Nemoku.lt » Ekonomika

Rikiuoti pagal: Datą, Tipą, Vertinimą, Apimtį
"Rinkos ekonomikos špera" - Ekonomika - Špera
Rinkos ekonomikos trūkumai; Išoriniai kaštai ir nauda yra išoriniai reiškiniai į kuriuos neatsižvelgiama priimant sprendimus rinkoje. ir t.t.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Ispanijos ekonominė analizė" - Ekonomika - Analizė
Ispanijos ekonominė analizė, krašto istorija, gyventojai, ūkis, ekonomika, valiuta, ryšiai su Lietuva, Lietuvos prekyba su Ispanija, Lietuvos eksportas į Ispaniją. Įvadas: Tai labai savitas ir įdomus kraštas, užimantis 5/6 Pirėnų pusiasalio. Kaip ir Portugalija, Ispanija įsikūrusi toliausiai vakaruose esančioje Europos žemyno dalyje. Šiaurės rytuose ši šalis Pirėnų kalnagūbriais ribojasi su Prancūzija ir Andora, pietuose - su Gibraltaru, o vakaruose - su Portugalija. Šiaurėje ir pietuose Ispaniją skalauja Atlanto vandenynas, o pietryčiuose - Viduržemio jūra. Ispanijai priklauso Balearų ir Pitiusų salynai Viduržemio jūroje ir Kanarų salos Atlante.Iš vakarų į rytus Ispanija nutįsusi apie 1000 km, o iš šiaurės į pietus - maždaug 840 km
Komentarų (0) Apimtis (17)Išsamiau »
"Mikroekonomika. Mikroekonomikos testai ir uždaviniai." - Ekonomika - Konspektas
Mikroekonomikos savarankiškas darbas. Testai ir uždaviniai. Testai: Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija ir monopsonija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos aplinka. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Išorės efektai ir visuomenės gėrybės. Uždaviniai: Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopilija ir monopsonija. Monopolinės konkurencijos rinka. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija.
Komentarų (0) Apimtis (38)Išsamiau »
"Darbo rinkos problemos Lietuvoje" - Ekonomika - Referatas
Darbo rinkos problemos Lietuvoje. Bedarbių apskaita: Darbo biržose; Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas: Laikinasis; Struktūrinis; Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai: Mikroekonominis nedarbas; Makroekonominis nedarbas; Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas: Objektyvios priežastys; Subjektyvios priežastys; Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Nedarbo situacija Lietuvoje. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas.
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Verslo planas" - Ekonomika - Diplominis
Verslo planas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtis. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
Komentarų (2) Apimtis (26)Išsamiau »
"Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Šio verslo tipo svarba,funkcijos." - Ekonomika - Referatas
Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba ir funkcijos. Smulkaus verslo išlikimo problema. Kliūtys, trukdančios verslo pradžiai. Kliūtys, trukdančios verslo plėtrai.
Komentarų (0) Apimtis (9)Išsamiau »
"Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje" - Ekonomika - Referatas
Savarankiškas makroekonomikos namų darbas - smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Dabartinė smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus veiklos rezultatyvumas. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės Lietuvoje.
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Socialinis teisingumas, socialinė gerovė ir socialinė atsakomybė" - Ekonomika - Kursinis darbas
Socialinis teisingumas, socialinis teisingumas ir demokratija. Socialinė atsakomybė, organizacijos socialinės atsakomybės istorijos raida, socialinės atsakomybės lygiai - kaip suprantama socialinė atsakomybė, organizacijos socialinės atsakomybės prieštaravimai. Socialinė gerovė, socialinė parama ir gerovės valstybės forma, gerovės valstybės teorija, Britanijos gerovės valstybės atsiradimas, reformuojant gerovės valstybę.
Komentarų (0) Apimtis (21)Išsamiau »
"Akcinės bendrovės" - Ekonomika - Referatas
Įmonės, Įmonių rūšys, Akcinės bendrovės, Akcijos ir jų rūšys, Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas, Bendrovės valdymo organai, Bendrovės likvidavimo priežastys
Komentarų (0) Apimtis (10)Išsamiau »
"Ekonominis augimas : samprata, matavimas ir augimo šaltiniai" - Ekonomika - Referatas
Ekonominis augimas : samprata, matavimas ir augimo šaltiniai ; Ekonomikos augimo šaltiniai; Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas; Krizė;
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai" - Ekonomika - Referatas
Darbas apie Lietuvos ir Norvegijos ryšius: Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai; Kaip vertinamos Norvegijos investicijos į Lietuvą; Lietuviai Norvegijoje; Turizmas;
Komentarų (0) Apimtis (5)Išsamiau »
"Rinkodaros planas" - Ekonomika - Referatas
Turizmo kompanijos, užsiimančios vaikų turizmu, rinkodaros planas.
Komentarų (0) Apimtis (3)Išsamiau »
"Infliacija" - Ekonomika - Kursinis darbas
Infliacijos analizė Lietuvoje ir Baltijos šalyse bendrai. INFLIACIJA: Infliacijos formos Infliacijos priežasty Infliacijos pasekmės INFLIACIJA LIETUVOJE 1990-2003 METAIS Infliacija Lietuvoje 1990-2003 metais MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE 2004 M. Infliacijos tempai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2004 metais Vartotojų kainų pokyčiai 2004 m. Vartotojų kainų pokyčiai 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2004 metais Nedarbo lygis Lietuvoje 2004 m. Naftos kainų įtaka infliacijos tempams Istorinės naftos kainos pasaulyje. Naftos kaina pasaulyje 2004 metais, USD už barelį. Valiutų kursų svyravimo įtaka infliacijai 2004 metais JAV dolerio ir lito santykis 2004 metais. Išvados dėl 2004 metų infliacinės situacijos Pabaltijo respublikose ATEITIES PERSPEKTYVOS IR PROGNOZĖS, EURO ĮVEDIMAS Euro įvedimo Lietuvoje privalumai ir grėsmės Mastrichto sutartyje nustatyto infliacijos kriterijaus vykdymo perspektyvos
Komentarų (0) Apimtis (17)Išsamiau »
"XVI a. Lietuvos žemės ūkis" - Ekonomika - Konspektas
XV-XVI a. susiformavo žemėvaldos magnatų sluoksnis Lietuvoje, pvz: Sapiegos, Ponetovskis, B.Karpis, A.Tyzenhauzas ir t.t. Vienas iš svarbiausių XVI a. Lietuvos ekonomikoje įvykių buvo Valakų reforma. Jos priežastys buvo: siekimas suintensyvinti žemės ūkį, padidinti pajamas, įtvirtinti feodalų teises y žemę. Reformos esmė: visa ariamoji žemė sutelkiama y vieną masyvą ir iš jo valstiečiui išskiriami trys žemės rėžiai.
Komentarų (0) Apimtis (1)Išsamiau »
"Verslo planas "Apranga"" - Ekonomika - Kursinis darbas
Verslo planas. Verslo plano pavyzdys. Verslo planas taikomas AB "Apranga". Darba sudaro: Verslo aprašymas, Verslo srities aprašymas, Verslo tikslai, Galimybės ir orentyrai, Produkto aprašymas,Marktingas, Rinkos apžvalga, Konkurencijos analizė, marketingo planas, Gamyba, Trumpas gamybos proceso aprašymas, Vietos analizė, Patalpos ir įrengimai, Tiekėjai, Darbo jėga, Gamybos savikaina, Vadyba, Organizacinė firmos struktūra, Rizikos įvertinimas, Galimos problemos ir kliūtis, Finansai, Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas, Finansinių prognozių prielaidos, Finansinės ataskaitos, Nenuostolingumo analizė.
Komentarų (1) Apimtis (39)Išsamiau »
"Verslo planas "Duonos ir pyrago gaminių gamyba"" - Ekonomika - Kursinis darbas
Verslo planas. Verslo aprašymas, Verslo srities aprašymas, Verslo tikslai, Galimybės ir orentyrai, Produkto aprašymas,Marktingas, Rinkos apžvalga, Konkurencijos analizė, marketingo planas, Gamyba, Trumpas gamybos proceso aprašymas, Vietos analizė, Patalpos ir įrengimai, Tiekėjai, Darbo jėga, Gamybos savikaina, Vadyba, Organizacinė firmos struktūra, Rizikos įvertinimas, Galimos problemos ir kliūtis, Finansai, Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas, Finansinių prognozių prielaidos, Finansinės ataskaitos, Nenuostolingumo analizė.
Komentarų (0) Apimtis (33)Išsamiau »
"ŠIUOLAIKINĖS BENDROVĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ" - Ekonomika - Kursinis darbas
Bendrovės organizacinė struktūra bei finansai. Bendrovės organizacinė struktūra bei finansiniai - ekonominiai rodikliai Bendrovės ūkinės veiklos objektai Bendrovės organizacinė struktūra Bendrovės turtas Bendrovės finansiniai – ekonominiai rodikliai Atskirų veiklos sričių finansavimo įvertinimas Finansinė ataskaita pridedami priedai lentelių ir grafikų išraiška. Išvados. Praktinis darbas.
Komentarų (0) Apimtis (17)Išsamiau »
"Poreikio augimo dėsnis" - Ekonomika - Referatas
Poreikio augimo dėsnis iš esmės. Ištrauka: Taigi, poreikiams eksponentiškai augant, formuojasi vis sudėtingesni visuomeniniai santykiai, formuodami naujus socialinius, politinius, bei ekonominius modelius, primenančius sistemos variacijas ieškant optimalaus harmonijos taško. Ir nors filosofų, ekonomistų teorijos pildė vis ilgėjančias knygų lentynas, joks ekonominės teorijos pasiūlytas modelis ilgiau neužsibuvo, negalėdamas atlaikyti poreikio varomosios jėgos. Todėl ekonomistų teorijos lieka knygose, kaip trumpalaikio įvykio prognozės.
Komentarų (0) Apimtis (7)Išsamiau »
"Kaip sukurti savo verslą" - Ekonomika - Referatas
Labai trumpas, mokyklinio lygio darbas, Kaip sukurti savo verslą. (Veiksmų planas, sąmata, eiga, ar šis verslas pelningas).
Komentarų (0) Apimtis (2)Išsamiau »
"Ekonomikos teorija" - Ekonomika - Referatas
Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos sąvokos ir terminai.
Komentarų (0) Apimtis (144)Išsamiau »
"Kaina" - Ekonomika - Referatas
Kainos samprata ir reikšmė, kainos nustatymas, prekių asortimentas, kliento pritraukimas.
Komentarų (0) Apimtis (12)Išsamiau »
"Monopolinė politika" - Ekonomika - Referatas
Monopolijos formavimosi įpatybės, Monopolinė politika, Antimonopolinė politika, įstatymai ir reguliavimas, KAINŲ DISKRIMINACIJA MONOPOLIJOS SĄLYGOMIS, MONOPOLIJOS VALSTYBINIAI REGULIAVIMO BŪDAI, LICENCIJOS IR JŲ IŠDAVIMO TVARKA, PRIVALOMI MOKĖJIMAI – MOKESČIAI, KAINŲ REGULIAVIMAS, NATŪRALIŲJŲ MONOPOLIJŲ REGULIAVIMAS.
Komentarų (0) Apimtis (20)Išsamiau »
"PAJAMŲ NELYGYBĖ. Mikroekonomikos referatas." - Ekonomika - Referatas
Mikroekonomikos referatas Asmeninių veiksmų diferencijavimo veiksniai Turtinė gyventojų diferenciacija Gyvenimo lygio diferenciacija Neįgaliųjų socialinė integracija Socialinės infrastruktūros plėtojimas Pajamų nelygybės matai Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas Neturtas ir jo priežastys Ekonominės neturto mažinimo priemonės
Komentarų (0) Apimtis (18)Išsamiau »
"Rinkodara ir verslo startegijos planavimas" - Ekonomika - Referatas
Rinkodara ir verslo startegijos planavimas, pagrindinės rinkodaros sistemos dalys.
Komentarų (0) Apimtis (4)Išsamiau »
"ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA LIETUVOJE" - Ekonomika - Referatas
MONOPOLIJOS FORMAVIMOSI ĮPATYBĖS NATŪRALIŲJŲ MONOPOLIJŲ REGULIAVIMAS MONOPOLIJOS VALSTYBINIAI REGULIAVIMO BŪDAI KAIP VALSTYBĖ REGULIUOJA MONOPOLIJAS ATSKIRUOSE RINKOS SEKTORIUOSE? a) Energetikos sektorius b) Šilumos tiekimo sektorius c) Gamtinių dujų ir naftos sektorius d) Branduolinė energetika e) Telekomunikacijų sektorius f) Transporto sektorius
Komentarų (0) Apimtis (15)Išsamiau »