Nemoku.lt » Elektronika » Feromagnetikų HISTEREZĖS REIŠKINIO TYRIMAS

Aprašymas

Turinys:

Užduotis.
Eksperimento teorinis pagrindimas.
Darbo priemonės.
Eksperimentinis stendas.
Matavimo rezultatai.
Išvados.

Ištrauka:
Užduotis:
Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose, išmatuoti magnetinės indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo.

Eksperimento teorinis pagrindimas

Feromagnetikų savybės yra nulemtos jų domeninės struktūros. Domenai – tai mažos (~10-3 cm) sritys, kuriose atomų sukinio momentai yra orientuoti viena kryptimi. Vieno atomo magnetinį momentą, pavyzdžiui, geležies, nulemia keturi išoriniai atomo elektronai.
Šie momentai sudėtingai sąveikauja su kitų į domeną įeinančių atomų sukinių momentais, todėl jie suorientuojami viena kryptimi ir taip sudaro stiprius mikromagnetus. Skirtingų domenų magnetiniai laukai dėl kristalų defektų ir kitų netobulumų išsidėstę netvarkingai, ir didelio feromagnetiko gabalo suminis magnetinis momentas yra lygus 0...


Detalės

Nr.:1264
Paskelbta:2013-05-15
Kategorija:Elektronika
Tipas:Laboratorinis darbas
Mokymo įstaiga:VIKO
Klasė/Kursas:II
Apimtis:4
Failo tipas:doc (Microsoft Word)
Lankytojų vertinimas: