Paieška » kaip rasyti analize

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Kompiuteris kasdieniniame gyvenime" - Informatika - Referatas
Referatas apie kompiuterį ir jo naudojimą kasdieniniame gyvenime. Referatą sudaro: Kas yra kompiuteris? Kaipip kompiuteris naudojamas moksle? Kaip kompiuteris naudojamas bibliotekoje? Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internetu. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Referatas naudingas ne tik gauti gerą pažymį bet ir naujokams susipažinti su kompiuteriu ir jo funkcijomis.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Kompiuteriniai virusai" - Informatika - Prezentacija
Kompiuteriniai virusai kaip tarakonai. Kompiuteriniai virusai - kas jie? Populiariausios virusų slėptuvės. Boot sektorius. Failai su makroprograma. Populiariausi virusai. Virusų klasifikacija. Bylos. Makrokomandiniai virusai. Įvairiaformiai virusai. Rezidentiniai. Žalingos programos. Tinklų virusai. Ateities virusas. Antivirusinės programos.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Fermentai bioanalitikoje" - Chemija - Prezentacija
Fermentai kaip reagentai analitikoje. Fermentai. Karboksipeptidazė A. Karboksipeptidazės A aktyvaus centro struktūra. Chimotripsino veikimas. Chimotripsino aktyvaus centro struktūra. Fermentų klasifikacija. Oksidoreduktazės. NAD Gliukozės oksidazė. Fermentų nomenklatūra. Oksidoreduktazės. Hidrolazės. Transferazės. Liazės. Izomerazės. Ligazės (sintetazės). Fermentų savybės. Fermento aktyvumo vienetai. Fermentų veikimo kinetika. Km nustatymo būdai. Dreifas. Inhibicijos tipai. Konkurencinė inhibicija. Nekonkurencinė inhibicija. Bekonkurencinė inhibicija. Negrįžtama inhibicija.
Komentarų (0) Apimtis (53)Išsamiau »
"Romos imperijos žlugimas" - Istorija - Konspektas
Kaip žlugo Romos imperija.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Matematikos statistika "Vaikų batų dydžiai"" - Matematika - Prezentacija
Matematikos statistika apie vaikų batų dydžius. Prezentacija matematikos pamokai. Imtis-surinkti duomenys. Variacinė eilutė- surašomi visi duomenys didėjimo tvarka. Imtiems dydis-surinktų duomenų skaičius. Imties plotis-skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio imties duomenų. Mediana-imties variacinės eilutės vidurinysis skaičius, kai imties dydis nelyginis dviejų viduriniųjų skaičių. Aritmetinis vidurkis- kai imties dydis, lyginis skaičius. Vidurkis gaunamas duomenų sumą padalinti iš duomenų skaičiaus. Turint daug pasikartojančių duomenų, jų vaizdavimą ir skaičiavimą palengvina dažnių lentelė. Statistika nagrinėja kaip rinkti duomenis, juos analizuoti, daryti išvadas apie visumą.
Komentarų (1) Apimtis (10)Išsamiau »
"Marketingas. Reklama." - Kita - Diplominis
projektas apie "Reklamą". Relamos klasifikacija, Reklamos klasifikacija pagal turinį, Reklamos požymiai, Tarpdiscipliniškumas, Reklamos funkcijos, Epocha "iki marketingo": nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid., Masinių komunikacijų epocha: iki XX a. pr., Tyrimų epocha, Reklamos socialinės funkcijos, Reklamos ekonominės funkcijos, Komunikacijos procesas, IMK (integruotų marketingo komunikacijų sistema), IMK planavimo etapai, IMK modelis, Procesas, Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai: Iš viršaus į apačią, Iš apačios į viršų, Verslo plėtros koncepcijos reklama. Prekės ženklas, Prekės diferencijavimas, Svarbu sukurti ne kainą, o vertę. Google, Zara, Starbuck. Konkurencinė reklama. Reklamos kartojimas Marketingo faktoriai ir reklamos kartojimas, Reklamos žinutė ir kartojimų skaičius, Reklamos skleidimo priemonės ir kartojimų skaičius, ELM (panašumo į tiesą tikslinimo modelis) Elaboration Likelihood Model, Centrinis įtikinimo būdas, Periferinis įtikinimo būdas. Centrinis informacijos apdorojimas, ELM tyrimai, Kognityvinės reakcijos modelis, KA ir PA valdymas, Faktoriai, kurie lemia vartotojų motyvaciją ir gebėjimus apmąstyti reklamos turinįm Vartotojų poreikiai, Motyvai / poreikiai (pagal Maslow piramidę), Motyvai, Poreikių patenkinimo įvertinimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Prekių tyrimas, Rinkos tyrimas, Reklamos tyrimų laukas, Reklamos tyrimai, Vartotojų tyrimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Reklamos planavimas, Reklamos planas gali būti trijų lygių, Reklamos plane turi atsispindėti trys strategijos, Reklamos kampanijos laikas, Reklamos tikslai, Reklamos tikslas - pardavimų dydis arba pelnas, Tikslų nustatymas, Reklamos tikslai ir reklamos piramidė, Planavimas, Reklamos planavimas, Reklamos planavimas ir sprendimai, Rinkodaros planų rūšys, Informacijos vieta reklamoje, Informacijos reklamoje suvokimo procesas, Suvokimo problemos, Reklamos apgaulės ir klaidinimo tendencija, Pasąmonės reklama, Prekės ženklas kaip informacijos forma, Meninė, vaidinė informacija Kaip pvz kai nesilaikoma santykio, Reklamos informacija, Klaidinanti reklama, Kontraversiška reklama Lietuvoje ir pasaulyje. Pasirinktų pavyzdžių analizė. Reklamos etika, Reklamos personažai, Personažo naudojimo trūkumai. Kūrybos revoliucija: David Ogilvy, William Bernbach,Rosser Reeves, Appie in Spe. Reklamos kūryba, Reklamos verslo organizavimas, reklamos agentūraL struktūra ir veikla.
Komentarų (0) Apimtis (73)Išsamiau »
"Kontracepcija" - Medicina - Referatas
Kontraceptinis pleistras: Kas yra kontraceptinis pleistras? Kontraceptinio pleistro privalumai. Ką daryti, jei pleistras visiškai arba iš dalies atsiklijuotų? Ar dėl kontraceptinio pleistro nesutriks mano mėnesinių ciklas? 10 dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti prieš pradėdamos vartoti kontraceptinį pleistrą. Kontraceptinės tabletės: Privalumai. Trūkumai. Kontraceptinių tablečių sudėtis ir veikimo mechanizmas. Spiralės: Injekuojami progestinai. Sterilizacija: Moters sterilizacija. Vyro sterilizacija. Vyriškas prezervatyvas: Kam ir kada rekomenduotini vyriški prezervatyvai? Kaip naudotis vyriškais prezervatyvais?
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Juodoji mirtis. Maras." - Kita - Prezentacija
Power Point prezentacija apie buboninį marą XIVa., kitaip dar vadinamą Juodąją mirtimi. Kas yra juodoji mirtis. Kaip plito juodoji mirtis. Kas yra buboninis maras. Iš kur atkeliavo juodoji mirtis. Padariniai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Liudvikas Van Bethovenas " - Muzika - Konspektas
Liudvikas Van Bethovenas: Kūrybos bruožai, Kūriniai. Liudvikas Van Bethovenas (pakrikštytas 1770 m. gruodžio 17 d., mirė 1827 m. kovo 26 d.) - vokiečių klasikinės muzikos kompozitorius, žymi figūra muzikoje pereinamajame laikotarpyje tarp klasicizmo ir romantizmo epochų. Plačiai pripažįstamas kaip vienas iš didžiausių kompozitorių, jo kūryba įkvėpė daugelį vėlesnių kompozitorių, muzikantų ir klausytojų.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Organizacijų sociologija" - Vadyba - Špera
ORGANIZACIJOS KAIP TYRIMO OBJEKTAS SOCIALINĖS GRUPĖS ORGANIZACIJŲ TEORIJOS ORGANIZACIJA KAIP SOCIALINĖ GRUPĖ ORGANIZACIJOS KULTŪRA ŠIUOLAIKINĖS ORGANIZACIJOS FORMOS KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOSE ORGANIZACINIAI KONFLIKTAI SOCIALINĖ KONTROLĖ ORGANIZACIJOSE
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA LIETUVOJE" - Ekonomika - Referatas
MONOPOLIJOS FORMAVIMOSI ĮPATYBĖS NATŪRALIŲJŲ MONOPOLIJŲ REGULIAVIMAS MONOPOLIJOS VALSTYBINIAI REGULIAVIMO BŪDAI KAIP VALSTYBĖ REGULIUOJA MONOPOLIJAS ATSKIRUOSE RINKOS SEKTORIUOSE? a) Energetikos sektorius b) Šilumos tiekimo sektorius c) Gamtinių dujų ir naftos sektorius d) Branduolinė energetika e) Telekomunikacijų sektorius f) Transporto sektorius
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »
"Žana d'Ark" - Istorija - Referatas
Referatas apie Žana d'Ark. Ištrauka: "Žana d’Ark gimė Prancuzijoje, mažame Domremi kaimelyje, kai visur aplink siautėjo karas su anglais, vėliau pavadintas Šimtamečiu (1337 – 1453 m.). Žana žinojo apie karą nuo to laiko, kai prisiminė pati save. Karas buvo visur, nenumaldomas kaip likimas. Tarytum maras jis tuštino miestus ir kaimus, laukus pavertė kapinėmis, visur sėjo mirtį ir siaubą. Nuo pat vaikystės Žana ir kiti kaimelio gyventojai neretai slėpdavosi netoli buvusioje saloje nuo keliaujančių kareivių, kurie apiplėšinėdavo kaimus ir iš to gyveno..."
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Absoliutizmas" - Istorija - Konspektas
Lotynišku žodžiu absolutus vadinama tai, kas yra neribota, besąlygiška, nevaržoma, nepriklausoma. Kartais apie daug laimėjimų pasiekusį sportininką sakoma, kad jis yra absoliutus čempionas. Tačiau Europos istorijoje absoliutizmas – tai pirmiausia tam tikras valstybės valdymo būdas, kai visus valstybei svarbius sprendimus priima valstybės valdovas – monarchas (imperatorius ar karalius). Vadinamasis absoliutus monarchas už savo veiksmus ir sprendimus nėra niekam atskaitingas, išskyrus Dievą, kurio valia jis atsidūrė soste, ir, kaip Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, valdęs 1643–1715 metais, gali drąsiai sakyti, kad „valstybė – tai aš“.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Istorijos kryžiažodis 18a. Prancūzija" - Istorija - Namų darbas
Istorijos kryžiažodis 18a. Prancūzija 1. Kokia Prancūzija buvo monarchija XVIII a. pab.? 2. Prancūzijos luomas? 3. Kokie luomai 1789-05-05 d. pradėjo darbą? 4. Kokiu susirinkimu pasiskelbė 3 luomo atstovai? 5. Kokios tvirtovės šturmas vyko 1789-07-14 d.? 6. Ką steigė "žmogaus ir piliečio teisių deklaracija" ? 7. Su kuria valstybę kariavo Prancūzija ? 8. Kuo 1792m. Paskelbta Prancūzija? 9. Kaip vadinasi Liudvikui XVI atlikta egzekucija? 10. Kam priklausė valdžia pagal 1795 m. konstitucija? 11. Neribota, jokių įstatymų nevaržoma, pagrįsta jėga asmens ar grupes asmenų valdžia. Kas tai? 12. Kas buvo Napoleonas žygyje i Egiptą? 13. Kokį valdymą įtvirtino 1795m. Konstitucija ? 14. Iškilmingas pareiškimas svarbiu klausimu. Kas tai? 15. Kiek narių sudarė Direktoriją? 16. Koks ordinas buvo panaikintas Prancūzijoje 1773m. ? 17. kokia mokykla buvo paskelbtas Vilniaus universitetas 1781m.? 18. Kas davė gerą raštinį šaltinį apie Lietuvos gyventojus 18 amžiuje?
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Viešasis administravimas" - Kita - Špera
Viešasis administravimas. Špera - konspektas. 1. Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politin požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? 2. Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriausfunkcijosreguliavimas,perskirstymas,paskirstymas,institucijų formavimas,paslaugų teikimas? 3. Viešosios gėrybės 4. Kokias problemas nagrinėjo viešojo admin. klasikai? viešojo ad raida 5. Gulickas 6. Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo JAV viešojo administravimo? 7. Kaip nuo 18a. liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? 8. Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir “naujosios dešinės” valstybės teorijose? 9. Kaip plėtojosi “gerovės valstybė” įvairiose šalyse nuo 19a. ir kokie yra skirtingi “gerovės valstybės” modeliai? 10. Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. 11. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. 12. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? 13. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. 14. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. 15. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. 16. (Turime) aptarkite viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priezžiūros, kultūros, sporto ir kt. teikimą Lietuvoje. 17. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. 18. aptarkite NVO teisinį reglamentavimą Lietuvoje. 19. kokios yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? 20. Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? 21.(turime) kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžios Lietuvoje? 22. (turime) Apibūdinkite savivaldybių valdymo institucijas Lietuvoje, jų sandarą ir įgaliojimus (tarybą, valdybą, merą) 23. (turime) kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1990m.? 24. Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? 25. Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? 26. Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? 27. Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? 28. Aptarti skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus – veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą ir teisingumą. 29. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? 30. Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? 31. Kaip viešąsias organizacijas aiškina žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės(kontigencinės)teorijos? 32. Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose? 33. Aptarti viešųjų organizacijų personalo valdymo etapus? 34. Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. 35. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? 36. Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? 37. Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? 38. Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? 39. Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? 40. Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir “naujojo viešojo administravimo” sampratą. 41. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos vieš.admin?
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Kaip sukurti savo verslą" - Ekonomika - Referatas
Labai trumpas, mokyklinio lygio darbas, Kaip sukurti savo verslą. (Veiksmų planas, sąmata, eiga, ar šis verslas pelningas).
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Poreikio augimo dėsnis" - Ekonomika - Referatas
Poreikio augimo dėsnis iš esmės. Ištrauka: Taigi, poreikiams eksponentiškai augant, formuojasi vis sudėtingesni visuomeniniai santykiai, formuodami naujus socialinius, politinius, bei ekonominius modelius, primenančius sistemos variacijas ieškant optimalaus harmonijos taško. Ir nors filosofų, ekonomistų teorijos pildė vis ilgėjančias knygų lentynas, joks ekonominės teorijos pasiūlytas modelis ilgiau neužsibuvo, negalėdamas atlaikyti poreikio varomosios jėgos. Todėl ekonomistų teorijos lieka knygose, kaip trumpalaikio įvykio prognozės.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai" - Ekonomika - Referatas
Darbas apie Lietuvos ir Norvegijos ryšius: Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai; Kaip vertinamos Norvegijos investicijos į Lietuvą; Lietuviai Norvegijoje; Turizmas;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Socialinis teisingumas, socialinė gerovė ir socialinė atsakomybė" - Ekonomika - Kursinis darbas
Socialinis teisingumas, socialinis teisingumas ir demokratija. Socialinė atsakomybė, organizacijos socialinės atsakomybės istorijos raida, socialinės atsakomybės lygiai - kaip suprantama socialinė atsakomybė, organizacijos socialinės atsakomybės prieštaravimai. Socialinė gerovė, socialinė parama ir gerovės valstybės forma, gerovės valstybės teorija, Britanijos gerovės valstybės atsiradimas, reformuojant gerovės valstybę.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Rusiški suvenyrai" - Rusų kalba - Referatas
Referatas apie Rusiškus suvenyrus ir Rusijai būdingus daiktus, kaip pvž "Matrioška", "Samavaras" ir pnš.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Ispanijos ekonominė analizė" - Ekonomika - Analizė
Ispanijos ekonominė analizė, krašto istorija, gyventojai, ūkis, ekonomika, valiuta, ryšiai su Lietuva, Lietuvos prekyba su Ispanija, Lietuvos eksportas į Ispaniją. Įvadas: Tai labai savitas ir įdomus kraštas, užimantis 5/6 Pirėnų pusiasalio. Kaip ir Portugalija, Ispanija įsikūrusi toliausiai vakaruose esančioje Europos žemyno dalyje. Šiaurės rytuose ši šalis Pirėnų kalnagūbriais ribojasi su Prancūzija ir Andora, pietuose - su Gibraltaru, o vakaruose - su Portugalija. Šiaurėje ir pietuose Ispaniją skalauja Atlanto vandenynas, o pietryčiuose - Viduržemio jūra. Ispanijai priklauso Balearų ir Pitiusų salynai Viduržemio jūroje ir Kanarų salos Atlante.Iš vakarų į rytus Ispanija nutįsusi apie 1000 km, o iš šiaurės į pietus - maždaug 840 km
Komentarų (0) Apimtis (17)Išsamiau »
"Logika" - Filosofija - Prezentacija
Logikos apibrėžimas, Logikos mokslas, Logikos ryšys su kitais mokslais, Prasmingumo jutimas, Teisingumo ir klaidingumo jutimas, Suvokimas, Vaizdiniai, Eksperimentas suvokimo ir vaizdinių palyginimui, Kaip vyksta pažinimo procesas?, Atmintis, Mąstymas, Sąvoka, Samprotavimas.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Etikos referatas "Laisvė"" - Etika - Referatas
Kas yra laisve? Kaip ją suprantame? "Laisvė yra subjekto galimybė nevaržomai, savo nuožiūra elgtis bei veikti." "Bendru požiūriu laisvę galima priskirti gamtos dėsniui, kuris persmelkia visas gyvenimo puses. Mes matome, kad gyvūnai nelaisvėje kenčia. Ir tai liudija, kad gamta nesutinka su jokio sutvėrimo pavergimu. Ir neatsitiktinai žmonija šimtmečius kariavo, kol nepasiekė tam tikro asmens laisvės lygio."
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Ir taip ramu, ir tai galbūt prasmė" - Etika - Referatas
Kodėl ir kam gyveni, kodėl verta gyventi? Kaip žmones supranta gyvenimo esmę? Kas yra gyvenimo prasmė ir kam ji reikalinga?
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Pagonys" - Religija - Referatas
Trumpai ir aiškiai apie Pagonybę ir Pagonis. Klausimai apie Pagonis į kuriuos atsakymus rasti sunku, Baltai ir pagonybė, Pagonybė literatūroje. "Pagonys – monoteistinių Judaizmo, Krikščionybės ir Islamo religijų atstovų naudojamas terminas, apibūdinantis senųjų religijų, paprastai politeistinių, atstovus. Paprastai pagonimis vadinami senųjų Europos religijų atstovai, o Afrikos ir kitų ankstyvųjų religijų atstovai apibūdinami kaip animistai pagal jų tikėjimą."
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »