Paieška » kas yra socialinis mokslas?

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata ir problemos" - Pedagogika - Referatas
Kaip suprasti ar vaikas brandus mokyklai? Kokie faktoriai lemia vaiko brandumą ar nebrandumą, svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai. Testai, tyrimai.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Stresas" - Psichologija - Referatas
Stresas. Streso istorija. Kas yra stresas? Kodėl patiriame stresą? Streso analizė
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Bendravimas" - Psichologija - Referatas
Viskas apie bendravimą: tipai,pavyzdžiai ir pan. (Akių kontaktas, Gestai, Kūno kalba, Garsiniai bendravimo būdai, Klausymas, Kontakto užmezgimas, Bendravimas grupėse, Bendravimo menas).
Komentarų (0) Apimtis (23)Išsamiau »
"Problemiškas paauglys" - Psichologija - Referatas
Vaikų ir paauglių deviantinio elgesio ypatumai ir prevencija. Psichologinė vaikų ir paauglių amžiaus tarpsnių charakteristika. Asocialaus ir deviantinio elgesio samprata. Vaikų ir paauglių elgesio motyvų diagnostika. Faktoriai, lemiantys deviantinio elgesio atsiradimą. Deviantinio elgesio prevencijos būdai mokykloje ir šeimoje. Bendravimo be pykčio ypatumai. Neformalaus ugdymo organizavimo formos ir metodai. Šeimų informavimo ir konsultavimo formos ir metodai. Kai kurios tėvų klaidos.
Komentarų (0) Apimtis (28)Išsamiau »
"Tarptautinis terorizmas" - Politologija - Referatas
Kas yra terorizmas? Terorizmo kilmė, rūšys. Religinis terorizmas, Nacionalinis terorizmas, Kairiojo sparno terorizmas, Dešiniojo sparno terorizmas, Anarchinis terorizmas.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Ar reikalinga mirties bausmė?" - Sociologija - Tyrimas
Referatas tema "Mirties bausme". Ar reikalinga mirties bausme? Temos pasirinkimo priežastis; Tyrimo objektas; Tyrimo dalykas; Tyrimo tikslas; Tyrimo uždaviniai; Tyrimo hipotezės; Nusikaltimų prevencijos ir bausmės; Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija; Vykdymas; Mierties bausmė pasaulyje; Mirties bausmė Lietuvoje; Lietovje užregistruoti tyčiniai nužudymai; Mirties bausmė S. Jusseinui pasaulyje vertinama skirtingai; Iranas: tai irakiečių pergalė; Rusija: mirties bausmės įvykdymas - tragiška klaida; J. Olekas: kariams teks būti budresniems; Egzekucija vertinama skirtingai; ES - prieš mirties bausmę; Mirties bausmės samprata; Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai; Tyrimo metodas; Tyriamoji visuma - generalinė visuma; Atrankos metodas; Anketa Literatūros sąrašas.
Komentarų (0) Apimtis (22)Išsamiau »
"SOCIOLOGINĖ APKLAUSA ORGANŲ DONORYSTĖ IR TRANPLANTACIJA" - Sociologija - Tyrimas
Sociologinė apklausa. Organų donorystė ir transplantacija. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų operacionalizavimas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Finansų teisė" - Teisė - Referatas
Valstybės finansų veikla VFV metodai VFV formos FT dalykas ir sąvoka FT normos FT sistema ir Finansiniai teisiniai institutai FT šaltiniai FT vieta teisės sistemoje Finansiniai teisiniai santykiai ir FT subjektai FT santykių objektai FT santykių subjektai Visuomeniniai-teritoriniai junginiai. Jiems priklauso pati LT valstybė ir savivaldybės. Jų dalyvavimas FT santykiuose yra ribotas. Kolektyviniai subjektai. Jiems priklauso visos įstaigos, įmonės ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą. Pagal savo padėtį jie skirstomi į Finansų drausmė Finansinės kontrolės uždaviniai ir sąvoka Finansų kontrolės rūšys Finansų kontrolės valstybės institucijos Finansų kontrolės metodai LR biudžetinė sandara ir biudžeto sandara Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas Biudžetinė sandara. Valstybinė biudžeto sistema Biudžeto struktūra (pajamos ir išlaidos) Biudžetinis reguliavimas Biudžetinė kompetencija Biudžetinis procesas BP sąvoka ir struktūra. BP principai V ir S B sudarymo ir vykdymo bendri pagrindai Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas Valstybės skolinimosi (V kredito) esmė. Valstybės skolinimosi principai. LT valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų naudojimo priežiūra bei atsakomybė už pažeidimus Vyriausybės vertybiniai popieriai Savivaldybių skolinimosi tvarka Valstybės išlaidos ir finansavimas Valstybės ir savivaldybių įmonių finansinė veikla. VIII tema. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. 1.Bankinio kredito (BK) sąvoka ir reikšmė. 2.Bankinio kreditavimo principai. 3.LT kredito įstaigų sistema. 4. Kreditinės veiklos licenzijavimas. Kredito įstaigų veiklos sąlygos 5. Kredito įstaigų veiklos priežiūra 6. Komercinių bankų bankrotas Pinigų apyvartos teisinis reguliavimas Pinigų sistema Grynųjų pinigų apyvarta Negrynųjų pinigų apyvarta Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas Atsiskaitymo sąlygos 6.Kasos operacijos (jų vedimo tvarka). 7.Užsienio valiutos teisinis režimas. X tema.Tikslinių fondų teisinis režimas. 1.Sąvoka ir formavimo tikslai. 2.Įstatyminiai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Sveikatos fondas Valstybinis švietimo fondas Valstybinis gamtos apsaugos fondas Kultūros ir fondo rėmimo fondas Kelių fondas Valstybinis socialinio draudimo fondas Privalomojo sveikatos draudimo fondas Sveikatos fondas Valstybinis švietimo fondas Valstybinis gamtos apsaugos fondas Kultūros ir fondo rėmimo fondas Kelių fondas Eksporto skatinimo fondas Energijos taupymo fondas Privatizavimo fondas
Komentarų (0) Apimtis (75)Išsamiau »
"Europos Bendrijos pirminė teisė" - Teisė - Referatas
EB pirminė teisė; Pirminės teisės akto sąvoka; Galiojimo laikas; Taikymo Teorija.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"An experience that changed my life" - Anglų kalba - Kalba
Anglų kalbos topikas (kalbėjimo tema): An experience that changed my life
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Psichotropinės medžiagos" - Biologija - Referatas
Referatas apie psichotropines medžiagas. Rūkimas; Tabakas, ir jo paplitimas; Tabako žala; Alkoholis; Alkoholio žodžio reikšmė; Alkoholio poveikis žmogaus organizmui; Alkoholizmas; Narkotikai; Narkotikai ir jų žala mums; Narkotikų rizikos veiksniai; ŽIV viruso plitimo būdai; Alkoholinių gėrimų suvartojimas statistikos duomenimis; Kaip sustabdyti alkoholio vartojimą.
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Lietuvos Respublikos konstitucija" - Politologija - Referatas
Kas yra konstitucija? Konstitucijos istorinė raida Pirmoji rašytinė konstitucija Konstitucijos priėmimas Išvados
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Nuomos sutarties parengimas ir teisinė analizė" - Teisė - Analizė
Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų reikalavimus parengimas ir sutarties sąlygų teisinė analizė. Nuomos sutarčių samprata ir rūšys. Nuomos sutarties turinys. Nuomos sutarties dalykas. Sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygų teisinė analizė. Sutarties šalys. Sutarties objektas. Nuomos terminas ir atsiskaitymas už nuomą. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Kitos sąlygos.
Komentarų (0) Apimtis (27)Išsamiau »
"Horoskopai" - Astronomija - Referatas
Referatas apie horoskopų savybes, kito žmogaus, bei savęs pažinimą iš jų. Bendros savybės, Stichijos, Koks tu? Pažink save, Gyvenimo palydovas, Moteris - vyro karjeros sėkmė, Kokie jūs tėvai?, Jūsų vaikai, Astrologija ir sveikata, Karjera, Mūsų būstas, Laisvalaikis, Rytietiškas japonų Horoskopas, Pranašystės pagal ženklų metus, Meilė. Santuoka, Draugystė, Medžių (Druidų) horoskopas, Gėlių horoskopas, Tavo spalva, Skaičius - paslaptingas likimo ženklas,
Komentarų (0) Išsamiau »
"Žvaigždės" - Astronomija - Referatas
Žvaigždės, fotometrija ir spalvos rodikliai, dvinarės žvaigždės, žvaigždžių masė, Saulė – artimiausia Žemei žvaigždė, Paukščių Takas, žvaigždynai.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Ar egzistuoja NSO?" - Astronomija - Tyrimas
NSO - neatpažinti skraidantys objektai (angl. UFO - Unidentified Flying Objects). Kas slepiasi po šiuo visuotinį susidomėjimą keliančiu reiškiniu?
Komentarų (0) Apimtis (14)Išsamiau »
"Astronomija" - Astronomija - Špera
Astronomija, dangaus sfera, zenito taškas, herizontas, dienovidinis, vidurdienio linija, dangaus ašis, šiaurės ir pietų ašigaliai, dangaus pusiaujas, dangaus lygiagretė, aukštis ir azimutas, zenitinis nuotolis, azimutas, deklinacija, rektasencija.
Komentarų (1) Apimtis (1)Išsamiau »
"Kosminiai spinduliai ir tarpžvaigždinė medžiaga" - Astronomija - Referatas
Kas yra kosminiai spinduliai; Apie tarpžvaigždinę medžiagą.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Paukščių takas" - Astronomija - Referatas
Referatas apie Paukščių taką.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Galaktikos" - Astronomija - Recenzija
Referatas, kaip aprašymas apie galaktikas. Kas tai ir jų sandara. Visatoje žvaigždės pasiskirsčiusios netolygiai. Jos sudaro milžiniškas įvairios formos sankaupas - galaktikas. Galaktikoje (rašoma didžiaja raide), kuriai priklauso mūsų Saulė, yra daugiau kaip 100 milijardų žvaigždžių. Galaktikos centrą sudaro apie 16 000 šm skersmens branduolys; nuo jo spiralėmis driekiasi beveik vienoje plokštumoje kelios atšakos. Branduolys su spiralėmis sudaro 80 000 šm skersmens plonėjantį į kraštus diską...
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Pažintis su kompiuteriu" - Informatika - Konspektas
Pažintis su kompiuteriu, kas yra kompiuteris, kompiuterio galimybės, kompiuterių rūšys, taisyklingas darbas prie kompiuterio.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Kompiuteriniai virusai" - Informatika - Prezentacija
Kompiuteriniai virusai-kas jie?, Populiariausios virusų slėptuvės, Virusai klasifikuojami, Netikri virusai, “Ateities virusas”, Antivirusinės programos.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Kompiuteris kasdieniniame gyvenime" - Informatika - Referatas
Referatas apie kompiuterį ir jo naudojimą kasdieniniame gyvenime. Referatą sudaro: Kas yra kompiuteris? Kaipip kompiuteris naudojamas moksle? Kaip kompiuteris naudojamas bibliotekoje? Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internetu. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Referatas naudingas ne tik gauti gerą pažymį bet ir naujokams susipažinti su kompiuteriu ir jo funkcijomis.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Žaidimas "Eilėraštukas apie tave"" - Informatika - Uždaviniai
Žmogus suvedęs šiek tiek informacijos apie save, gauna puikiai sudėliotus juokingus sakinius. Išbandyk!
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Kompiuteriniai virusai" - Informatika - Prezentacija
Kompiuteriniai virusai kaip tarakonai. Kompiuteriniai virusai - kas jie? Populiariausios virusų slėptuvės. Boot sektorius. Failai su makroprograma. Populiariausi virusai. Virusų klasifikacija. Bylos. Makrokomandiniai virusai. Įvairiaformiai virusai. Rezidentiniai. Žalingos programos. Tinklų virusai. Ateities virusas. Antivirusinės programos.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »