Nemoku.lt » Matematika » Matematikos didaktika

Aprašymas

Matematikos mokymo metodika: objektas, struktūra, uždaviniai ir problemos.
Bihevioristinis ir kognityvistinis požiūris į ugdymą.
Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir jos įtaką matematikos mokymui.
Matematikos mokymo Lietuvos mokyklose istorinė apžvalga XX amžiuje.
Nūdienos ugdymo turinį Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys valstybės lygmens dokumentai.
Matematikos vadovėlis.
Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo samprata.
Didaktinės matematikos mokymo nuostatos. Matematikos mokomojo darbo planavimas.
Bendrosios programos apie matematikos mokymo tikslus, uždavinius, ugdytinas moksleivių vertybines nuostatas. Matematinio raštingumo samprata.
Mokslinio pažinimo metodai.
Matematikos uždaviniai jų samprata, paskirtis, sudarymo metodika.
Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai.
Matematinis mąstymas.
Bendrieji ir specialieji matematiniai gebėjimai.
Matematinis komunikavimas.
Problemų sprendimo strategijos. Matematinis tyrimas.
Išsilavinimo standartai ir moksleivių žinių, mokėjimų ir gebėjimų vertinimas.
Matematikos mokymo metodai ir formos.


Detalės

Nr.:475
Paskelbta:2010-01-04
Vardas:Tomas N.
Kategorija:Matematika
Tipas:Referatas
Miestas:Vilnius
Mokymo įstaiga:Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Apimtis:36
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: