Paieška » apie knyga

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Kategoriją, Vertinimą, Apimtį
"Įmonė ir jos logotipas: Kaimo sodyba ,,SAGARDAS‘‘" - Vadyba - Namų darbas
Trumpas namų darbas apie įmonę. Įvadas; Apie sodybą; Teikiamos paslaugos; Įmonės valdymas; Kainoraštis; Kita informacija.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Atomo sandara" - Chemija - Prezentacija
Prezentacija "Atomo sandara": Kas tas atomas?; Iš ko jis sudarytas?; Atomas turi masę?; Kiek yra atomų?; Atominis skaičius?; Smulkiau apie elektroną; Smulkiau apie protoną.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Sidabras" - Chemija - Referatas
Referatas apie sidabrą, jo savybes ir panaudojimą.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Senosios Lietuvių literatūros konspektai" - Lietuvių kalba - Konspektas
Literatūros istorijos periodizacijos principai: Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai (Renesansas, Barokas, Apšvieta). Viduramžių raštija apie Lietuvą.. Pirmieji Lietuvos raštijos paminklai, karaliaus Mindaugo raštinės dokumentai. Rašomosios kalbos samprata. Epistolinė raštija: Gedimino laiškai. Vytauto laiškai. Lietuvos krikštas ir jo įtaka raštijos plėtotei. Ankstyvieji Lietuvos metraščiai. Vytauto “Skundas prieš Jogailą”. Lietuviški poteriai. Lietuvos metrika. Naujųjų laikų samprata. Renesansas. Išsilavinusio žmogaus idealas ir kultūrinės Lietuvos situacija XV-XVI a. sankirtoje. Pirmosios Lietuvos spausdintos knygos. Katalikiškoji Lietuvos literatūra iki Reformacijos ir jos idėjos. Jonas Vislicietis, Erazmas Vitelijus, Mikalojus Husovianas. Pirmoji Lietuvos spaustuvė ir jos knygos: P. Skoryna. Ankstyvoji Renesanso istoriografija: Bychoveco kronika. Politinė polemika: Albertas Goštautas. Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacija Rytų Prūsijoje. Abraomas Kulvietis ir jo „Tikėjimo išpažinimas“. Reformacija pasaulyje. Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškoji Reformacijos literatūra. Stanislovas Rapolionis. Venclovas Agripa. Mikalojaus Radvilo Juodojo Brastos spaustuvė ir joje išleistų knygų lenkų kalba pobūdis. Bažnytinės raštijos žanrai. Martynas Mažvydas ir pirmosios lietuviškos knygos. Mažvydo laiškai. Mažvydo raštų bendradarbiai. Reformacijos politinė polemika Lietuvos DK. Venclovo Mykalojaičio (Mykolo Lietuvio) traktatas „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“. Radvilų kultūrinė mecenatystė ir literatūrinė šlovė: XVI a. herojinė poema. Pranciškuas Gradauskas, Elijas Piligrimovijus, Andrius Rimša, Jonas Radvanas. Herojus Renesanso literatūrinėse kalbose. Katalikų Bažnyčios reforma ir kultūriniai pokyčiai. Jėzuitai Lietuvoje. Vilniaus universiteto reikšmė. Katalikiškoji potridentinė literatūra. Polemika su evangelikais: Petras Skarga, Andrius Jurgevičius. Augustino Rotundo „Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“. Pirmoji lietuviška knyga Lietuvos DK Mikalojus Daukša. Motiejus Stryjkovskis ir jo darbai. Renesanso istorijos pobūdis ir isoriografinė reikšmė. Istorija ir litartūra. Lietuviškosios kalvinistų literatūros atsiradimas XVI a. pab. Merkelio Petkevičiaus „Katekizmas“. Kalvinistų bažnytinės giesmės. Jokūbas Morkūnas. Prūsų Lietuvos liuteronų bažnytinės giesmės XVI a. Jonas Bretkūnas. Bretkūno „Postilė“ – pirmas originalus lietuviškos prozos paminklas. „Postilės“ žmogaus ir liuteroniškos pasaulėvokos principai. Pirmoji lietuviška Biblija. Simono Vaišnoro „Žemčiūga teologiška“. Baroko epochos bruožai ir meninio vaizdavimo principai. Barokas Lietuvoje. Baroko asmens savirefleksija. Memuaristika, autobiografija, kelionių aprašymai. Mikalojaus Radvilo Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ ir Teodoro Jevlašauskio „Atsiminimai“, Teodoro Bilevičiaus „Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis“. Konstantinas Sirvydas – lietuviškojo Baroko klasikas. Sirvydo postilė „Punktai sakymų“ ir katalikiškoji XVII a. mintis. Sirvydo lietuvių kalbos žodynas. Jonas Jaknavičius. Lietuviškos Biblijos vertimų apžvalga. Baroko istoriografijos savitumas: Albertas Vijūkas Kojelavičius, Kojelavičiaus „Lietuvos istorija“ ir kiti istorijos darbai. JĖZUITŲ MOKYKLINIO TEATRO RAIDA (XVI–XIX a.). Mikalojaus Kazimiero Sarbievijaus kūryba. XVII a. evangelikų-reformatų literatūra. Radvila ir Kėdainių kultūrinė aplinka. „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ – XVII a. LDK reformatų literatūros paminklas. J. Božimovskis, S. Minvydas. Steponas Jaugelis-Telega ir „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ giesmyno pobūdis.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Lenkijos kraštovaizdis" - Geografija - Namų darbas
Apie Lenkijos kraštovaizdį.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Lydmetaliai ir klijai" - Elektronika - Prezentacija
PowerPoint skaidrės apie lydmetalį ir klijus.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Argentina" - Geografija - Prezentacija
Prezentacija apie Argentiną: Užimama teritorija Argentinos vėliava Argentinos herbas Kalba Klimatas Kultūra Ar žinot, kad...
Komentarų (0) Išsamiau »
"Ūkinės bendrijos" - Vadyba - Prezentacija
Prezentacija apie ūkines bendrijas.
Komentarų (0) Išsamiau »
"GIMNASTIKA" - Kūno kultūra - Konspektas
GIMNASTIKOS SPORTO ISTORINĖ APŽVALGA Gimnastikos ištakos Antikoje Viduramžių gimnastikos bruožai Naujųjų ir naujausių laikų gimnastikos raidos ypatumai Vokiečių gimnastikos sistema Švedų gimnastikos sistema Prancūzų gimnastikos sistema „Sakalų“ gimnastikos sistema Mokyklinės gimnastikos sistemos GIMNASTIKOS FORMOS Lavinamosios krypties gimnastika Sportinės krypties gimnastika Taikomosios krypties gimnastika GIMNASTIKOS RUNGČIŲ MOKYMAS Akrobatika Žiedai Atraminiai šuoliai Lygiagretës Įvairiaaukštės lygiagretės Skersinis Arklys su rankenomis Buomas Sportinės gimnastikos varžybų organizavimas GIMNASTIKA MOKYKLOJE Gimnastika mokyklinio amþiaus vaikų fizinio ugdymo sistemoje Jaunesnysis mokyklinis amþius (6–10 m.) Vidurinis mokyklinis amþius (11–16 m.) Vyresnysis mokyklinis amþinus (16–18 m.) Gimnastikos pratimų poveikis organizmui Gimnastikos pamoka Bendros žinios apie rikiuotę Pratimų užrašymo taisyklės Parengiamosios pamokos dalies pratimų schema Gimnastikos pamokos parengiamosios dalies planas Gimnastikos pamokos planas-konspektas Gimnastikos programa FIZINIO PARENGTUMO TESTAI PAGRINDINIŲ TERMINŲ ŽODYNAS
Komentarų (0) Apimtis (79)Išsamiau »
"Japoniška vadyba" - Vadyba - Prezentacija
Trumpai apie Japoniją, Japonijos ekonomika, Žinomiausi prekiniai ženklai, Japonų valdymo menas, Shakun (devizas), Japoniškosios vadybos minusai, Japoniškos ir Amerikietiškos vadybos palyginimas, Vadybos politika darbuotojų atžvilgiu.
Komentarų (0) Apimtis (30)Išsamiau »
"Sutrikusios psichikos asmenų integracija į darbo rinką: galimybės ir problemos" - Sociologija - Kursinis darbas
Lietuvoje nėra atlikta daug tyrimų, susijusių su psichikos sutrikimų turinčių asmenų integracija į darbo rinką. Nėra ir išsamios statistikos, kiek tiksliai tokių žmonių yra Lietuvoje, kiek iš jų dirba. Dauguma tokių asmenų nuo darbdavio tiesiog nuslepia šį faktą, jausdami grėsmę, jog tai gali tapti atleidimo iš darbo arba nepriėmimo į darbą priežastimi. Tačiau kitose užsienio šalyse yra atlikta labai daug ir išsamių tyrimų apie psichikos sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimą, įvairių palyginamųjų studijų. Lietuvoje psichikos sutrikimų turinčių asmenų integracija į darbo rinką gali vykti keliais scenarijais.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Integruotos Verslo Valdymo Sistemos. OMT metodologija." - Informatika - Kursinis darbas
APIE OMT OMT DIAGRAMOS Klasių komunikacijų diagrama – CCD Klasių asociacijų diagrama – CAD Duomenų srautų diagrama – DFD Informacijos apibendrinimo diagrama – MGD Įvykių diagrama – SD Panaudos atvejų diagrama – USE CASE Būsenų diagrama – STD OMT metodologijos trūkumai Taisyklinga OMT diagrama
Komentarų (0) Apimtis (20)Išsamiau »
"Saules sistema" - Fizika - Referatas
12 klasės b lygio fizikos referatas apie Saulės sistemą.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Kristijonas Donelaitis" - Lietuvių kalba - Konspektas
Apie Kristijoną Donelaitį ir kūrinio „Metai“ ištraukos "Vasaros darbai" analizė ir interpretacija
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Lietuvos raudonoji knyga" - Biologija - Prezentacija
Skaidrės apie Lietuvos raudonąją knygą.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Personalpolitik" - Vokiečių kalba - Referatas
Referatas Vokiečių kalboje apie personalo politiką. Personalwesen Personalpolitik Personalplanung Personalbedarf Personalsuche Personalverwaltung Personalentwicklung Personalentwicklung für Mitarbeiter (im mittleren Lebensalter)
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Konspektai apie internetą" - Informatika - Konspektas
Elementarios žinios apie interneto struktūrą ir tavo kompiuterį.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Akiniai" - Fizika - Prezentacija
Prezentacija apie akinius, lęšius.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Kristijonas Donelaitis ir kūrinys "Metai"" - Lietuvių kalba - Konspektas
Refaratas apie Kristioną Donelaitį. Interpretacijos elementai iš kūrinio "Metai". Įvadas; K.Donelaičio biografija; Kūryba; Poemos tematika; Gamta; Būrų ir ponų santykiai; Pasakojimo būdas; Veikėjai: Pričkus, Krizas, Lauras, Enskys, Slunkius ir Pelėda, Plaučiūnas, Dočio charakteristika; Svarbiausios būrų savybės (santrauka); Svarbiausios būrų savyvės (pagal Jovaišą); Būtų gyvenimo vaizdavimas; Būrų gyvenimo kelias nuo nerūpestingo vaikystės iki apgailėtinos senatvės; Poeminis stilius; Literatūros epochų atgarsiai poemoje; Kuo "Metai" buvo originalūs?; Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė.
Komentarų (0) Apimtis (13)Išsamiau »
"Vitrinų reklama" - Vadyba - Referatas
Referatas apie reklamą vitrinose, vizualizacinę reklamą. Įžanga; Vitrinų reklama; Lauko reklama; Šviesos reklama; Foto reklama; Šaldymo vitrinos; Vitrinų apipavidalinimas; Vitrinų apšvietimas; Akcentiniai šviestuvai; Prekių vitrinų, muziejinių eksponatų apšvietimas; Panaudota literatūra.
Komentarų (0) Išsamiau »
"Ignalinos Atominės elektrinės poveikis aplinkai" - Aplinkosauga - Referatas
Išsamus ir didelės apimties darbas apie Ignalinos atominę elektrinę ir jos poveikį aplinkai.
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Žmogus ir gamta" - Aplinkosauga - Referatas
Apie žmogaus daromą žalą gamtai.
Komentarų (0) Apimtis (6)Išsamiau »
"Ekologinė žemdirbystė" - Aplinkosauga - Referatas
Referatas apie Ekologinę Žemdirbystę Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą - labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Ekologinis ūkininkavimas - perspektyvus verslas ar socialinė parama?
Komentarų (0) Apimtis (8)Išsamiau »
"Elektros laidai. Laidų jungimas" - Elektronika - Konspektas
Trumpai apie elektros laidus, elektros laidų jungimo būdus.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Loginai elementai" - Elektronika - Konspektas
Trumpas Konspektas apie loginius elementus , kurie atlieka kokią nors loginę operacija.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »