Nemoku.lt » Astronomija » Astronomijos klausimai » Darbo peržiūra

1.     Visata ir mokslas
 
 1. Kiek žvaigždžių plika akimi galima apytikriai suskaičiuoti danguje giedrą naktį?
ne daugiau kaip 3000 žvaigždžių.
2.      Koks Visatos amžius?
- ~13,7mlrd metų.
3.      Žiūrėdami naktį į giedrą dangų matome vieną iš ... mūsų Galaktikos žvaigždžių?
- šimto milijono.
4.      Išvardykite keletą astronomijos tyrimo sričių.
- Planetų astronomija, Saulės astronomija, Žvaigždžių astronomija, Galaktikų astronomija.
5.      Kodėl žvaigždžių sfera negalėtų suktis aplink Žemę?
- Žvaigždės yra per toli, kad galėtų taip greitai ir visos vienu metu kas parą aplink mus apsisukti.
6.      Kokie yra pagrindiniai mokslinio tyrimo metodo etapai?
- Nuolatiniai stebėjimai, sistemingas žinių apie visatą kaupimas, jomis grindžiamų patikrinamų dėsnių atskleidimas ir teorijų kūrimas.
7.      Kurios planetos matomos plika akimi?
- Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris, Saturnas.
8.      Pateikite keletą pseudomokslo pavyzdžių.
- Astrologija, Feng Shui, Scientologija, Numerologija.
9.      Kam Ptolemajui, vėliau Kopernikui savo sistemose, aiškinančiose planetų judėjimą, prireikė tiek daug sferų?
 - Sferos buvo reikalingos planetų judėjimui elipsinėmis orbitomis suderinti su sferos – gamtinės tobulos figūros – įvaizdžiu. Naudojant šį modelį buvo galima nuspėti, kur viena ar kita planeta bus po kurio laiko. Tiek daug sferų prireikė, nes buvo norėta pasiekti kuo didesnį tikslumą.
 
2. Arčiausi Visatos objektai – Žemė, Saulė ir Mėnulis
 
10. Kokiu greičiu juda Žemės paviršiaus taškai pusiaujuje dėl nuolatinio jos sukimosi apie savo ašį?
- kiek daugiau nei 1662km/h.
11. Kodėl Žemėje yra metų laikai?
- Nes žemės pusiaujo ir ekliptikos plokštumos nesutampa. Jos viena kitos atžvilgiu orientuotos 23,5˚ kampu.
12. Jeigu fotoaparatą, nukreiptą į Šiaurinę, paliksime įjungtą visai nakčiai, kokias žvaigždžių judėjimo trajektorijas pamatysime išryškintoje nuotraukoje?
- Per naktį visos žvaigždės apsisuka aplink Šiaurinę ratu.
13. Kuria kryptimi, žiūrint iš Šiaurės poliaus pusės, sukasi Žemė?
- Prieš laikrodžio rodyklę. (iš Vakarų į Rytus)
14. Kiek maždaug kartų Žemės traukos jėga pusiaujuje yra didesnė už išcentrinę jėgą, atsirandančią dėl Žemės sukimosi?
- 300 kartų didesnė.
15. Kas yra astronominis vienetas?
- Žemės orbitos brėžiamo beveik apskritimo (elipsės) vidutinis spindulys (~150mln km).
16. Kiek laiko šviesa sklinda iš Saulės į Žemę?
 - 8min. ( šviesos greitis 300 000 km/s)
17. Kada Žemė yra arčiausiai Saulės?
- Sausio mėnesį (147 mln km.)
18. Kodėl Mėnulis visada atsisukęs į Žemę ta pačia puse?
- Nes jis, ir apskrieja žemę, ir apsisuka aplink savo ašį per 27,32 Žemės paros. Todėl visuomet būna atkreipta tik ta pati pusė.
19. Kaip keičiasi Mėnulio orbita lėtėjant Žemės sukimuisi?
-
20. Kiek kartų Mėnulio masė mažesnė už Žemės masę?
- mėnulio masė sudaro 0,0123 žemės masės. (1/81)
21. Kokia temperatūra yra Žemės centre?
- 6-7 tūkst ˚ C.
22. Kas matosi žiūrint iš Mėnulio į Saulę tuo metu, kai Žemėje Mėnulio užtemimas?
 - Saulė, Žemė ir Mėnulis išsirikiuoja beveik vienoje tiesėje ir mėnulis patenka į žemės šešėlį.
23. Kas matosi žiūrint iš Mėnulio į Žemę tuo metu, kai Žemėje Saulės užtemimas?
Saulė, Žemė ir Mėnulis išsirikiuoja beveik vienoje tiesėje ir mėnulio šešėlis krinta į žemę.
24. Kaip Žemėje kistų metų laikai, jei jos sukimosi ašis būtų statmena ekliptikos plokštumai?
-  nekistu, visada butu tas pats metu laikas
25. Kodėl Mėnulis nesukelia potvynių Žuvinto ežere?
- Jėgų, kuriomis mėnulis veikia vieną arba kitą ežero pakraštį skirtumas yra per mažas.
26. Kokia Mėnulio fazė yra šiuo metu?
- Delčia
 
3. Saulės imperija. Grožis ir pavojai – planetos, asteroidai ir kometos
 
 1. Kas yra ekliptikos plokštuma?
- plokštuma, kurioje yra žemės orbita.
 1. Kurios planetos orbitos plokštuma labiausiai nukrypusi nuo ekliptikos plokštumos?
- Plutono.
 1. Išvardykite keturias žemiškas planetas.
- Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas.
 1. Kurios planetos dienos ir nakties temperatūrų skirtumas pats didžiausias?
- Merkurijaus.
 1. Kurios planetos dienos ir nakties temperatūrų skirtumas pats mažiausias?
- Veneros.
 1. Išvardykite keturias planetas – dujinius gigantus.
- Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas.
 1. Kuri Saulės sistemos planeta didžiausia?
- Jupiteris.
 1. Kuri Saulės sistemos planeta mažiausia?
- Plutonas.
 1. Kuri planeta turi daugiausiai palydovų?
 - Jupiteris.
 1. Kurios Saulės sistemos planetos yra mėlynos spalvos?
- Uranas, Neptūnas, Žemė.
 1. Kuo skiriasi meteoroidai ir meteoritai?
- Meteoroidai – mažų matmenų kieti kūnai, kurių orbitos kerta žemės orbitą ir gali su ja susidurti. Degantis atmosferoje meteoroidas = meteoras, o ant žemės nukritusios meteoro liekanos = meteoritai.
 1. Kas yra albedas?
- šviesos atspindžio koeficientas.
 1. Kurioje srityje yra daugiausiai asteroidų orbitų?
- Tarp Marso ir Jupiterio.
 1. Kuo kometų orbitos skiriasi nuo planetų orbitų?
- Kometų orbitos labai ištęstos, vienas jų galas gali būti prie Saulės, o kitas – už Plutono.
 1. Kurios planetos paplokštumas ties poliais didžiausias?
- Saturnas.
 
 
4. Saulės imperija. Nuolatinis judėjimas
 
 1. Kiek yra Zodiako žvaigždynų?
- 12.
 1. Atstumo iki planetų matavimo metodai?
- Trianguliacijos metodas.
 1. Kas yra astrologija?
- Pseudoteorija, teigianti, kad Saulės, Mėnulio ir planetų išsidėstymas Zodiako juostoje turi įtakos žmonių, tautų, valstybių likimui, gamtos reiškiniams.
 1. Ką teigia trečiasis Keplerio dėsnis?
- Visų Saulės sistemos planetų orbitų spindulio kubo ir apsisukimo periodo kvadrato santykis yra beveik toks pat. (R³/T²)
 1. Kodėl kai kurios planetos stebint iš Žemės juda pirmyn–atgal?
- Planetos juda ne apskritimais, o elipsėmis ir sąveikauja ne tik su Saule, bet ir tarpusavyje.
 1. Kaip kinta elipsine orbita judančio kūno greitis jam artėjant prie Saulės?
-
 1. Kaip paprasčiausiai surasti Saulės masę? 
- Galima išreikšti bet kurios planetos orbitos parametrais taip:   M(2Π)² R³/GT²
 
 
5. Saulės imperija. Atsiradimas ir likimas
 
 
 1. Kokia Saulės sistemos susidarymo teorija plačiausiai pripažįstama šiuo metu?
-   Saulė susidarė iš tarpžvaigždinės medžiagos debesies, dėl visuotinės traukos dėsnio. Debesis retas, jo tankis labai mažas 10-100 atomų/cm³. Atsitiktinai debesyje atsirado didesnis tankis ir jis pradėjo traukti iš aplinkos atomus. Traukiami atomai pradeda suktis, debesies centras taip pat ima suktis ir vis didesnis debesies tūris sukasi, tankis ir temperatūra nuolat auga. Prasideda termobranduolinės reakcijos ir susikūria žvaigždė. Debesies masė sugula į plokštumą, jos išorinės sritys lieka vėsesnės. Toliau evoliucionuojant, atsiranda stambesnių darinių, vadinamų planetoidais, jie sulimpa, atsitraukia nuo žvaigždės ir atvėsta – tampa planetomis.
 1. Kas yra Saulės vėjas?
- elektringosios dalelės – protonai, elektronai, helio atomo branduoliai – susidarančios degant Saulei ir nuolat iš jos lekiančios į visas puses.
 1. Į kurią pusę Saulės atžvilgiu nukreipta didžiausia matoma kometos uodega? Kodėl?
- Saulės vėjas kometos uodegas nupučia nuo Saulės.
 1. Saulės amžius (milijardais metų)?
- ~5mlrd. metų.
 1. Saulės judėjimo orbitoje greitis (kilometrais per sekundę)?
 1. Kiek apytiksliai kartų Saulė per savo gyvavimo laiką galėjo apsisukti aplink Galaktikos centrą?
-
 1. Kas yra planetoidas?
- Tarpžvaigždinės medžiagos debesyje susiformavęs stambesnis kietapaviršis darinys.
 1. Kokia įtikimiausia Mėnulio susidarymo teorija?
- Mėnulis atsirado susidūrus jaunai Žemei ir dideliam planetoidui.
 1. Kas yra zodiako šviesa?
- Dulkės, susidariusios per įvairių skraidančių objektų susidūrimų ir irimo procesus. Per jas sklindant Saulės šviesai, susidaro silpnas nakties dangaus švytėjimas zodiako juostos srityse, esančiose apie Saulę, matomas vakaruose Saulei nusileidus ir rytuose prieš jai patekant.
 1. Koks Saulės vėjo vidutinis greitis prie Žemės (kilometrais per sekundę)?
- 300-400km/s
 1. Kiek laiko dar gali degti Saulė?
- ~5mlrd metų.
 
 
6. Kosminės kelionės
 
1.      Žemės palydovo, pavyzdžiui, kosminės šaudyklės (Shuttle) greitis orbitoje Žemės paviršiaus atžvilgiu?
 27000 km/h
 1. Tarptautinės Kosminės Stoties (ISS) vieno apsisukimo orbita laikas?
 Per pusantros valandos
 1. Kuriais metais paleistas pirmasis dirbtinis Žemės palydovas?
       1957m. spalio 4d.
 1. Kuriais metais į kosmosą skrido pirmasis žmogus?
       1961m. balandžio 12 – J.Gagarinas.
 1. Kaip vadinasi didžiausia raketa, skirta kelionėms į kosmosą?
      „Saturn V“ (111m, 3,4 mln kg)
 1. Kokie erdvėlaiviai šiuo metu labiausiai nutolę nuo Žemės?
       „Pioneer 10“ ir „Pioneer 11“ , Voyager 1 ir Voyager 2
 1. Kuo raketa skiriasi nuo keleivinio reaktyvinio lėktuvo?
       Reaktyvinis lėktuvas kurui deginti naudoja atmosferos deguonį, o raketa ne tik kurą, bet ir deguonį turi vežtis su savimi, nes išskrenda iš atmosferos.
 
 1. Kam reikalingi keliamieji metai?
     Be keliamųjų metų, ilgainiui Naujųjų metų diena iš žiemos gali persikelti į vasarą ir toliau klajoti. Keliamieji metai kompensuoja Žemės apsisukimo aplink Saulę laikotarpio paklaidą.
 
 1. Ar šie metai keliamieji? Kodėl?
     2007 – ne keliamieji, nes jei keliamieji nesibaigia dviem nuliais, tuomet dalinasi iš 4 be liekanos.
 
 1. Ar 2100-ieji metai bus keliamieji ar ne? Kodėl?
     Nebus keliamieji, nes 2100/400 = 5,25, o pagal taisykles keliamaisiais metais laikomi tik tie dviem nuliais besibaigiantys skaičiai, kurie be liekanos dalijasi iš 400.
 
 1. Pateikite keletą paprasčiausių samprotavimų, rodančių, kad Žemė apvali.
·         Stebint mėnulio užtemimus, pastebėta, kad šešėlio kraštas, slenkantis mėnulio paviršiumi, visada apvalus. Jei žemė būtų plokščia, šešėlis turėtų atrodyti kaip ištęsta elipsė.
·         Nuo kranto stebint atplaukiantį laivą, iš pradžių pasimato jo burės, kiek vėliau – stiebai, tik po to – pats laivas.
·         Plaukiant tolyn į pietus Šiaurinė žvaigždė leidžiasi žemyn t.y. artėja prie horizonto.
 
 1. Kaip paprastai išmatuoti Žemės spindulį?
      Pagal žinomą objekto aukštį (pvz: stulpo) ir jo šešėlio ilgį galima nesunkiai apskaičiuoti Žemės pusiaujo apskritimo ilgį, o jį padalijus iš 2∏  rasti žemės spindulį.
 
 1. Kaip nustatyti upės plotį per ją nebrendant?
      Trianguliacijos metodu – reikia rasti kokį nors orientyrą kitoje upės pusėje, tada eiti išilgai upės tol, kol krypties į orientyrą kitoje pusėje kampas taps lygus 45°. Upės plotis tokiu atveju lygus nueitam atstumui, vadinamam baze.
 
 1. Kaip išmatuoti didelio namo aukštį nelipant ant jo stogo?
       Pagal panašių trikampių metodą... einam nuo namo kiek galima toliau, kol jis pasidarys maždaug tušinuko dydžio.. namas bus tiek didesnis, kiek atstumas... blah blah... :]
 
 1. Kaip nustatyti Saulės, Mėnulio ar kurio nors planetos skersmenį, jei žinomas atstumas iki jos?
        Reikia pasidaryti popieriaus lape maždaug 5mm diametro apvalią skylutę ir sulaukus mėnulio pilnaties(saulės. planetos), ištiesti ranką su tuo lapu taip, kad Mėnulio(saulės. planetos) atvaizdas kaip tik tilptų į tą skylutę. Tokiu atveju Mėnulio (saulės, planetos) diametro santykis su atstumu iki jo bus lygus skylutės diametro santykiui su atstumu nuo akies vyzdžio iki tos skylutės centro.
 
 1. Kaip rasti atstumą iki Mėnulio, jei žinomas jo orbitinis greitis?
            Reikia užfiksuoti du laiko momentus – pirmąjį, kai Mėnulio kraštas pradeda dengti konkrečią žvaigždę, ir antrąjį, kai ta žvaigždė vėl tampa matoma. Per išmatuotą laiką Mėnulis nuskrieja atstumą, lygų jo skersmeniui, todėl žinant jo ir Žemės paviršiaus taškų greičio ksirtumą tą skermenį galima nesunkia surasti.
 
 
 
8. Šviesa, materija ir energija
 1. Kokios yra elektromagnetinių spindulių rūšys ir kuo jos skiriasi?
Radijo bangos, Mikrobangos,  infraraudonieji spinduliai, matomosios bangos,  ultravioletiniai, rentgeno, gama spinduliai. Skiriasi bangos ilgiu, dažniu...
 1. Koks šviesos greitis?
       3x10 8 m/s
 1. Mažiausio bangos ilgio elektromagnetinės bangos?
Gama bangos
 1. Didžiausio bangos ilgio elektromagnetinės bangos?
       Ilgosios radijo bangos
 1.  Kokių elektromagnetinės spinduliuotės charakteristikų ryšį nusako Plancko kreivė?
        Karštesnis objektas intensyviau už vėsesnį spinduliuoja visų ilgių elektromagnetines bangas.
 1. Kokių spektro sričių elektromagnetinius spindulius praleidžia Žemės atmosfera?
        Matomuosius ir radijo bangas.
 1. Kokios spalvos fotonų energija didžiausia?
   violetinių
 1. Kokios spalvos fotonų energija mažiausia?
 Raudonųjų
 1. Kas yra Dopplerio reiškinys?
         Spindulų šaltiniui ir imtuvui judant vienas kito atžvilgiu visos spektro linijos pasislenka į ilgesnių arba trumpesnių bangų sritį.
 1. Kur geriausia įrengti teleskopą?
       Žemyninio klimato zonose, kad dangus būtų apsiniaukęs kuo mažiau naktų per metus. Kuo toliau nuo miestų ir didelių pramonės objektų – idealios vietos observatorijoms statyti yra kalnuose, kur mažesnis atmosferos storis, mažiau teršalų, šilumos ir šviesos šaltinių.
 1. Sąveika, rišanti atomus į molekules?
Elektromagnetinė
 1. Sąveika, rišanti planetas ir žvaigždes į grupes?
Gravitacinė
 1. Kokių atomų Visatoje daugiausia?
Vandenilio
 1. Elementariosios dalelės, iš kurių sudaryti atomų branduoliai?
       Iš protonų ir neutronų, saveikaujančių stipriaja saveika.
 1. Jei neutralus atomas turi Z elektronų, tai kiek neutronų ir kiek protonų gali būti jo branduolyje?
       Z protonų ir N neutronų, kad susidaręs krūvis būtų lygus 0.
 1. Jei atomo branduolys būtų tokio dydžio, kaip milimetro diametro taškas, tai kokio dydžio būtų atomas?
      Ne mažesnis už keturių aukštų namą.
 1. Du pagrindiniai būdai atomo branduolio sukauptai energijai atpalaiduoti?
                1. iš silpniau surištų gaminti stipriau surištus branduolius.
                2. silpniau surištus skaidyti i stipriau surištus lengvuosius branduolius.
 
9. Žvaigždžių paradas
 
 1. Atstumų iki artimiausių žvaigždžių matavimo metodai?
·         Paralakso matavimas –stebėtojai, esantys dviejose skirtinguose taškuose, išmatuoja kampus, kuriais ta žvaigždė matoma tolimesnių žvaigždžių fone. Kuo žvaigždės ryškumas mažesnis, tuo toliau ji yra.
·         Norint palyginti atstumus nuo Saulės iki Sirijaus, reikia rasti santykinį plotelių, į kuriuos dieną iš Saulės ir naktį iš Sirijaus krinta vienodas fotonų skaičius. Tada padaryti tokio dydžio skylutę tamsaus kambario sienoje, kad ji nuo praėjusios Saulės šviesos būtų tokia pat ryški kaip Sirijus naktį.
·         Radus dvi vieną šalia kitos esančias žvaigždes – vieną ryškią, kitą – neryškią, galima tikėtis, kad viena jų yra daug toliau už kitą. Todėl per metus judant orbita ryškesnė žvaigždė tarsi juda elipse tolimesnės žvaigždės aplinkoje. Pagal ryškiosios žvaigždės metinius poslinkius tolimesnės žvaigždės atžvilgiu galima nustatyti jos paralaksą, t.y. kampus, kadangi bazė žinoma (ji lygi Žemės orbitos skersmeniui), galima apskaičiuoti atstumą iki artimosios žvaigždės.
 
 1. Kas yra šviesmetis?
       Atstumas, kurį šviesa nusklinda per metus – 1013 km (63 240av.)
 
 1. Kas yra parsekas?
       Atstumas, kuriuo nutolusios žvaigždės paralakso kampas lygus 1s. (3,26šm.)
 
 1. Kiek kartų skiriasi regimasis ryškis žvaigždžių, priklausančių gretimoms ryškio grupėms?
Kiekvienas ryškis yra 2,52 karto mažesnis.
 
 1. Kokio regimojo ryškio žvaigždės dar matomos plika akimi?
       Ne didesnio, kaip 6 ryškio žvaigždės.
 
 1. Ką žymi raidžių seka OBAFGKM?
Žvaigždžių spektrines klases.
 
 1. Kokias žvaigždžių charakteristikas sieja Hertzsprungo ir Russelo diagrama?
             Absoliutųjį ryškį ir spalvą (efektinė temperatūra).
 

 

10. Žvaigždės gyvenimas ir nuotykiai
 
1.      Kas lemia žvaigždės gyvavimo laiką?
Masė
 
2.      Kokiam procesui pasibaigus žvaigždė palieka pagrindinę seką?
      Sudegus vandeniliui
 
3.      Žvaigždės energijos šaltinis?
Termobranduolinės reakcijos
 
4.      Kas bendra baltajai nykštukei, neutroninei žvaigždei ir juodajai skylei?
       Jos visos atsiranda skirtingose pakopose evoliucionuojant žvaigždei… skirtingose žvaigždės evoliucijos fazėse..
 
5.      Kas yra juodoji skylė?
        Atsiranda iš sudegusios neutroninės žvaigždės liekanų, kuri sprogsta sužibdama kaip supernova. Tai yra pats egzotiškiausias objektas, reiškiantis visišką gravitacijos jėgų pergalę prieš visas kitas, visus fizikos draudimus ir pagr taisykles. Kai objekto spindulys sumažėja iki schwarzschildo spindulio, tokiu atveju iš taip susitraukusio objekto negali pabėgti net fotonai. Jokia informacija iš kūno, susitraukusio iki šios sferos arba mažesnių matmenų, patekti į išorę negali.
 
6.      Kokie branduoliai susidaro degant žvaigždei?
      Deguonies, geležies, helio, anglies..
 
7.      Kokių žvaigždžių mūsų Galaktikoje daugiausia?
 Raudonųjų nykštukių
 
8.      Kaip Visatoje atsiranda elementų, sunkesnių už geležį?
       Iš sudegusių masyvių žvaigždžių sprogimų metu.
 

11. Paukščių Takas ir kitos galaktikos

 
1.      Kas yra cefeidės?
       Taisyklingai pulsuojančių žvaigždžių tipas. Kuo lilgesnis pulsacijų periodas (nuo dienos dalių iki poros metų), tuo didesnis jų šviesis. Jos yra labai ryškios, todėl gali būti pastebėtos iš labai didelio nuotolio.
2.      Kas yra ūkas?
Šviečiantys objektai, kurie yra ne žvaigždės.
 
3.      Išvardykite objektus, kurie senuosiuose kataloguose buvo vadinami ūkais?
6 rūšių objektai… Andromedos galaktika, žvaigždės, beveik visi objektai kurie budavo aptinkami visatoje.
4.      Kokios pagrindinės galaktikų klasės?
               Elipsinių ir spiralinių galaktikų klasės.
 
5.      Koks tolimiausias objektas matomas plika akimi?
         Andromedos galaktika
 
6.      Tarpgalaktinių atstumų matavimo metodai?
·         Jei žinomas kokio nors šviesulio absoliutusis ir regimasis ryškis, tai galima rasti atstumą iki to šviesulio, nes fotonai toldami nuo šaltinio pasiskirsto vis didesnėje sferoje, kurios spindulys lygus fotonų sklidimo laikui, padaugintam iš šviesos greičio.
·         Galima pasinaudoti pulsuojančių žvaigždžių – cefeidžių – periodišku šviesio kitimu. Kuo ilgesnis jų pulsacijų periodas, tuo didesnis jų šviesis. Jos gali būti pastebėtos iš labia didelio nuotolio, be to jų pulsavimo periodą lengva išmatuoti – tai gana efektyvus matavimo metodas.
 
7.      Koks objektas galėtų būti mūsų Galaktikos centre?
         Didelė juodoji skylė
 
8.      Kiek apytiksliai kartų Saulė per savo gyvavimo laiką galėjo apsisukti aplink Galaktikos centrą?
        Ne daugiau, kaip 20 kartų.
 
 
P.S.
Reliatyvumo teorija – laikas ir erdvė turi prasmę tik ten, kur yra masė.
 

 

12. Visatos struktūra ir laiko istorija
 
 
1.      Kaip Hubble’io formulė nusako Visatos plėtimosi charakterį?
        Galaktikos tolimo nuo mūsų greitis yra tiesiog proporcingas jos atstumui nuo Žemės.
 
2.      Kokios Visatos simetrijos sąlygoja žinomiausius tvermės dėsnius?
·         Jokia galaktika negali būti Visatos centras, iš visų jų matosi tas pats vaizdas – visos kitos tolsta greičiais, proporcingais atstumams pagal tą patį dėsnį.
·         Visata yra ir vienalytė, ir izotropinė – tokia pati beveik visuose pakankamai dideliuose tūrio elementuose ir stebint visomis kryptimis.
·         Visatos struktūrą galima tirti stebint pavienį atomą arba kokią elementarią dalelę.
·         Ta pati uždara sistema, esanti toje pačioje vietoje, įviariais laiko momentais evoliucionuoja vienodai. (pagal energijos tvermės dėsnį)
 
3.      Kokia dabartinė Visatos temperatūra (Celsijaus laipsniais)?
        -270°C
 
4.      Su kokiomis problemomis susiduria klasikinė mechanika, aiškindama Visatos evoliuciją?
         Jei Visata vystytųsi pagal klasikinės mechanikos dėsnius, tai Newtono lygtys Visatai, pasirinkus tam tikras pradines sąlygas bet kuriuo laiko momentu, turėtų aprašyti visą vėlesnę jos evoliuciją, įkaitant ir tai, kur kiekvienas iš mūsų rytoj pietaus. Tokiu atveju gyvybės atsiradimas Visatoje iš viso būtų neįmanomas.
         Pakeitus laiką atgal, viskas turėtų būt taip pat. Klasikinė mechanika netvarko Visatos gyvenimo, tą daro kvantinė mechanika.
 
5.      Prisiminkite pagrindinius teiginius, kuriais remiasi Didžiojo Sprogimo hipotezė. Kuris jų atrodo pats įtikinamiausias?
1.        Hubble’o aptiktas plėtimasis
2.        Gamovo nuspėta kosminė foninė (reliktinė) spinduliuotė
3.        nustatyti 25% Helio Visatoje. (kaip tik šis procentas galėjo susidaryti evoliucionuojant karštajai Visatai)
 
PLAČIAU:
·         Visata galėjo atsirasti praktiškai iš nieko – iš taškų, kuriuose susikaupė kažkokios energijos fruktuacijos
·         Reliktinis foninis spinduliavimas – jei Visata kažkada užėmė labia mažą tūrį ir sugebėjo išplisti iki dabartinių matmenų, tai ji pradiniais momentais turėjo būti labia karšta.
·         Pradinėje Visatos evoliucijos fazėje, ji spinduliavo trumpiausias elektromagnetines bangas – gama kvantus. Plečiantis ir dėl to vėstant Visatai, spinduliuojamų fotonų bangų ilgiai turi tolydžio didėti, o energijos – mažėti, tačiau toks spinduliavimas visiškai išnykti negali. Jis turi egzistouti ir dabar, atitikdamas realią Visatos temperatūrą, esančią šiuo metu.
·         Visata šiuo metu yra taip atvėsusi, kad šio reliktinio spinduliavimo fotonai iš gama kvantų jau seniai yra virtę mikrobangų ilgių fotonais. (Reliktinis foninis spinduliavimas XXa. Buvo užregistruotas būtent su radijo antenos pagalba )
·         Kosminė spinduliuotė yra vienoda visomis kryptimis (izotropiška)
 
6.      Kokie galimi Visatos evoliucijos scenarijai?
·         Gravitacija sutabdys plėtimąsi ir viskas pradės trauktis iki Didžiojo sutriuškinimo, po to vėl iš naujo sprogti, plėstis etc... kaip didelė širdis.
·         Visatos plėtimosi greitis ir tendencijos nepasikeis, ji ir toliau plėsis.
·         Visatos evoliucija lėtės ir lėtės.
13. Visata ir gyvybė
 
 1. Kas yra Oorto debesis?
        Didžiulė kometų samplaika, turinti dešimtis ar net šimtus milijardų kometų, pasiskirsčiusių ne taip kaip planetos, kokioje nors plokštumoje arba arti jos, bet beveik vienodai visomis kryptimis, apgaubia visą saulę.
 
 1. Kas yra kreacionizmas?
       Pseudoteorija, kad visa gyvybė yra sukurta vienu metu.
 
 1. Ar galėjo kokios nors formos gyvybė atsirasti Visatoje tuoj pat po Didžiojo Sprogimo?
       Ne, nes temperatūra buvo per didelė.
 
 1. Kaip Jūs pats manote, kaip Žemėje atsirado gyvybė?
             Sporos, sudarančios gyvybės pagrindą, buvo atgabentos į Žemę kažkokio kosminio keliauninko    (kometos, asteroido...)


< Atgal