Paieška » darbsas

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Operacinės sistemos" - Informatika - Konspektas
Operacinės sistemos, žmogaus santykis su operacine sistema, vartotojų sąsajos, daugiaprogramiškumas, operacinė sistema DOS. Įžanga: Operacinės sistema – tai programų rinkinys, kuris organizuoja vartotojo darbą su kompiuteriu: valdo įvairių jo įrenginių darbą, kontroliuoja programų vykdymą. Daugelyje asmeninių kompiuterių nuo seno buvo vartojama operacinė sistema DOS. Tačiau dirbant su ja reikia žinoti nemažai įvairių komandų. Todėl buvo sukurtos vartotojui patogesnės sąsajos. Ypač šiuo metu mėgstamos grafinės sąsajos, pavyzdžiui, „Windows“.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Komenskio Logo" - Informatika - Konspektas
Logo – universali mokymosi programa, pagrindinis „Komenskio Logo“ langas, komandos. Logo kalba. Jos tikslas – išmokyti naudotis kompiuteriu, kūrybiškai taikyti naujausias programavimo kalbų idėjas. Todėl Logo nėra įprasta programavimo kalba. Ji keičiasi drauge su kompiuterių programine įranga, nuolat atsižvelgiama į naujai atsiradusius reiškinius ar sampratas. Lietuvos mokykloms turime dvi Logo sistemas: „LogoWriter“, skirtą darbui DOS aplinkoje, ir „Komenskio logo“ – „Windows“ operacinei sistemai. Pastarąją panagrinėsime išsamiau
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Kompiuterių virusai" - Informatika - Konspektas
Kompiuterių virusai, viruso samprata, virusų atsiradimas, viruso veikimas, virusų klasifikacija, kaip apsisaugoti nuo virusų. Įžanga: Kompiuterių virusai – specialios programos, kurios stengiasi sutrikdyti kompiuterio darbą arba bent iškrėsti vienokius ar kitokius pokštus. Virusų yra daug ir visokiausių, jie įvairiai klasifikuojami, registruojami, aprašomos jų veikimo pasekmės. Virusams kuriamos juos neutralizuojančios priemonės – antivirusinės programos. Virusai gali pridaryti rimtų bėdų, todėl reikia nuolat būti budriems ir taikyti apsisaugojimo nuo virusų priemones.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Kompiuterių tinklų pagrindai" - Informatika - Konspektas
Kompiuterių tinklai, tinklų jungimo būdai, vietinis tinklas, elektroninis paštas, voratinklis. Įžanga: Sukūrus kompiuterį, vis daugėjo jo panaudojimo sričių. Kiekviena įstaiga prisitaikė jį saviems darbams. Atsirado poreikis keistis informacija, t. y. informaciją iš vieno kompiuterio perkelti į kitą. Imta galvoti apie kompiuterių sujungimą – šitaip atsirado kompiuterių tinklai, kurie dabar driekiasi po visą pasaulį.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Operacinė sistema - DOS" - Informatika - Konspektas
Darbas su operacine sistema MS - DOS, pagrindinės operacinės sistemos MS - DOS komandos, dažniausiai sutinkami failų vardų plėtiniai ir jų paaiškinimas.
Komentarų (1) Apimtis (32)Išsamiau »
"Algoritmų kūrimas ir analizė. Kruskalo algoritmas" - Informatika - Laboratorinis darbas
Algoritmų kūrimo ir analizės Laboratorinio darbo Nr.5 ataskaita. Užduotis: Reikia realizuoti Kruskalo algoritmą, kai duomenų struktūra masyvas. Atlikti tyrimus fiksuojant laikus ir operacijų skaičių. Tam paimti penkis taškus.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Informacinės technologijos keičia visuomenę" - Informatika - Prezentacija
Elektroninė valdžia; elektroninis verslas; elektroninis mokymas; elektroninė sveikatos apsauga; elektroninis darbas; elektroninė aplinkosauga; elektroninis žemės ūkis; elektroninis mokslas.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Druskų hidrolizė" - Chemija - Laboratorinis darbas
Laboratorinis chemijos darbas apie druskų hidrolizę studentams. Druskų hidrolizės pokytis. Temperatūros įtaka drukų hidrolizei.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Darbas ir galia" - Fizika - Konspektas
Klausimai su atsakymais iš temos darbas ir galia.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Senovės Graikija" - Istorija - Referatas
Geografinė padėtis - balkanų pusiasalis. GRAIKŲ KULTŪRA: Architektūra Mokslininkai: Archimedas, Pitagoras, Herodotas, Hipokratas. Filosofai: Demokritas, Talis, Sokratas, Platonas, Aristotelis. Olimpinės žaidynės. Teatras. Literatūra: Hesiodo poemos ?Teogonija", "Darbai ir Dienos". Technika, raštas. DIEVAI: Dzeusas, Afroditė, Atėnė, Poseidonas, Tichė, Artemidė, Nikė, Hadas, Hermis, Hera, Temidė, Hefaistas, Demetra, Gaja, Dionisas, Moiros, Apolonas. Didžioji graikų kolonizacija. Graikų - persų karai: Maratono mūšis, Mūšis prie Termopilių, Salamino jūrų mūšis. Delo sąjunga.
Komentarų (1) Apimtis (5)Išsamiau »
"Jonavos istorija" - Istorija - Referatas
Rašto darbas apie Jonavą (Istorinė charakteristika, Įsikūrimas, Padėties kitimas praeityje, Istorija, AB "Achema").
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Europos Sajungos istorija" - Istorija - Namų darbas
Europos Sąjungos istorija nuo susikūrimo iki šių laikų. --- Taiki Europa – bendradarbiavimo pradžia. Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis. Auganti Bendrija – pirmoji plėtra. Besikeičiantis Europos veidas – Berlyno sienos griūtis. Europa be sienų. Tolesnė plėtra naujajame dešimtmetyje. Europos Sąjungos simboliai: Europos vėliava. Europos himnas. Gegužės 9-oji – Europos diena.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Elektronų judėjimo tyrimas Bušo metodu" - Fizika - Tyrimas
Darbo tikslas: Eelektrono specifinio krūvio nustatymas magnetinio fokusavimo, arba Bušo, metodu.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Fizikos paruoštukė (špera)" - Fizika - Špera
Fizikos formulių rinkinys - špera: Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika, Slenkamojo judėjimo lygtys, Materialiojo taško pagreitis kreivaeigio judėjimo atveju, Materialaus taško kampinis greitis ir pagreitis ( momentiniai), Slenkamojo judėjimo dinamika Materialiojo taško judesio kiekis yra vektorius, Tai judesio kiekio tvermės dėsnis. Sukamojo judėjimo dinamika Materialaus taško judesio kiekio (impulso) momentas nejudančio taško atžvilgiu, Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis, Kūno judesio kiekio momento tvermės dėsnis, Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu, Heigenso ir Šteinerio teorema, Besisukančio kūno kinetinė energija, Mechaninė energija: Potencialinių jėgų laukai, Kintamosios jėgos darbas, Mechaninės energijos tvermės dėsnis konservatyviai sistemai, Visuotinės traukos (gravitacijos) dėsnis, Skysčių mechanika: Slėgis nejudančiame skystyje, Archimedo jėga, Bernulio lygtis (idealiam skysčiui), Sysčio tolydumo lygtis, Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas, Papildomas slėgimas po iškreivintu sferiniu paviršiumi, Svyravimai ir bangos: Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Harmoningai svyruojančio išilgai ašies Os kūno greičio ir pagreičio projekcijos į šią ašį, Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Logaritminis slopinimo dekrementas, Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys, Svyravimų amplitudės maksimumas stebimas esant rezonansiniam dažniui, Vienmatės plokščios bangos lygtis, sklindančios išilgai ašies, Stovinčios bangos lygtis, MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA: Idealiųjų dujų būsenos lygtis, Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis, Bet kokios masės m idealiųjų dujų vidinė energija, Termodinamikos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis, Antrojo termodinamikos dėsnio bendroji išraiška, Realiosios dujos, Van der Valso lygtis vienam moliui, ELEKTROMAGNETIZMAS: Kulono dėsnis, Elektrinio lauko stipris, Gauso teorema, Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos kuriamo lauko stipris, Elektrostatinio lauko taško potencialas, Jėgos atliekamas darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke, Potencialo ryšys su lauko stipriu, Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke: Dielektriko poliarizacijos vektorius (poliarizuotumas), Izotropinių dielektrikų atveju, Elektrostatinio lauko stipris dielektrike, Gauso teorema dielektrikui, Laidininko elektrinė talpa, Kondensatoriaus talpa, Plokščiojo kondensatoriaus talpa, Nuolatinė elektros srovė. Srovės stipris, Srovės tankio vektorius, Pro bet kokio ploto S paviršių tekantis srovės stipris, Omo dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Džaulio – Lenco dėsnis diferencialinėje išraiškoje, Magnetinis laukas: Magnetinės indukcijos modulis, Magnetinio lauko stipris, Bio ir Savaro dėsnis, Ampero jėga, Pilnutinis srovės dėsnis, Lorenco jėga, Gauso teorema magnetiniam laukui, indukcijos srautas, Elektromagnetinė indukcija: Faradėjaus dėsnis – pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis, Surištasis srautas, Saviindukcijos elektrovaros jėga, Magnetinio lauko energija, Magnetinis laukas medžiagoje: Kūno įmagnetinimo laipsnį nusako įmagnetėjimas.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai" - Fizika - Referatas
Energija. Pastoviosios ir kintamosios jėgos darbas, Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis, Centrinių jėgų laukas. Konservatyviosios jėgos, Keplerio ir visuotinės traukos dėsniai. Žemės gravitacinis laukas. Jo stipris ir potencialas, Jėgos ir potencinės energijos sąryšis, Kūnų judėjimas gravitaciniame lauke.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr.20 Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Su kontroliniu klausimu atsakymais. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga ir skaičiavimai. --- Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės: dielektriko šiluminio laidumo koeficiento matavimo kalorimetriniu metodu įrenginys, dielektriko plokštelė, slankmatis, sekundometras, menzūra.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Slydimo trinties koeficiento matavimas" - Fizika - Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas: Slydimo trinties koeficiento matavimas. Tikslas: remiantis formule, rasti medine liniuote slystančio tašelio trinties koeficientą. Priemonės: 1) medinis tašelis ; 2) medinė liniuotė ; 3) svarmenų rinkinys.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Matematikos didaktika" - Matematika - Referatas
Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos. Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui. Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje. Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai. Matematikos vadovėlis. Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata. Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas. Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata. Mokslinio pažinimo metodai. Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis mąstymas. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis komunikavimas. Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas. Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas. Matematikos mokymo metodai ir formos.
Komentarų (0) Apimtis (36)Išsamiau »
"Duomenų registravimas" - Matematika - Namų darbas
Batų dydžių analizė ir duomenų registravimas. 8 klasės namų darbas.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Snukerio taisyklės (Snooker Rules)" - Kita - Referatas
Darbas, kuriame išdėstytos stalo žaidimo "Snukerio" taisyklės.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Bendroji fototechnika" - Kita - Laboratorinis darbas
Bendrosios fototechnikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1 - Negatyvų apdorojimo technologija. Laboratorinis darbas Nr. 2 - Kontaktinis nuotraukų spausdinimas. Laboratorinis darbas Nr. 3 - Nuotraukų spausdinimas projekciniu būdu. Laboratorinis darbas Nr. 4 - Ekspozicijos pokyčių įvertinimas. Laboratorinis darbas NR. 5 - Objekto fotografavimas skirtingo židinio nuotolio objektyvais. Laboratorinis darbas Nr. 6 - Objekto fotografavimas skirtingo židinio nuotolio objektyvais išlaikant mastelį.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Žemėtvarka" - Kita - Špera
Žemėtvarkos špera, skirta LŽŪU studentams. Žemėtvarkos terminų žodynas LIETUVOS ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMDIRBYSTĖS VYSTYMASIS. PAVELDIMOS ŽEMĖS NAUDOJIMO FORMAVIMAS. FEODALINIO ŽEMĖS VALDYMO FORMAVIMAS. 11–12 a. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS. BAŽNYTINĖ ŽEMĖVALDA. LATIFUNDIJA. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS PRIVILEGIJOS BAJORAMS. VELDAMAI (valstiečių atidavinė-jimas bajorams). ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS IŠVAKARĖSE. ŽEMĖS SANTYKIAI VALAKŲ REFORMOS METU. ŽEMĖS SANTYKIAI LIETUVAI ESANT CARINĖS RUSIJOS SUDĖTYJE. ŽEMĖS SANTYKIAI IR ŽEMĖTVARKOS DARBAI LIETUVOJE 1918 – 1939 METAIS. ŽEMĖS SANTYKIAI 1940 – 1948 METAIS. ŽEMĖTVARKA ŽŪ KOLEKTYVIZACIJOS METU. 1960–1990 M ŽEMĖTVARKOS DARBAI. POSOVIETINĖ ŽEMĖS REFORMA (NUO 1991m.). UŽSIENIO ŠALIŲ ŽEMĖS SANTYKIŲ IR ŽEMĖS REFORMŲ APŽVALGA. ŽEMĖTVARKOS PRINCIPAI Specialiosios žemės jų naudojimo sąlygos VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIEŽIŪRA
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"ERGONOMIKA. Sekretorės ir vadovo kabinetų įrengimas" - Kita - Namų darbas
Sekretorės ir vadovo kabinetų įrengimas. Trumpas projektuojamos patalpos aprašymas. Darbo priemonių pasirinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinka.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Siurrealizmas" - Dailė - Referatas
Siurrealizmas - (pranc. surrealisme - sur – virš + realizmas), superrealizmas, 20 a. modernistinės dailės kryptis. Siurrealizmas kilo Prancūzijoje 3-jame 20 a. dešimtmetyje. Darbas su iliustracijomis ir aprašymais.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Stareginis Organizacijų Valdymas" - Vadyba - Referatas
Darbas strateginio organizacijų valdymo tema "strategijos įgyvendinimo procesas": Organizacijos tikslai: strateginiai ir finansiniai. Stretegijos įgyvendinimo proceso sudėtis: Strategijos įgyvendinamumo analizė, Strategijos įgyvendinimo programos, Užduočių rengimas ir komunikacija, Išteklių paskirstymas, Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūra ir strategijos įgyvendinimas: Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys, Dvipusis strategijos ir struktūros ryšys, Mintzberg’o konfigūracijos, Organizacijos struktūros tipai, Organizacijos struktūros projektavimas, Personalo parinkimas ir skatinimas.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »