praeitį ir aptinka šeimoje vieną sovietų šnipą. Išvados, Naudota Literatūra.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Elektros srovės stipris, įtampa, varža" - Fizika - Referatas
A. M. Amperas (André-Marie Ampère, 1775–1836) – prancūzų fizikas ir chemikas. Testas be atsakymų. Kompleksinė užduotis.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Simetrija tiesės atžvilgiu" - Matematika - Konspektas
Dvi figūros yra simetriškos tiesės atžvilgiu, jeigu kiekvienas vienos figūros taškas yra simetriškas kitos figūros taškui tos tiesės atžvilgiu.
Komentarų (1) Apimtis (6)Išsamiau »
"Pitagoro Teorema" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio įžambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai. Senovės Graikų mokslininkas Pitagoras Samietis. Trumpai apie Pitagorą.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Kompiuterio valdymo balsu analizė" - Informatika - Referatas
Mikrofonų tipai: anglinis ir lempinis mikrofonai, ainaminis ir kondensatorinis mikrofonai. Balso atpažinimas: trys lietuviškos atpažinimo problemos, balso technologijų vystymosi prognozės, atpažinimas telefonijoje ir daugialypėse terpėse, žmogaus ir kompiuterio galimybės - pirmas lietuviškas faktorius, atpažinimo plėtros tempai, fonetiniai dėsningumai - antras lietuviškas faktorius, garsynai - trečias lietuviškas faktorius, kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos.
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Marketingas. Reklama." - Kita - Diplominis
projektas apie "Reklamą". Relamos klasifikacija, Reklamos klasifikacija pagal turinį, Reklamos požymiai, Tarpdiscipliniškumas, Reklamos funkcijos, Epocha "iki marketingo": nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid., Masinių komunikacijų epocha: iki XX a. pr., Tyrimų epocha, Reklamos socialinės funkcijos, Reklamos ekonominės funkcijos, Komunikacijos procesas, IMK (integruotų marketingo komunikacijų sistema), IMK planavimo etapai, IMK modelis, Procesas, Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai: Iš viršaus į apačią, Iš apačios į viršų, Verslo plėtros koncepcijos reklama. Prekės ženklas, Prekės diferencijavimas, Svarbu sukurti ne kainą, o vertę. Google, Zara, Starbuck. Konkurencinė reklama. Reklamos kartojimas Marketingo faktoriai ir reklamos kartojimas, Reklamos žinutė ir kartojimų skaičius, Reklamos skleidimo priemonės ir kartojimų skaičius, ELM (panašumo į tiesą tikslinimo modelis) Elaboration Likelihood Model, Centrinis įtikinimo būdas, Periferinis įtikinimo būdas. Centrinis informacijos apdorojimas, ELM tyrimai, Kognityvinės reakcijos modelis, KA ir PA valdymas, Faktoriai, kurie lemia vartotojų motyvaciją ir gebėjimus apmąstyti reklamos turinįm Vartotojų poreikiai, Motyvai / poreikiai (pagal Maslow piramidę), Motyvai, Poreikių patenkinimo įvertinimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Prekių tyrimas, Rinkos tyrimas, Reklamos tyrimų laukas, Reklamos tyrimai, Vartotojų tyrimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Reklamos planavimas, Reklamos planas gali būti trijų lygių, Reklamos plane turi atsispindėti trys strategijos, Reklamos kampanijos laikas, Reklamos tikslai, Reklamos tikslas - pardavimų dydis arba pelnas, Tikslų nustatymas, Reklamos tikslai ir reklamos piramidė, Planavimas, Reklamos planavimas, Reklamos planavimas ir sprendimai, Rinkodaros planų rūšys, Informacijos vieta reklamoje, Informacijos reklamoje suvokimo procesas, Suvokimo problemos, Reklamos apgaulės ir klaidinimo tendencija, Pasąmonės reklama, Prekės ženklas kaip informacijos forma, Meninė, vaidinė informacija Kaip pvz kai nesilaikoma santykio, Reklamos informacija, Klaidinanti reklama, Kontraversiška reklama Lietuvoje ir pasaulyje. Pasirinktų pavyzdžių analizė. Reklamos etika, Reklamos personažai, Personažo naudojimo trūkumai. Kūrybos revoliucija: David Ogilvy, William Bernbach,Rosser Reeves, Appie in Spe. Reklamos kūryba, Reklamos verslo organizavimas, reklamos agentūraL struktūra ir veikla.
Komentarų (0) Apimtis (73)Išsamiau »
"Kontracepcija" - Medicina - Referatas
Kontraceptinis pleistras: Kas yra kontraceptinis pleistras? Kontraceptinio pleistro privalumai. Ką daryti, jei pleistras visiškai arba iš dalies atsiklijuotų? Ar dėl kontraceptinio pleistro nesutriks mano mėnesinių ciklas? 10 dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti prieš pradėdamos vartoti kontraceptinį pleistrą. Kontraceptinės tabletės: Privalumai. Trūkumai. Kontraceptinių tablečių sudėtis ir veikimo mechanizmas. Spiralės: Injekuojami progestinai. Sterilizacija: Moters sterilizacija. Vyro sterilizacija. Vyriškas prezervatyvas: Kam ir kada rekomenduotini vyriški prezervatyvai? Kaip naudotis vyriškais prezervatyvais?
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Juodoji mirtis. Maras." - Kita - Prezentacija
Power Point prezentacija apie buboninį marą XIVa., kitaip dar vadinamą Juodąją mirtimi. Kas yra juodoji mirtis. Kaip plito juodoji mirtis. Kas yra buboninis maras. Iš kur atkeliavo juodoji mirtis. Padariniai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Pyrago receptas" - Kita - Pavyzdys
Receptas anglų kalba su lietuvišku vertimu. Skirtas tiems, kas mokosi maisto pramonę.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"BOKSO ISTORIJA" - Kūno kultūra - Referatas
Pasaulio bokso istorija. Kumštynės - bokso pirmtakas. Kumštynės viduramžiais. Bokso atgimimas. Brautono bokso taisyklės. Kvinsberio bokso taisyklės. Olimpinės žaidynės.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Liudvikas Van Bethovenas " - Muzika - Konspektas
Liudvikas Van Bethovenas: Kūrybos bruožai, Kūriniai. Liudvikas Van Bethovenas (pakrikštytas 1770 m. gruodžio 17 d., mirė 1827 m. kovo 26 d.) - vokiečių klasikinės muzikos kompozitorius, žymi figūra muzikoje pereinamajame laikotarpyje tarp klasicizmo ir romantizmo epochų. Plačiai pripažįstamas kaip vienas iš didžiausių kompozitorių, jo kūryba įkvėpė daugelį vėlesnių kompozitorių, muzikantų ir klausytojų.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Vargonai" - Muzika - Referatas
Referatas apie vargonus ir viską kas susiję su jais. Vargonai. Kompozitoriai. Vargonai Lietuvoje. (8 klasės lygyje)
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »