Paieška » apie sawe

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Ignalinos AE energetika ir ekologija" - Fizika - Referatas
Referatas apie Ignalinos atominės elektrinės istoriją, Iganlinos AE poveikis gamtai.
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Šiluminis spinduliavimas" - Fizika - Referatas
Referatas apie Šiluminį spinduliavimą, forumlės, šiluminio spinduliavimo tyrimas.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Saugomos teritorijos, rezervatai, nacionaliniai parkai, draustiniai" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie valstybės saugomas teritorijas Lietuvoje. Rezervatai, draustiniai, nacionaliai parkai ir t.t.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Galilėjo Galilėjus" - Fizika - Referatas
Referatas apie mokslininką Galileo Galilei (Galilėjas Galilėjus; gimė 1564 Pizoje – mirė 1642 Florencijoje) - italų astronomas, matematikas, filosofas ir fizikas.
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"What the Bleep Do We Know!?" - Fizika - Referatas
Fizikos referatas apie visatą ir mūsų supratimą apie ją. Anglų kalba.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Elektrostatika" - Fizika - Prezentacija
Prezentacija apie elektrostatika. Elektrostatika, Elektroskopas, Elektros krūvis, Elektros krūvio tvermės dėsnis, Elementarūs krūviai, Elektros, Krūvio savybės, Atomo krūvis, Kūnų įsielektrinimas, Jėgų linijos, Elektrinis laukas, Laidininkai ir dielektrikai, Kondensatoriai, Kondensatoriaus elektrinė talpa, Plokščiasis kondensatorius, Kulono jėga, Elektrostatinis potencialas.
Komentarų (0) Apimtis (16)Išsamiau »
"Garo mašina" - Fizika - Referatas
Referatas tema "Garo mašina". Labai trumpas referatas apie garo mašiną bei jo išradėją Džeimsą Vatą.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Terminų bei savokų klimė" - Matematika - Referatas
Terminų bei savokų klimė, kai kurių terminų ir sąvokų kilmė, apie trikampius, apie lygiašonį trikampį. Talis Miletietis, apie trikampio kampų sumą, atkarpų skaičiavimas XVII - XVIIIa. , Euklido ,,Pradmenų” aksiomos, dvisieniai ir daugiasieniai kampai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Apie matematikus" - Matematika - Referatas
Etiudai apie pasaulio matematikus, Archimedas, Leonardas Oileris, Nikolajus Lobaeevskis.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Matematikos statistika "Vaikų batų dydžiai"" - Matematika - Prezentacija
Matematikos statistika apie vaikų batų dydžius. Prezentacija matematikos pamokai. Imtis-surinkti duomenys. Variacinė eilutė- surašomi visi duomenys didėjimo tvarka. Imtiems dydis-surinktų duomenų skaičius. Imties plotis-skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio imties duomenų. Mediana-imties variacinės eilutės vidurinysis skaičius, kai imties dydis nelyginis dviejų viduriniųjų skaičių. Aritmetinis vidurkis- kai imties dydis, lyginis skaičius. Vidurkis gaunamas duomenų sumą padalinti iš duomenų skaičiaus. Turint daug pasikartojančių duomenų, jų vaizdavimą ir skaičiavimą palengvina dažnių lentelė. Statistika nagrinėja kaip rinkti duomenis, juos analizuoti, daryti išvadas apie visumą.
Komentarų (1) Apimtis (10)Išsamiau »
"Matematikos didaktika" - Matematika - Referatas
Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos. Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui. Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje. Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai. Matematikos vadovėlis. Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata. Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas. Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata. Mokslinio pažinimo metodai. Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis mąstymas. Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai. Matematinis komunikavimas. Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas. Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas. Matematikos mokymo metodai ir formos.
Komentarų (0) Apimtis (36)Išsamiau »
"Pitagoro Teorema" - Matematika - Referatas
Pitagoro teorema. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio įžambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai. Senovės Graikų mokslininkas Pitagoras Samietis. Trumpai apie Pitagorą.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Saugus vairavimas žiemą" - Kita - Referatas
Teorija apie saugų vairavimą žiemos metu. Svarbiausia - geros padangos. Varomu priekiu - lengviau. Svarbus sukibimas su keliu. Jei automobilis pradeda slysti. Artėjant posūkiui. Rankinis nereikalingas.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Marketingas. Reklama." - Kita - Diplominis
projektas apie "Reklamą". Relamos klasifikacija, Reklamos klasifikacija pagal turinį, Reklamos požymiai, Tarpdiscipliniškumas, Reklamos funkcijos, Epocha "iki marketingo": nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid., Masinių komunikacijų epocha: iki XX a. pr., Tyrimų epocha, Reklamos socialinės funkcijos, Reklamos ekonominės funkcijos, Komunikacijos procesas, IMK (integruotų marketingo komunikacijų sistema), IMK planavimo etapai, IMK modelis, Procesas, Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai: Iš viršaus į apačią, Iš apačios į viršų, Verslo plėtros koncepcijos reklama. Prekės ženklas, Prekės diferencijavimas, Svarbu sukurti ne kainą, o vertę. Google, Zara, Starbuck. Konkurencinė reklama. Reklamos kartojimas Marketingo faktoriai ir reklamos kartojimas, Reklamos žinutė ir kartojimų skaičius, Reklamos skleidimo priemonės ir kartojimų skaičius, ELM (panašumo į tiesą tikslinimo modelis) Elaboration Likelihood Model, Centrinis įtikinimo būdas, Periferinis įtikinimo būdas. Centrinis informacijos apdorojimas, ELM tyrimai, Kognityvinės reakcijos modelis, KA ir PA valdymas, Faktoriai, kurie lemia vartotojų motyvaciją ir gebėjimus apmąstyti reklamos turinįm Vartotojų poreikiai, Motyvai / poreikiai (pagal Maslow piramidę), Motyvai, Poreikių patenkinimo įvertinimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Prekių tyrimas, Rinkos tyrimas, Reklamos tyrimų laukas, Reklamos tyrimai, Vartotojų tyrimas, Vartotojų grupių ir rinkos segmentų nustatymas, Reklamos planavimas, Reklamos planas gali būti trijų lygių, Reklamos plane turi atsispindėti trys strategijos, Reklamos kampanijos laikas, Reklamos tikslai, Reklamos tikslas - pardavimų dydis arba pelnas, Tikslų nustatymas, Reklamos tikslai ir reklamos piramidė, Planavimas, Reklamos planavimas, Reklamos planavimas ir sprendimai, Rinkodaros planų rūšys, Informacijos vieta reklamoje, Informacijos reklamoje suvokimo procesas, Suvokimo problemos, Reklamos apgaulės ir klaidinimo tendencija, Pasąmonės reklama, Prekės ženklas kaip informacijos forma, Meninė, vaidinė informacija Kaip pvz kai nesilaikoma santykio, Reklamos informacija, Klaidinanti reklama, Kontraversiška reklama Lietuvoje ir pasaulyje. Pasirinktų pavyzdžių analizė. Reklamos etika, Reklamos personažai, Personažo naudojimo trūkumai. Kūrybos revoliucija: David Ogilvy, William Bernbach,Rosser Reeves, Appie in Spe. Reklamos kūryba, Reklamos verslo organizavimas, reklamos agentūraL struktūra ir veikla.
Komentarų (0) Apimtis (73)Išsamiau »
"Juodoji mirtis. Maras." - Kita - Prezentacija
Power Point prezentacija apie buboninį marą XIVa., kitaip dar vadinamą Juodąją mirtimi. Kas yra juodoji mirtis. Kaip plito juodoji mirtis. Kas yra buboninis maras. Iš kur atkeliavo juodoji mirtis. Padariniai.
Komentarų (0) Apimtis (11)Išsamiau »
"Kvepalai" - Kita - Prezentacija
Kvepalų istorija, mados, sudėtis, reklamos. Kvepalų klasifikacija. Kvepalų sandara. Kvepalų naudojimas. Kvepalų mados. Populiariausi kvepalai pasaulyje. Žymių žmonių mintys apie kvepalus.
Komentarų (0) Apimtis (20)Išsamiau »
"Ignalina" - Istorija - Referatas
Apie Ignaliną. Ignalina yra Lenkijos šiaurės rytuose, 120 m. virš jūros lygio, 7 km. nuo Lidzbarko Varminskio. Čia daug kalvų, kurios liko nuo paskutinio ledynų laikotarpio. Šalia Ignalinos daug miškų, gyvena daug dailininkų, todėl šiame krašte galime pamatyti įvairias medžio skulptūras....
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"XXa. muzika" - Muzika - Konspektas
Konspektas apie dvidešimtojo amžiaus muziką.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Eminemas (Eminem) : Marshall Mathers III" - Muzika - Referatas
Trumpas referatas apie Eminemą: Eminem albumai, 8 Mylia, Žmona Kim, Insidentas, Sukrėtimas, Vėl vedybos, Priklausomybė, Atšauktos gastrolės
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Vargonai" - Muzika - Referatas
Referatas apie vargonus ir viską kas susiję su jais. Vargonai. Kompozitoriai. Vargonai Lietuvoje. (8 klasės lygyje)
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Linkink Park" - Muzika - Referatas
Referatas apie Linkink Park. Grupės Linkink Park istorija. Pirmoji sėkmės banga. Meteora. Kiti projektai. Grupės atkūrimas. Dabartiniai grupės nariai.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"REALIZMAS. ŽYMIAUSI JO MENININKAI" - Dailė - Referatas
Dailės referatas apie realizmą ir žymiausius jos menininkus. Gustavas Kurbė, Onorė Domjė.
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Vitražas. Stained glass." - Dailė - Referatas
Referatas apie vitražus anglų kalba. Turinys: Stained glass history, Stained glass in Lithuania, Technological part, How to make stained glass, Commonly about stained glass, Dictionary,
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Medinės dėžutės" - Dailė - Prezentacija
Prezentacija dailės pamokai, parengta Power Point prezentacija apie medines dėžutes. Yra brėžinys.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Rinkodaros kursinis apie "Sarmą"" - Vadyba - Kursinis darbas
Rinkodaros teorijos analizė ir kosmetikos parduotuvių tinklo "Sarma" marketingo analizė. TEORINĖ DALIS Marketingo aplinkos samprata Marketingo kompleksas Konkurencija Rinkos samprata Tikslinė rinka, segmentavimas, pozicionavimas APRAŠOMOJI DALIS Kompanijos istorija Teikiamos prekės, paslaugos (dabartinė situacija) Finansiniai duomenys (pardavimai, parduotuvių skaičius, dinamika) Vizija, misija, šūkis, vertybės ANALITINĖ DALIS „Sarmos“ makroaplinka „Sarmos“ mikroaplinka „Sarmos“ konkurentai Strateginiai marketingo sprendimai „Sarmos“ marketingo kompleksas Rėmimas MARKETINGO TYRIMAS: „SARMOS“ APTARNAVIMAS Tyrimo aprašymas Tyrimo eiga Tyrimo išvados M.E.S. NUOMONĖ Stipriosios ir silpnosios marketingo komunikacijos vietos Praktinės rekomendacijos IŠVADOS
Komentarų (0) Apimtis (32)Išsamiau »